Filozofia w Praktyce ogłasza kolejny konkurs dla studentów z całej Polski na prace dotyczące szeroko rozumianej filozofii praktycznej.

* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2019/2020) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.

* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.

* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”).

* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.

* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).

* Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.

* Termin zgłaszania prac: 31 maja 2020 roku.

* Ogłoszenie wyników: czerwiec 2020

* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1000 zł, 500 zł, 250 zł) oraz kupony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Filozofia w Praktyce.

* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

*Więcej informacji na stronie: http://filozofiawpraktyce.pl/konkurs/.

Autor: Anna Szałek
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020, godz. 14:19 - Anna Szałek