CZEGO RYNEK PRACY OCZEKUJE OD INŻYNIERÓW

 

Po pierwsze wiedza
Dobry inżynier musi przede wszystkim mieć sporą (i stale aktualizowaną) wiedzę dotyczącą swojej specjalności. Nauka i wiedza, zdobyte w trakcie procesu edukacyjnego, to cenne zasoby, ale równie ważna jest umiejętność uczenia się, docierania do wiedzy. Do pełnego sukcesu na rynku pracy konieczny jest określony typ osobowości - jestem twórczy, dam sobie radę, rozwiążę problemy jakie by one nie były. Zawód inżyniera staje się coraz częściej wolnym zawodem - ludzie o wykształceniu technicznym są fachowcami do wynajęcia na czas realizacji projektów. To zawód, który wymaga mobilności - projekty realizowane są w różnych miejscach, nowe fabryki powstają z dala od wielkomiejskiego życia.

Nowoczesne metody rekrutacji
Nowoczesne metody rekrutacji nakierowane są na poszukiwanie i sprawdzanie kompetencji kandydatów do pracy i to o nich należy wspominać w rozmowach kwalifikacyjnych, nimi chwalić się w dokumentach aplikacyjnych. Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i motywacji - to wszystko to co sprawia, że odnosisz sukces w pracy. Jeff Taylor (Monster Careers) sprowadza je do triady: talent, styl i pasja. Firma Henkel podczas prezentacji dla absolwentów, a także biuro karier słynnej amerykańskiej uczelni MIT przedstawia model poszukiwanego specjalisty inżyniera jako góry lodowej, gdzie nad powierzchnią widać niewielki fragment - reprezentujący umiejętności techniczne, wiedzę z danej dziedziny - łatwe do zmiany, kształtowania i stosunkowo łatwe do identyfikacji, a pod wodą skrywa się kawał lodu reprezentujący osobowość kandydata, jego system wartości, cechy charakteru, kompetencje właśnie. To, co znajduje się pod wodą, jest trudniejsze do wykrycia, trudniejsze do zmiany i może stanowić zagrożenie dla firmy (ale też zagrożenie dla konkurencji).

A zatem jaki inżynier odniesie sukces na rynku pracy?

Po pierwsze - wymyśli...

Tu jest miejsce na to co nazywamy talentem, „iskrą Bożą", innowacyjnością. Talent inżynierski jest nieco innego rodzaju niż muzyków, czy filozofów. To zdolność odpowiedzi na pytanie dlaczego coś nie działa, albo co zrobić, żeby działało tak jak chcemy. Wśród istotnych w tej kwestii kompetencji są: twórcze myślenie, analiza i krytyczna ocena danych, umiejętność właściwej identyfikacji i definicji problemu, przyczyny czy skutków działania. Aby dane zinterpretować, trzeba do nich dotrzeć, a zatem niezwykle ważna jest także umiejętność docierania do informacji z różnych źródeł, ich porządkowania, interpretacji i przetwarzania także z zastosowaniem mediów elektronicznych. To także umiejętność widzenia problemów w ich szerszym kontekście, jako część większej całości, systemów. Bardzo ważna jest zdolność zarządzania zmianą, zrozumienia jakie czynniki wpływają na zmiany (w tym nie tylko rozwój technologii, ale także globalne trendy - np. ochrona środowiska, oszczędność energii, wymagania klientów, postępy konkurencji, wymagania rynków kapitałowych). I najważniejsza, najbardziej ceniona przez pracodawców - motywacja, gotowość stałego rozwoju, inicjatywa - pasja. Coś co pcha Cię do podejmowania ograniczonego, skalkulowanego ryzyka, stawienia czoła wyzwaniom.

Po drugie - opisze...
Jeżeli coś wymyślisz musisz to opisać. Inżynierom bardzo potrzebne są umiejętności komunikacji pisemnej - sporządzania raportów, dyrektyw, zarządzeń, pisania listów (tak, tak...), instrukcji działania. Oczywista jest także konieczność rysunku technicznego, wizualizacji swoich pomysłów za pomocą różnych narzędzi od najprostszych - papieru i ołówka, po zaawansowane technologie komputerowe (AutoCAD, SolidEdge, Catia).

Po trzecie - wprowadzi w życie...
Aby pomysł skutecznie wprowadzić w życie, potrzebna jest wiedza i kompetencje dotyczące radzenia sobie z czasem (harmonogramowanie, zarządzanie sobą w czasie), z zasobami (materiałami, energią, surowcami), także wiedza i umiejętności z zakresu logistyki i wreszcie zarządzania jakością. To kwestie doboru technologii, zastosowania technologii do realizacji konkretnego działania. A najważniejsza kompetencja to umiejętności interpersonalne - umiejętność pracy w zespole, współpracy przy projektach. To umiejętność pracy z ludźmi z różnych środowisk, różnych kultur, z różnych krajów (języki obce!), o różnym wykształceniu, umiejętność przekonywania, motywowania innych, tłumaczenia, umiejętności pedagogiczne, wyjaśniania decyzji trudnych, czasem niepopularnych jak np. kiedy trzeba aby ekipy techniczne pracowały kilkanaście godzin bez przerwy.
A ponadto świadomość działania dla dobra innych, odpowiedzialność społeczna, etyka, uczciwość - czyli właśnie styl. Przygotowując się do wejścia na konkurencyjny rynek pracy, kreujcie swój wizerunek w oparciu o posiadane kompetencje - to jedyne trwałe wartości na zmiennym rynku pracy.

Artykuł pochodzi z INFORMATORA KARIERA 2007. Szukaj darmowych egzemplarzy na uczelniach, w Biurach Karier.

Autor: Monika Domańska, Kierownik Biura Karier Politechniki Krakowskiej
żródło: www.kariera.com.pl

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, godz. 13:24 - Dorota Maj