3 czerwca

 • Na Politechnice Lubelskiej uczestniczył w uroczystości nadania tytułów: Doktora Honoris Causa - Profesorowi Cyprianowi Chmielewskiemu oraz Profesora Honorowego - Profesorowi Zhihong Cao

5 czerwca

 • Spotkał się z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie Panem Włodzimierzem Głuchem i podpisał memorandum o współpracy w zakresie prowadzenia studiów „praca socjalna” i „informatyka”
 • Podpisał umowę o współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Spotkał się z zespołem do spraw Centrum Transferu Wiedzy
 • Udzielił wywiadu dla Radia Lublin

6 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu
 • Z rąk Wojewody Lubelskiego Pani Profesor Jolanty Szołno-Koguc odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP

7 czerwca

 • Przewodniczył uroczystości Święta Patronalnego KUL
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu kameralnego Kwartetu „Akademos” z Katowic
 • Gościł Pana Jerzego Baryckiego z Kanady

8 czerwca

 • Przyjął Księdza Przemysława Karasiuka Prowincjała Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Australii
 • Gościł Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Biskupa Wojciecha Polaka wraz z delegacją pracowników sekretariatu KEP

10 czerwca

 • Złożył wizytę Biskupowi Sandomierskiemu Krzysztofowi Nitkiewiczowi
 • W kościele akademickim KUL uczestniczył we Mszy Świętej sprawowanej za śp. Stanisława Kardynała Nagyego

11-14 czerwca

 • Przebywał w podróży służbowej w Rzymie

17 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu z Parlamentarzystami z Lubelszczyzny
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii

18 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością KUL

19 czerwca

 • Gościł Dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie Pana Witolda Omieczyńskiego

20 czerwca

 • Spotkał się z Prezesem Europejskiego Domu Spotkań Fundacja Nowy Staw Panem Tomaszem Różniakiem
 • Przewodniczył spotkaniu Zarządu Głównego TP KUL
 • Gościł Jego Magnificencję Profesora Dr. hab. Tadeusza Kuczyńskiego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

21 czerwca

 • Udzielił wywiadu dla ogólnopolskiej edycji Gościa Niedzielnego

25 czerwca

 • Podpisał umowę o współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej
 • Przewodniczył uroczystości promocji doktorskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Brał udział w spotkaniu dotyczącym inwestycji na wydziałach zamiejscowych w Stalowej Woli
 • Na Placu Zamkowym w Lublinie wygłosił słowo podczas celebracji symfoniczno-katechetycznej w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa KUL Kiko Argüello

26 czerwca

 • Przewodniczył uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Panu Kiko Argüello
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego

27 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL