3 czerwca

 • W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej wziął udział w uroczystej promocji publikacji poświęconej osobie Abp. Józefa Życińskiego Zobaczyć w innym brata

4 czerwca

 • Z okazji 25-rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP uczestniczył we Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej oraz w uroczystościach na Zamku Lubelskim

5 czerwca

 • Spotkał się z Uczelnianym Samorządem Studentów oraz z przedstawicielami studenckich kół naukowych
 • Przyjął Pana Witolda Matacza przedstawiciela Spółki INTERBUD

6 czerwca

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami medalistów uczestników X Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych w Poznaniu

7 czerwca

 

 • Wziął udział w uroczystym ingresie Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski do Archikatedry Gnieźnieńskiej

9 czerwca

 

 • Gościł Księdza Krystiana Gawrona Wicerektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji

10 czerwca

 

 • Złożył wizytę Pani Małgorzacie Sławińskiej-Gargol Prezes Firmy SLAWEX
 • Gościł Księdza Dr. Tomasza Jaklewicza zastępcę redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego

15 czerwca

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię w czasie Mszy Świętej transmitowanej przez TV Polonia

16 czerwca

 • W Starostwie powiatowym w Lublinie podpisał porozumienie o współpracy Powiatu Lubelskiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

17 czerwca

 • Wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Księdzu Prof. Michałowi Hellerowi

18 czerwca

 • Udzielił wywiadu dla dziennika „Rzeczpospolita”

19 czerwca

 • Wziął udział w Centralnej Procesji Bożego Ciała w Lublinie

20 czerwca

 • Uczestniczył w uroczystości otwarcia II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Lublinie

21 czerwca

 • W kościele p. w. Niepokalanego Poczęcia NM Panny w Lublinie wziął udział we Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa Księdza Profesora Andrzeja Szostka

23 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu władz KUL ze społecznością

 • Gościł Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Biskupa Artura Mizińskiego

24 czerwca

 • Spotkał się z zespołem przygotowującym wystawę o Janie Pawle II w ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM

 • Przewodniczył uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

25 czerwca

 • Złożył wizytę pracownikom i studentom Aresztu Śledczego w Lublinie

 • Podpisał umowę o współpracy Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego

26 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu

 • Wygłosił słowo i przewodniczył uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Prof. Stanisławowi Wilkowi b. Rektorowi KUL

27 czerwca

 • Przewodniczył Uroczystości Święta Patronalnego

 • Wygłosił słowo na otwarcie koncertu Opus Magnum KULowskie wieczory z muzyką

 • Uczestniczył w Aukcji dzieł sztuki, z której dochód przeznaczony będzie na pomoc studentom ze Wschodu

28 czerwca

 • W Kampusie Uniwersyteckim Poczekajka wziął udział w pikniku rodzinnym dla pracowników KUL