1 czerwca

 • Gościł Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Jego Ekscelencję Biskupa Prof. Artura Mizińskiego.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Panu Profesorowi Stefanowi Sawickiemu Medalu „Pro Ecclesia et Pontifice”.
 • Gościł Metropolitę Lubelskiego Wielkiego Kanclerza KUL Jego Ekscelencję Arcybiskupa Prof. Stanisława Budzika.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 19 w Lublinie.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

2 czerwca

 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej” na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

2-3 czerwca

 • Wziął udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej.

4 czerwca

 • Wziął udział w centralnej procesji Bożego Ciała w Lublinie.

8 czerwca

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami Koła Naukowego „PAIDEIA”.
 • Przyjął Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Pana Jacka Weltera.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

9 czerwca

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym kierunek informatyka.
 • Gościł Pana Krzysztofa Cugowskiego.
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii.

10 czerwca

 • Spotkał się z przedstawicielami Koła Naukowego Informatyków w ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM.

11 czerwca

 • Gościł Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich Pana Pawła Prokopa.
 • Udzielił wywiadu dla „Radia eR”.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Panu Profesorowi Józefowi Fertowi.

12 czerwca

 • Przewodniczył Uroczystości Święta Patronalnego KUL.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Panu Profesorowi Józefowi Fertowi Medalu „Pro Ecclesia et Pontifice”.
 • Wręczył Nagrodę Anieli hr. Potulickiej za promowanie przedsiębiorczości w duchu solidarnego humanizmu Panu Pawłowi Hajdukowi, Prezesowi Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu Opus Magnum. KUL-owskie wieczory z muzyką.

13 czerwca

 • Przewodniczył Zebraniu Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej z okazji Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie.
 • Wziął udział w obradach Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • W Kampusie Uniwersyteckim Poczekajka otworzył nowe boiska do piłki siatkowej plażowej oraz kolejną edycję Grand Prix Lubelszczyzny 2015 w siatkówce plażowej.

15-21 czerwca

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Chińskiej Republice Ludowej.

16 czerwca

 • Spotkał się z Panem Doktorem Li Lin Rektorem Yangtze Normal University w Chongqing.
 • Spotkał się z polskimi studentami w Chongqing.

17 czerwca

 • Spotkał się z Przewodniczącym Rady Yangtze Normal University Panem Doktorem Peng Shouqing.
 • Wygłosił wykład dla nauczycieli i studentów Wydziału Języka Obcego Yangtze Normal University pt. „University. A place to exchange ideas, views and experiences".

22 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu z Dyrektorami Instytutów poszczególnych wydziałów KUL.
 • Uroczyście podpisał poparcie projektu Uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wzniesienia pomnika Idziego Radziszewskiego, pierwszego Rektora i Założyciela KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

23 czerwca

 • Przewodniczył Uroczystości Promocji Doktorskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Wziął udział w Radzie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

24 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Organizacyjnego 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.
 • Przewodniczył obradom Konwentu przy Rektorze KUL.

25 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Wręczył Medal za Zasługi dla KUL Księdzu Profesorowi Zygmuntowi Hajdukowi.
 • Przewodniczył spotkaniu władz uczelni ze społecznością akademicką KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Odwoławczej Komisji Oceniającej.

26 czerwca

 • W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu wygłosił słowo na otwarcie wystawy ze zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt. „Ex Thesauro Universitatis”.

28-29 czerwca

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie.
 • Podpisał umowę o współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym.

30 czerwca

 • Na Zamku Lubelskim podpisał Lubelską Deklarację Solidarności z Ukrainą w ramach inauguracji programu „Razem z Ukrainą”.
 • Gościł Siostrę Beatę Mazur Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego.