1 czerwca

 • Przewodniczył uroczystemu otwarciu Żłobka Szczęśliwych Maluchów dla pracowników i studentów KUL.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.
 • Gościł Prezydenta Miasta Lublin Pana Doktora Krzysztofa Żuka.

2 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył Odwoławczej Komisji Oceniającej.
 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Teologii.
 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Nauk Społecznych.
 • Przewodniczył Uroczystości wręczenia Księgi pamiątkowej Księdzu Profesorowi Andrzejowi Szostkowi.

3 czerwca

 • Przewodniczył uroczystym obchodom Święta Patronalnego KUL.

5 czerwca

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu Opus Magnum Kulowskie wieczory z muzyką. Recital skrzypcowy Aleny Baevy.

6 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością KUL.
 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Ministrem Jakubem Skibą.
 • Spotkał się z Panią Ewą Olszewską-Borys.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu strategii rozwoju KUL.

7 czerwca

 • Spotkał się z Panem Prof. Mironem Czerniecem Prorektorem Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.
 • Spotkał się z Dyrekcją Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli: Panem Dyrektorem Mirosławem Worobikiem i Panią Wicedyrektor Bożeną Stępień.
 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

8 czerwca

 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Filozofii.
 • Podpisał akt notarialny dotyczący wydłużenia okresu zabezpieczenia realizacji projektu CTW.
 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych.

9 czerwca

 • Wziął udział w posiedzeniu komisji habilitacyjnej w postępowaniu dotyczącym nadania stopnia dr. hab. Panu Doktorowi Wojciechowi Staszewskiemu.
 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

9-11 czerwca

 • Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

13 czerwca

 • Spotkał się z Zarządem Towarzystwa Naukowego KUL.
 • Spotkał się z Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Panią Jolantą Różą Kozłowską.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

14 czerwca

 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Wielkim Kanclerzem KUL Jego Ekscelencją Abp. Stanisławem Budzikiem oraz grupą kapłanów z diecezji tarnowskiej.

15 czerwca

 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.
 • Spotkał się z Dyrektorem Pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie Panem Zbigniewem Kędzierskim.

16 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu.

17 czerwca

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego kadencji 2016-2020.
 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Doktorem Krzysztofem Żukiem.
 • Spotkał się z Panem Markiem Moczulskim Prezesem Zarządu Bakalland S.A.

18 czerwca

 • W Rzeszowie spotkał się z Posłami do Parlamentu Europejskiego: Panią Elżbietą Łukaciejewską i Panem Janem Olbrychtem.

20 czerwca

 • Spotkał się z Duszpasterzami Akademickimi KUL.
 • Spotkał się z Uczelnianym Samorządem Studentów oraz z przedstawicielami Rady Doktorantów KUL.
 • Przewodniczył Zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Spotkał się z Panem Robertem Szlęzakiem Prezesem Zarządu Spółki Ideopolis.
 • Spotkał się z Panią Profesor Małgorzatą Manowską Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

21 czerwca

 • Spotkał się z Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Panem Pawłem Gilowskim oraz Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Panem Andrzejem Gumieniczakiem.

21-24 czerwca

 • Przebywał z wizytą w posiadłości Fundacji Potulickiej Wojnowo.

22 czerwca

 • Spotkał się z Panem Prezesem Jackiem Podlewskim.
 • W kościele pw. Zwiastowania NMP w Potulicach modlił się za śp. Anielę Hrabinę Potulicką.

23 czerwca

 • W Sopocie wziął udział w wernisażu wystawy: Tadeusz Chyła - Malarstwo.

28 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Muzeum Sztuki KUL.

29 czerwca

 • Spotkał się z Zespołem Redakcyjnym Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył Wyborczej Radzie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

30 czerwca

 • Wziął udział w spotkaniu Rady Fundacji Rozwoju Centrum Kongresowo-Szkoleniowego w Tomaszowie Lubelskim.