2-6 czerwca

 • Przebywał w podróży służbowej w Chińskiej Republice Ludowej.

3 czerwca

 • Odbył spotkanie z Dziekan Wydziału Języków Zachodnich XISU panią Huang Nan i wykładowcą języka polskiego panem Qu Pengjie.

4 czerwca

 • Wziął udział w Forum Współpracy i Wymiany Edukacyjnej Prowincji Shaanxi.
 • Uczestniczył w ceremonii otwarcia Centrum Studiów Polskich w Xi’an International Studies University (XISU).
 • Podpisał List Intencyjny w sprawie współpracy uczelni z XISU w zakresie wymiany studentów, kadry akademickiej, a także współtworzenia kierunku Filologia Polska w Xi’an.
 • Odbył rozmowy z Rektorem Uniwersytetu XISU panem Wang Junzhe na temat współpracy.

5 czerwca

 • Uczestniczył w II Forum Współpracy i Rozwoju w Ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.
 • Spotkał się z Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej Tadeuszem Chomickim.
 • Odwiedził Centrum Studiów Polskich w XISU.
 • Odbył rozmowy z III Sekretarzem Ambasady RP w Pekinie panią Natalią Popczyk.

6-11 czerwca

 • Przebywał w podróży służbowej w Tajwanie.

6 czerwca

 • Spotkał się z Prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen (FJU) o. prof. Leszkiem Niewdaną.

7 czerwca

 • Spotkał się z prof. Yang Cheng-shu Dyrektor Graduate Institute Cross-Culture Studies FJU.
 • Spotkał się z Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen prof. Vincentem Han-Sun Chiang.
 • Podpisał umowę o współpracy pomiędzy KUL i FJU.
 • Spotkał się z prof. Ahyee Lee, Dziekanem Biura Współpracy Międzynarodowej FJU.

8 czerwca

 • Spotkał się z Dyrektorem Generalnym Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Maciejem Gacą.
 • Spotkał się z o. Pawłem Wierzbickim CM, proboszczem Parafii Chrystusa Króla w Tajpej.
 • Udzielił wywiadu dr Ewie Świętek z Centrum Studiów Polska-Azja.

12 czerwca

 • Spotkał się z Panem Prezesem Adamem Świetlickim vel Węgorkiem.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dziekanami poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu.
 • Podpisał List Intencyjny w sprawie współpracy z PKP Informatyka.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dyrektorami Ośrodków Badawczych Wydziału Nauk Humanistycznych.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dyrektorami Ośrodków Badawczych Wydziału Teologii.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dyrektorami Ośrodków Badawczych Wydziału Filozofii.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

13 czerwca

 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Abp. Prof. Stanisławem Budzikiem.

14 czerwca

 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Ministrem Aleksandrem Bobko.
 • Przewodniczył uroczystości odnowienia doktoratu Pana Prof. Jerzego Gałkowskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Teologii.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Władzami Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

15 czerwca

 • Wziął udział w Uroczystości Bożego Ciała.

16 czerwca

 • Spotkał się z Panem Adamem Najderem.
 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem.

19 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu trwających i planowanych inwestycji.
 • Spotkał się z Ambasador Izraela w Polsce Panią Anną Azari.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.

20 czerwca

 • W Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wygłosił słowo na rozpoczęcie wernisażu wystawy pt. "Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL".

21 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Konwentu przy Rektorze KUL.

22 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Panem Gabrielem Majem.
 • Przewodniczył spotkaniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

23 czerwca

 • Z okazji Święta Patronalnego KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Abp. Stanisława Budzika.
 • W Auli Kard. S. Wyszyńskiego przewodniczył uroczystości Święta Patronalnego.
 • W Muzeum KUL wygłosił słowo z okazji wernisażu wystawy obrazów Jerzego Turnaua.
 • Wygłosił słowo powitania na rozpoczęcie koncertu Grzegorza Turnaua.

26 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich ze Społecznością KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Retorskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Filozofii.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Nauk Humanistycznych.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Nauk Społecznych.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Władzami Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.
 • Spotkał się z Panem Aleksandrem Rozenfeldem.
 • Wziął udział w wieczorze autorskim Pana Aleksandra Rozenfelda, zorganizowanym w ramach KULowskich Spotkań Literackich.

27 czerwca

 • Przewodniczył Uroczystości Promocji Doktorskich.
 • Spotkał się z Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Panią Prof. Małgorzatą Manowską.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu platformy internetowej czasopism Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu suplementu Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kierownictwem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Kierownictwem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

28 czerwca

 • W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie podpisał umowę o współpracy z Rektorem Xi'an International Studies University w Chinach panem Wang Junzhe.

29 czerwca

 • Spotkał się z Dyrektorem Regionu Pionu Bankowości Detalicznej Bank Pekao S.A. Panem Prof. Antonim Magdoniem.
 • Spotkał się z Panem Prof. Waldemarem Paruchem.
 • Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkał się z delegacją Xi'an International Studies University w Chinach, w składzie: Wang Junzhe – Rektor, Dong Xiaolong, Wu Yaowu, Wu Yongzhi, Zhao Hong.
 • Wziął udział w kolacji z delegacją Xi'an International Studies University w Chinach.
 • Podczas spotkania z Panem Ambasadorem Tadeuszem Chomickim podpisał umowę o współpracy z Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej.