3 czerwca

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym kierunek pedagogika prowadzony na Wydziale nauk Społecznych.
 • Spotkał się z Rektorem Politechniki Rzeszowskiej Panem Profesorem Tadeuszem Markowskim.
 • Spotkał się z Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Lublin Panem Piotrem Waszakiem.
 • Przewodniczył Uroczystości wręczenie Medalu Jubileuszu 100-lecia KUL Biskupowi Łowickiemu Jego Ekscelencji Andrzejowi Dziubie.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

4 czerwca

 • Wręczył powołania dla Członków nowego składu Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL i dla Członków nowego składu Komisji Rewizyjnej Fundacji Potulickiej.
 • Przewodniczył spotkaniu z kierownikami działów odpowiedzialnych za realizację projektów inwestycyjnych.

6 czerwca

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej rozpoczynającym wizytację na kierunku historia sztuki prowadzonym na Wydziale Nauki Humanistycznych.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji przygotowywanych z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Spotkał się z Panią Dr Marianną Król, przewodnicząca Komitetu nagrody im. Stefana Króla, fundatorką funduszu stypendialnego dla studentów KUL.

7 czerwca

 • Wygłosił słowo na wernisażu wystawy obrazów Wlastimila Hofmana, ze zbiorów franciszkańskich.

8 czerwca

 • Wziął udział w oficjalnej części Targów Farmaceutycznych

9 czerwca

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej za Śp. Arcybiskupa Bolesława Pylaka.

10 czerwca

 • Spotkał się z Panią Profesor Teresą Księską-Falger.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kapituły nagrody naukowej im. hrabiny Anieli Potulickiej.
 • Spotkał się z Wiceprezesem Asseco Panem Danielem Lalą.
 • Spotkał się z Wiceprezes Fundacji Rozwoju KUL Panią Renatą Horbaczewską.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu informatyzacji Uczelni.
 • Z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które reprezentował Sekretarz Stanu Pan Minister Andrzej Stanisławek podpisał umowy dotyczące Budowy systemów bezpieczeństwa obiektów KUL.

11 czerwca

 • Przewodniczył spotkaniu odnośnie do wdrożenia Ustawy 2.0 na KUL.
 • Wziął udział i wygłosił słowo podczas uroczystości pogrzebowych Śp. Arcybiskupa Bolesława Pylaka.

12 czerwca

 • W Stalowej Woli spotkał się z Prezydentem Miasta Panem Lucjuszem Nadbereżnym.

14 czerwca

 • Spotkał się z Pułkownikiem Dr. n. med. Panem Zbigniewem Kędzierskim.
 • Spotkał się z dziennikarzem i reżyserem filmowym Panem Grzegorzem Linkowskim.

17 czerwca

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej rozpoczynającym wizytację na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
 • Spotkał się z pracownikami sekretariatu Komisji ds. Ustawy 2.0.
 • W Bibliotece Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie wygłosił referat pt. „KUL jako przestrzeń muzealna: dziedzictwo Marii Chomentowskiej” na seminarium naukowym „Ars boni et aequi - spotkanie sztuki i prawa" oraz wziął udział w promocji książki „Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce”, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk.

18 czerwca

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się ze studentami Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu działalności Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Spotkał się z Przewodniczącym Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Panem Prezesem Jerzym Jankowskim.

19 czerwca

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

20 czerwca

 • Wziął udział w Centralnej Procesji Bożego Ciała w Lublinie.

21-25 czerwca

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Londynie.

21 czerwca

 • Spotkał się z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie Księdzem Prałatem Stefanem Wylężkiem.

22 czerwca

 • Spotkał się z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie Panem Andrzejem Ostaszewskim.

23 czerwca

 • W parafii pw. NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie przewodniczył Mszy Świętej.
 • Wygłosił referat pt. „Historia KUL i jego misja we współczesnym świecie”. W Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii, w Swindon otworzył Wystawę z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.

24 czerwca

 • Spotkał się z Ambasadorem RP w Londynie Panem Arkadym Rzegockim.

26 czerwca

 • Wziął udział w nagraniu do filmu na Jubileusz 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył Uroczystości Ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się z Panem Radosławem Malinowskim.

27 czerwca

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością akademicką.
 • Wziął udział w spotkaniu: „Dzień Przyjaciół KUL”

28 czerwca

 • W kościele akademickim KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej z okazji Święta Patronalnego KUL pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy.
 • Przewodniczył Uroczystości Święta Patronalnego.
 • Odsłonił tablicę upamiętniającą działalność organizacji opozycyjnych na KUL w czasach PRL.
 • Wziął udział w promocji książki „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”.
 • Wziął udział w poświęceniu i otwarciu kolejnej pasieki na KUL.
 • Wygłosił słowo na otwarcie Występu inauguracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca KUL.

29 czerwca

 • Wziął udział w pikniku dla pracowników KUL oraz dla ich rodzin.
 • Podpisał List Intencyjny dotyczący współpracy KUL i Politechniki Rzeszowskiej.

30 czerwca

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
 • Poprowadził rozważanie Apelu Jasnogórskiego.