cekiera_czesaw_ks._120

Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera


WIEK NIEWINNOŚCI
- ur. 1930 r. w Poczółtowicach k. Krakowa
- studia filozoficzno-teologiczne odbył w studium Generale OO. Dominikanów w Krakowie, a psychologiczne na KUL-u

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI
-    jest członkiem licznych towarzystw naukowych m.in.
•    Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
•     Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,
•    Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej
•     Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

VIVANT PROFESSORES!

- doktorat otrzymał w 1968 r., na podstawie pracy „Etiologia i motywacja usiłowanych samobójstw”.
- habilitował się na KUL-u w 1982 r.
- w maju 1987 r. założył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej. Powstanie katedry było odpowiedzią na potrzeby społeczne tego czasu.

STĄD DO EUROPY
- współpracuje ze Światową Federacją Wspólnot Terapeutycznych w Nowym Jorku, Federacją Europejską, z International Council on Alcohol and Addiction w Lausanne, Światową Federacją Zdrowia Psychicznego.
- brał udział w międzynarodowych kongresach wygłaszając referaty (Rzym, Wenecja, Mediolan, Oxford, Londyn, Glasgow, Dublin, Hamm, Monachium, Odessa, Archangielsk, Tokio, Seul)

NON OMNIS MORIAR
- opublikował ponad 350 artykułów z zakresu patologii społecznej, profilaktyki, psychoterapii i resocjalizacji.
- jest autorem książek: „Etiologia i motywacja usiłowanych samobójstw”, „Toksykomania”, „Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych”, „Ryzyko uzależnień”, współautorem pozycji „Palenia tytoniu – wolność czy zniewolenie?”, „Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka” i innych.

Zredagowane  przez dr E.Talik i mgr A. Dobrowolską-Nowak w oparciu o informacje przygotowane przez dr W.Augustynowicz.

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2009, godz. 11:17 - Radosław Bułtowicz