Zarząd Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

 

 

 

 

Prezes: Dominik Duda


Wiceprezes: Małgorzata Sumorek


Skarbnik: Tomasz Stribula

 

Sekretarz: Łukasz Polkowski

 

 

 

 

Kurator: dr Monika Hereć

 

Członkiem honorowym koła jest Pani mgr Anna Starościc.

 

 

Ogólnie Koło liczy 17 członków zwyczajnych (11 studentów i 6 doktorantów).

 

Aktualna lista członków :

 

Studenci :

 

1. Małgorzata Sumorek

2. Jarosław Moroz

3. Tomasz Stribula

4. Paula Wyszyńska

5. Dominik Duda

6. Anna Kaleta

7. Weronika Paszkowska

8. Marcin niezbitowski

12. Łukasz Czubek

13. Tomasz Bosko

14. Łukasz polkowski

 

Doktoranci:

 

1. Franciszek Szpinda

2. o. Artur Przechowski

3. ks. Łukasz Sadłocha

4. Anna Dutkowska

5. ks. Łukasz Michoń

6. o. Jerzy Mikołaj Rąpała

 

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013, godz. 14:08 - Maurycy Kępa