Najwyższe wyróżnienie w Legii Akademickiej KUL. Godność nadawana członkom zwyczajnym Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia w Polsce a także poza jej granicami . Nadawanie godności członka honorowego Legii Akademickiej KUL należy do kompetencji Zarządu LA KUL wraz z kuratorem Legii Akademickiej KUL na czele.

 

Członkowie Honorowi 

 

Piotr Pojnar

 

Mateusz Cichy

 

Maciej Jońca

 

Dariusz Zwolak 

Autor: Mateusz Sadło
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019, godz. 17:28 - Damian Czapik