dr Ionut Serban, Universitatea din Craiova (Rumunia)
dr Sorin Damean, Universitatea din Craiova (Rumunia)

prof. dr hab. Valentyna Moskalenko, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

prof. dr hab. Liudmyla Shyriajeva, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa (Ukraina)

prof. dr hab. Olga Sannikova, Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina)
prof. dr. Leta Dromantienė, Mykolo Romerio universitetas, Wilno (Litwa)
prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Mykolo Romerio universitetas, Wilno (Litwa)
prof. dr Maria Mojzešova, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie (Słowacja)
prof. dr hab. Pavol Dancak, Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
prof. dr Silvia Capíková, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
prof. dr Michaela Kostičová, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (Polska)
dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Polska)
dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
prof. nadzw. dr hab. Roman B. Sieroń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
prof. nadzw. dr hab. Edmund Juśko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

prof. zw. dr hab. Roman Pelczar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

prof. dr hab. Tamara Hovorun, WZNoS KUL w Stalowej Woli (Ukraina)
dr Danuta Grzesiak-Witek, WZNoS KUL w Stalowej Woli (Polska)
dr Paweł Witek, WZNoS KUL w Stalowej Woli (Polska)
dr Małgorzata Marć, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
dr Arkadiusz Wąsiński, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej (Polska)
dr Michał Szyszka, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej (Polska)
dr Leszek Kuras, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
dr Agnieszka Regulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
mgr Ewa Gładysz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2014, godz. 09:37 - Rafał Podleśny