Rada Doktorantów KUL

 
  Przewodniczący Rady   mgr Tomasz Rzymkowski Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Sekretarz Rady   mgr Anna Starościc Wydział Filozofii
 
Zarząd Rady
  Przewodnicząca   mgr Joanna Kiereś-Łach Wydział Filozofii
  Wiceprzewodniczący   mgr Tomasz Siewierski Wydział Nauk Humanistycznych
  Skarbnik   mgr Andrzej Cudo Wydział Nauk Społecznych
 
Komisja Rewizyjna
      mgr Ewelina Bal Wydział Teologii
      mgr Katarzyna Baran Wydział Nauk Humanistycznych
      mgr Urszula Czyżewska Wydział Filozofii
      mgr Robert Tabaszewski Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
      mgr Joanna Żołnierz Wydział Nauk Społecznych
 
Sąd Koleżeński 
      mgr Dominika Lipska Wydział Nauk Humanistycznych
      mgr Paweł Sławicki Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
      mgr Iwona Szynkarczuk Wydział Nauk Humanistycznych
 
Pozostali członkowie
      mgr Sabina Bartoszek Wydział Teologii
      mgr Maria Białonoga-Gosik Wydział Teologii
      mgr Daniel Chraniuk Wydział Nauk Humanistycznych
      mgr Natalia Kopeć Wydział Nauk Społecznych
      mgr Arkadiusz Król Wydział Teologii
      ks. mgr Lesław Łesyk Wydział Teologii
      mgr Małgorzata Pyzik-Turska Wydział Teologii
      mgr Mateusz Puchała Wydział Nauk Humanistycznych
      mgr Konrad Sawicki Wydział Nauk Społecznych
      mgr Lyubomyr Sherstyuk Wydział Nauk Społecznych
      mgr Marcin Wypych Wydział Nauk Humanistycznych
      mgr Adam Trawiński Wydział Nauk Społecznych

 

Kompetencje poszczególnych organów Rady określa
Regulamin Samorządu Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Rada Doktorantów KUL LOGO

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2012, godz. 20:37 - Anna Starościc