Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

     

 

Rektor - Przewodniczący Senatu

 

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

 

Prorektorzy

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 • dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 • dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

Dziekani wydziałów

 • ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 • dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

 

Przedstawiciele dyscyplin podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
 • dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
 • ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 • prof. dr hab. Piotr Kulicki
 • dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 • dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
 • dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 • ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 • dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 • dr hab. Piotr Magier
 • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 • dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 • dr hab. Maciej Masłyk

 

Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • dr Dorota Tokarska

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 •  mgr Krystyna Szawłowska

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 • Michał Hafych 
 • Grzegorz Kaczówka
 • Paweł Robak
 • Piotr Trociuk
 • Natalia Skrok
 • Paweł Zdybel
 • mgr Tomasz Tokarski

 

Sekretarz Senatu

 • mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek - sekretarz Senatu 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021, godz. 11:43 - Grzegorz Tutak