Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

     

 

Rektor - Przewodniczący Senatu

 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Prorektorzy

 • dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
 • ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Wydział Teologii

 • ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 • ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 • dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Wydział Filozofii

 • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL

Wydział Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

Wydział Nauk Społecznych

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
 • dr hab. Elżbieta Rydz

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 • dr hab. Magdalena Lubiarz

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 • prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • dr Monika Adamczyk
 • dr Piotr Mamcarz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Irena Mateńko
 • mgr Tomasz Górka

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 • Damian Biszkont - przedstawiciel studentów
 • Paweł Dyszewski - przedstawiciel studentów
 • Magdalena Pawłowska - przedstawiciel studentów
 • Piotr Trociuk - przedstawiciel studentów
 • Tomasz Zarębski - przedstawiciel studentów
 • mgr Michał Bednarczyk - przedstawiciel doktorantów

Sekretarz Senatu

 • mgr Aleksandra Tokarska

Na zaproszenie Rektora w posiedzeniach Senatu uczestniczą

 • dr Lidia Jaskuła, Dyrektor ds. komunikacji (Rzecznik Prasowy)
 • mgr Elżbieta Wal, Kwestor
 • mgr Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
 • dr Andrzej Januszewski, Przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" KUL
 • mgr Małgorzata Baran-Sanocka, p.o. Dyrektor administracyjny
 • dr Katarzyna Kołakowska, p.o. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019, godz. 12:14 - Leszek Wojtowicz