Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

     

 

Rektor - Przewodniczący Senatu

 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Prorektorzy

 • ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Wydział Teologii

 • ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 • ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 • dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Wydział Filozofii

 • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
 • ks. dr hab. Dariusz Dąbek

Wydział Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

Wydział Nauk Społecznych

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
 • dr hab. Elżbieta Rydz

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

Wydział Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

 • dr hab. Filip Ciepły

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • dr Monika Adamczyk
 • dr Piotr Mamcarz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Irena Mateńko
 • dr Tomasz Górka

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 

 

Sekretarz Senatu

 • mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek

Na zaproszenie Rektora w posiedzeniach Senatu uczestniczą:

 • Anna Tarnowska-Waszak, Pełnomocnik ds. kontaktów międzynarodowych

 • dr Piotr Bolibok, Pełnomocnik ds. finansów

 • prof. dr hab. Mariola Łaguna, Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 • dr Lidia Jaskuła, Dyrektor ds. komunikacji (Rzecznik Prasowy)
 • mgr Elżbieta Wal, Kwestor
 • mgr Agnieszka Hunicz, p.o. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
 • dr Andrzej Januszewski, Przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" KUL
 • mgr Małgorzata Baran-Sanocka, Dyrektor administracyjny
 • dr Katarzyna Kołakowska, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020, godz. 13:15 - Leszek Wojtowicz