„Członkiem Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba fizyczna pracująca naukowo lub też w szczególny sposób zasłużona dla Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa Naukowego dzielą się na członków czynnych, korespondentów i współpracowników oraz członków honorowych” (Statut TN KUL § 6-7).

Aktualnie (stan na dzień 30 IV 2014) Towarzystwo liczy 756 członków, w tym: czynnych - 137, korespondentów - 232, współpracowników - 385.

Lista członków Wydziału Teologii
Lista członków Wydziału Filozoficznego
Lista członków Wydziału Historyczno-Filologicznego
Lista członków Wydziału Nauk Społecznych
Lista członków Wydziału Nauk Prawnych
Lista członków Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Lista członków Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

 

Wydział Teologii

Wydział Teologii liczy ogółem 184 członków, w tym:
39 czynnych,
44 korespondentów,
102 współpracowników.

 1. Ks. prof. dr hab. Adam Anton - członek korespondent
 2. Dr Adamiak Elżbieta - członek współpracownik
 3. Ks. dr Balicki Leon - członek współpracownik
 4. Ks. prof. dr hab. Bartnik Czesław - członek czynny
 5. Ks. dr Grzegorz Barth - członek współpracownik
 6. Ks. dr hab., prof UKSW Bartosik Grzegorz - członek współpracownik
 7. Ks. dr Bielak Włodzimierz - członek współpracownik
 8. Dr Bodzioch Beata - członek współpracownik
 9. Ks. dr Broński Włodzimierz - członek współpracownik
 10. Dr Burski Krzysztof - członek współpracownik
 11. Ks. prof. dr hab. Chmiel Jerzy - członek czynny
 12. Ks. dr hab., prof. KUL Chmielewski Marek - członek korespondent
 13. Ks. prof. dr hab. Chwałek Jan - członek korespondent
 14. Bp dr Cisło Mieczysław - członek współpracownik
 15. Bp dr hab., prof. KUL Czaja Andrzej - członek korespondent
 16. Dr hab. Danielewicz Zbigniew - członek współpracownik
 17. Prof. dr hab. Dąbek Stanisław - członek korespondent
 18. Ks. prof. dr hab. Derdziuk Andrzej - członek korespondent
 19. Dr Dębowska Maria - członek współpracownik
 20. Ks. prof. dr hab. Dola Kazimierz - członek korespondent
 21. Ks. prof. dr hab. Drączkowski Franciszek - członek czynny
 22. Ks. dr hab. Dyk Stanisław - członek współpracownik
 23. Bp prof. dr hab. Dziuba Andrzej Franciszek - członek czynny
 24. Ks. dr hab. Fiałkowski Marek - członek współpracownik
 25. Prof. dr Filipiak Marian - członek czynny
 26. O. dr Fudala Stanisław - członek współpracownik
 27. Ks. dr Giela Joachim - członek współpracownik
 28. Ks. prof. dr hab. Głowa Władysław - członek czynny
 29. Ks. dr Michał Głowacki - członek wspólpracownik
 30. Ks. dr hab., prof. KUL Gocko Jerzy - członek korespondent
 31. Ks. dr Goleń Jacek - członek współpracownik
 32. Ks. dr Goliszek Piotr - członek współpracownik
 33. Ks. prof. dr hab. Górka Leonard - członek korespondent
 34. Ks. prof. dr hab. Góźdź Krzysztof - członek czynny
 35. Ks. prof. dr hab. Greniuk Franciszek - członek czynny
 36. Ks. dr Grodź Stanisław - członek współpracownik
 37. Ks. prof. dr hab. Grzebień Ludwik - członek czynny
 38. Ks. dr hab. Grześkowiak Jerzy - członek współpracownik
 39. Ks. dr Gumieniuk Bolesław - członek współpracownik
 40. Ks. dr hab., prof KUL Guzowski Krzysztof - członek korespondent
 41. Ks. dr hab., prof. KUL Haręzga Stanisław - członek korespondent
 42. Ks. prof. dr hab. Hryniewicz Wacław - członek czynny
 43. Ks. dr hab., prof. KUL Janiec Zdzisław - członek korespondent
 44. Ks. prof. dr hab. Jemielity Witold - członek czynny
 45. Ks. dr hab., prof. KUL Jeżyna Krzysztof - członek korespondent
 46. S. dr Jędrzejczak Maria - członek współpracownik
 47. Ks. dr Andrzj Kaim - członek współpracownik
 48. Ks. prof. dr hab. Kamiński Ryszard - członek czynny
 49. Ks. dr Kania Janusz - członek współpracownik
 50. Ks. dr hab., prof. KUL Kantyka Przemysław - członek korespondent
 51. Bp dr Karpiński Ryszard - członek współpracownik
 52. Ks. dr hab., prof.  UKSW Karwacki Roman - członek korespondent
 53. Ks. dr hab., prof. KUL  Kaucha Krzysztof - członek współpracownik
 54. Ks. dr Kawczyński Mirosław – członek współpracownik
 55. Ks. dr hab., prof. KUL Kiciński Andrzej - członek współpracownik
 56. Ks. dr hab. Kieniewicz Piotr - członek współpracownik
 57. Ks. prof. dr hab. Kijas Zdzisław - członek czynny
 58. Prof. dr hab. Klauza Karol - członek korespondent
 59. Ks. dr Kokot Mirosław - członek współpracownik
 60. Ks. dr hab., prof. KUL Jerzy Koperek - członek korespondent
 61. Bp prof. dr hab. Kopiec Jan - członek czynny
 62. Ks. dr hab., prof. KUL Kowalczyk Mirosław - członek korespondent
 63. Dr Kowalik Krzysztof - członek współpracownik
 64. Ks. dr hab., prof. KUL Krakowiak Czesław - członek czynny
 65. Ks. dr Krzyszowski Zbigniew - członek współpracownik
 66. Ks dr Kulbacki Piotr - członek współpracownik
 67. Ks. prof. dr hab Kulpaczyński Stanisław - członek czynny
 68. Ks. dr Kunka Sławomir - członek współpracownik
 69. Ks. dr hab., prof KUL Kupisiński Zdzisław - członek współpracownik
 70. Ks. dr Kwiatkowski Krzysztof - członek współpracownik
 71. Ks. prof. dr hab. Langkammer Hugolin - członek czynny
 72. Ks. dr Lech Stanisław - członek współpracownik
 73. Ks. dr hab., prof. KUL Ledwoń Ireneusz - członek współpracownik
 74. Ks. dr hab. Lekan Janusz - członek współpracownik
 75. Ks. dr Lenort Feliks - członek współpracownik
 76. Dr Leśniewska Jadwiga - członek współpracownik
 77. Dr hab., prof. KUL Leśniewski Krzysztof - członek współpracownik
 78. Ks. prof. dr hab. Lewandowski Jerzy - członek korespondent
 79. Ks. dr hab. Lipiec Dariusz - członek współpracownik
 80. Ks. dr Marczewski Jarosław Roman - członek współpracownik
 81. Dr hab. Marczewski Marek - członek korespondent
 82. Dr Mastalska Danuta - członek współpracownik
 83. Ks. dr hab. Mastej Jacenty - członek współpracownik
 84. Ks. dr hab., prof. KUL Mąkosa Paweł - członek współpracownik
 85. Ks. dr Miczyński Jan - członek współpracownik
 86. Ks. dr hab., prof. KUL Migut Edward Bogusław - członek współpracownik
 87. Dr Mirek Agata Małgorzata - członek współpracownik
 88. Ks. prof. dr hab. Misiurek Jerzy - członek czynny
 89. Prof. dr hab. Moricova Jana - członek korespondent
 90. Ks. dr Moskal Tomasz - członek współpracownik
 91. Ks. prof. dr hab. Mroczkowski Ireneusz - członek czynny
 92. Ks. dr Nadbrzeżny Antoni - członek współpracownik
 93. Ks. dr hab. Nadolny Anastazy - członek współpracownik
 94. Ks. prof. dr hab. Nadolski Bogusław - członek czynny
 95. Ks. prof. dr hab. Napiórkowski Stanisław - członek czynny
 96. Ks. dr Nir Roman - członek współpracownik
 97. Bp prof. dr hab. Nossol Alfons - członek czynny
 98. Ks. dr Nowak Adam - członek współpracownik
 99. Ks. prof. dr hab. Nowak Władysław - członek współpracownik
 100. Ks. dr hab., prof. KUL Nowosad Sławomir - członek korespondent
 101. Dr Obarski Ryszard - członek współpracownik
 102. Ks. prof. dr hab. Olejnik Stanisław - członek czynny
 103. Ks. prof. dr hab. Olszewski Daniel - członek czynny
 104. Ks. dr Ordon Hubert - członek współpracownik
 105. Ks. prof. dr hab. Paciorek Antoni - członek korespondent
 106. Ks. dr Paćkowski Piotr - członek współpracownik
 107. Ks. dr Pałęcki Waldemar Jan - członek korespondent
 108. Dr Pałubska Zofia - członek współpracownik
 109. Ks. prof. dr hab. Pałucki Jerzy - członek korespondent
 110. Dr hab., prof. KUL Paszkowska Teresa - członek korespondent
 111. Ks. prof. Pawlak Ireneusz - członek czynny
 112. Ks. dr Pawłowski Sławomir - członek współpracownik
 113. Ks. dr hab., prof. KUL Pek Kazimierz - członek współpracownik
 114. Ks. dr Petryk Wojciech - członek współpracownik
 115. Ks. dr Pęcherzewski Wojciech - członek współpracownik
 116. Dr Pietrzak Andrzej - członek współpracownik
 117. Ks. dr  hab., prof. KUL Wojciech Pikor - członek korespondent
 118. Bp prof. Pikus Tadeusz - członek korespondent
 119. Ks. dr Podpora Ryszard - członek współpracownik
 120. Ks. dr hab. Pokrywka Marian - członek współpracownik
 121. Ks. dr hab., prof. KUL Popławski Jarosław - członek korespondent
 122. O. dr hab., prof. KUL Prejs Roland - członek korespondent
 123. Ks. dr hab., prof. KUL Przygoda Wiesław - członek korespondent
 124. Abp prof. dr hab. Pylak Bolesław - członek czynny
 125. Ks. dr Pyźlak Grzegorz - członek współpracownik
 126. Ks. prof. dr hab. Rakocy Waldemar - członek korespondent
 127. Ks. prof. dr hab. Rogowski Cyprian - członek korespondent
 128. Bp prof. dr hab. Romaniuk Kazimierz - członek czynny
 129. Ks. dr hab. Rybicki Adam - członek współpracownik
 130. Ks. dr Seremak Waldemar - członek współpracownik
 131. Ks. dr Sikorski Adam - członek współpracownik
 132. Ks. dr Składanowski Marcin - członek współpracownik
 133. Dr hab., prof. KUL Skrzyniarz Ryszard - członek współpracownik
 134. Ks. prof. dr hab. Słomka Walerian - członek czynny
 135. Prof. dr hab. Słotwińska Helena - członek czynny
 136. Ks. dr Smoleń Jerzy - członek współpracownik
 137. Ks. prof. dr hab. Sobeczko Helmut - członek współpracownik
 138. Ks. dr hab. Stepulak Marian Zdzisław - członek korespondent
 139. Ks. dr Szczęsny Czesław - członek współpracownik
 140. Ks. dr hab., prof. KUL Szczur Piotr - członek współpracownik
 141. Ks. dr Szczypa Józef - członek współpracownik
 142. Ks. dr Szmydki Ryszard - członek współpracownik
 143. Ks. prof. dr hab. Szorc Alojzy - członek czynny
 144. Ks. prof. dr hab. Szram Mariusz - członek korespondent
 145. Dr hab., prof. KUL Szymanowicz Maria - członek współpracownik
 146. Ks. dr Szymański Marek - członek współpracownik
 147. Ks. prof. dr hab. Szymik Jerzy - członek korespondent
 148. Ks. prof. dr hab. Ścibor Józef - członek czynny
 149. Ks. prof. dr hab. Śmigiel Kazimierz - członek korespondent
 150. Bp dr hab. Śmigiel Wiesław - członek współpracownik
 151. Bp prof. dr hab. Śrutwa Jan - członek czynny
 152. Ks. dr hab. Święs Kazimierz - członek korespondent
 153. Ks. dr Tomkiewicz Antoni - członek współpracownik
 154. Ks. dr Tylus Stanisław - członek współpracownik
 155. Ks. prof. dr hab. Walkusz Jan - członek korespondent
 156. Dr Monika Waluś - członek współpracownik
 157. Ks. dr Wańka Andrzej - członek współpracownik
 158. Dr Wąs Adam SVD - członek współpracownik
 159. Ks. prof. dr hab. Weiss Anzelm - członek korespondent
 160. Ks. prof. dr hab. Wilk Stanisław - członek czynny
 161. Ks. dr Wiśniewski Piotr - członek współpracownik
 162. Ks. prof. dr hab. Wit Zbigniew - członek korespondent
 163. Ks. dr hab. Witaszek Gabriel - członek korespondent
 164. Dr hab. Wojaczek Krystian - członek współpracownik
 165. S. dr hab., prof. KUL Wrońska Halina - członek współpracownik
 166. Bp dr hab., prof. KUL Wróbel Józef - członek korespondent
 167. Dr Wyrostkiewicz Michał - członek współpracownik
 168. Ks. dr Marcin Wysocki - członek współpracownik
 169. Dr Wyżlic Małgorzata - członek współpracownik
 170. Dr Zadroga Adam - członek współpracownik
 171. Ks. dr hab. Zadykowicz Tadeusz - członek współpracownik
 172. Ks. dr Zagórski Dariusz - członek współpracownik
 173. Ks. prof. dr hab. Zahajkiewicz Marek - członek czynny
 174. Ks. dr hab., prof. KUL Zając Marian - członek korespondent
 175. Ks. prof. dr hab. Zasępa Tadeusz - członek czynny
 176. Ks. dr Zawadzki Wojciech - członek współpracownik
 177. Ks. prof. dr Zbudniewek Janusz - członek czynny
 178. Ks. prof. dr hab. Zieliński Zygmunt - członek czynny
 179. Ks. prof. dr hab. Zimoń Henryk - członek czynny
 180. S. dr Marta Ziółkowska - członek współpracownik
 181. Dr hab., prof. KUL Zoła Antoni - członek korespondent
 182. Ks. prof. dr hab. Związek Jan - członek czynny
 183. Ks. dr hab. Żurek Waldemar - członek współpracownik
 184. Ks. dr hab., prof. UPJPII Życiński Wojciech - członek współpracownik

Zmarł w 2007 r.: ks. prof. Jan Pryszmont - członek czynny

Zmarł w 2008 r.: bp dr Jan Mazur - członek współpracownik

Zmarł w 2009 r.: ks. prof. Henryk Damian Wojtyska CP - członek czynny

Zmarli w 2010 r.: ks. dr Marian Aleksandrowicz - członek współpracownik, ks. prof. Kopeć Jerzy - członek czynny

Zmarli w 2011 r:: ks. dr Florian Duchniewski  - członek współpracownik, ks. prof. dr hab.  Ryszard Rubinkiewicz - członek czynny, ks. prof. dr hab. Franciszek Szulc - członek współpracownik, ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec - członek czynny, ks. prof. dr hab. Nitecki Piotr - członek czynny

Zmarli w 2012 r.: bp prof. dr hab. Szlaga Jan - członek czynny, bp dr Ignacy Tokarczuk - członek współpracownik, ks. prof. dr hab. Marian Rusecki - członek czynny, ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz - członek czynny

Zmarli w 2013 r.: kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy - członek czynny, ks. prof. dr hab. Antoni Nowak - członek czynny

 

Wydział Filozoficzny

Wydział Filozoficzny liczy ogółem 109 członków, w tym:
23 czynnych,
34 korespondentów,
52 współpracowników.

 1. Dr Babska Zofia - członek współpracownik
 2. Dr hab. Bajor Wanda - członek korespondent
 3. Dr Biedulski Czesław - członek współpracownik
 4. Ks. prof. Bronk Andrzej - członek czynny
 5. Dr Buczek Anna - członek współpracownik
 6. Dr Bujak Franciszek - członek współpracownik
 7. S. prof. Chyrowicz Barbara - członek czynny
 8. Ks. dr hab., prof. KUL Ciszewski Marian - członek korespondent
 9. Dr Czachorowski Marek - członek współpracownik
 10. Dr Czernecka-Rej Bożena - członek współpracownik
 11. Dr Urszula Czyżewska - członek współpracownik
 12. Dr Daszkiewicz Wojciech - członek współpracownik
 13. Ks. dr Dąbek Dariusz - członek współpracownik
 14. Dr hab., prof. KUL Dłubacz Włodzimierz - członek korespondent
 15. Ks. dr Duma Tomasz - członek współpracownik
 16. Dr Dutkiewicz Rafał - członek współpracownik
 17. Dr hab., prof. KUL Dywan Zdzisław - członek korespondent
 18. Prof. Gałkowski Jerzy - członek czynny
 19. Dr hab., prof KUL Garbacz Paweł - członek korespondent
 20. Dr Głąb Anna - członek wspólpracownik
 21. Prof. Gogacz Mieczysław - członek czynny
 22. Dr Gondek Paweł - członek współpracownik
 23. Dr Małgorzata Gruchała - członek współpracownik
 24. Ks. dr Gruszka Czesław - członek współpracownik
 25. Dr Gudaniec Arkadiusz - członek współpracownik
 26. Dr hab. Gut Przemysław - członek korespondent
 27. Prof. Gutowski Piotr - członek czynny
 28. Ks. prof. Hajduk Zygmunt - członek czynny
 29. Ks. prof. Heller Michał - członek czynny
 30. Ks. prof. Herbut Józef - członek czynny
 31. Dr Herda Justyna - członek współpracownik
 32. Prof. Jadacki Jacek - członek korespondent
 33. Ks. prof. Janeczek Stanisław - członek czynny
 34. Dr hab., prof. KUL Jaroszyński Piotr - członek korespondent
 35. Abp Jaworski Marian - członek czynny
 36. Dr hab, prof. UG Joanna Judycka - członek korespondent
 37. Prof. Judycki Stanisław - członek czynny
 38. Dr Kaczmarek Jerzy - członek współpracownik
 39. Prof. Kamiński Wiesław Andrzej - członek czynny
 40. Dr Kawalec Anna - członek współpracownik
 41. Dr hab., prof. KUL Kawalec Paweł - członek korespondent
 42. Prof. Kiczuk Stanisław - członek czynny
 43. Dr hab., prof. KUL Kiereś Henryk - członek korespondent
 44. Prof. Kijewska Agnieszka - członek czynny
 45. Ks. dr Kiliszek Marek - członek współpracownik
 46. Dr hab., prof. KUL Kłos Jan - członek korespondent
 47. Dr Krajewski Kazimierz - członek współpracownik
 48. Dr Kublikowski Robert - członek współpracownik
 49. Dr hab. Kulicki Piotr - członek korepondent
 50. Ks. dr Kyć Stanisław - członek współpracownik
 51. Dr hab. Lechniak Marek - członek korespondent
 52. Dr hab., prof. KUL Lekka-Kowalik Agnieszka - członek korespondent
 53. Ks. dr Leśniak Franciszek - członek współpracownik
 54. Ks. prof. Lubański Mieczysław - członek czynny
 55. Dr Majdański Stanisław - członek korespondent
 56. Dr Majeran Roman - członek współpracownik
 57. Prof. Marciszewski Witold - członek współpracownik
 58. Ks. prof. Maryniarczyk Andrzej - członek czynny
 59. Ks. dr Michałowicz Witold - członek współpracownik
 60. Ks. prof. Moskal Piotr - członek czynny
 61. Dr Pańpuch Zbigniew - członek współpracownik
 62. Prof. Pietrulewicz Bogdan - członek współpracownik
 63. Dr Piwowarczyk Marek - członek współpracownik
 64. Dr Podbielski Marcin - członek współpracownik
 65. Ks. prof. Popielski Kazimierz - członek korespondent
 66. Dr hab., prof. KUL Ptaszek Robert Tomasz - członek korespondent
 67. Prof. Roskal Zenon - członek korespondent
 68. Prof. Rychlik Zdzisław - członek korespondent
 69. Dr Sajdek Paweł - członek współpracownik
 70. Dr Salamucha Agnieszka - członek współpracownik
 71. Prof. Seńko Władysław - członek korespondent
 72. Dr Sęp Zbigniew - członek współpracownik
 73. Dr hab. Skrzydlewski Paweł - członek współpracownik
 74. Dr Skrzypek Henryk - członek współpracownik
 75. Ks. prof. Sochoń Jan - członek korespondent
 76. Prof. Stępień Antoni B. - członek czynny
 77. Dr Stępień Katarzyna - członek współpracownik
 78. Prof. Stróżewski Władysław - członek czynny
 79. Dr Szałek Piotr - członek wspólpracownik
 80. Dr hab. Szczyrba Sławomir - członek współpracownik
 81. Ks. prof. Szostek Andrzej - członek czynny
 82. Prof. Szubka Tadeusz - członek korespondent
 83. Prof. Szydłowski Marek - członek korespondent
 84. Dr Szymański Andrzej - członek współpracownik
 85. Dr Szymański Kamil - członek współpracownik
 86. Ks. dr hab., prof. KUL Tkaczyk Marcin - członek korespondent
 87. Ks. dr Turek Mieczysław - członek współpracownik
 88. Dr hab. Walczak Monika - członek korespondent
 89. Ks. dr Waszkinel Romuald - członek korespondent
 90. Abp prof. Wielgus Stanisław - członek czynny
 91. Ks. dr hab., prof. KUL Wierzbicki Alfred - członek korespondent
 92. Dr Wierzchosławski Rafał - członek współpracownik
 93. Dr Wilczakówna Franciszka - członek współpracownik
 94. Prof. Włodek Zofia - członek czynny
 95. Dr hab., prof. KUL Wnuk Marian - członek korespondent
 96. Dr Wojtkiewicz Czesław - członek współpracownik
 97. Dr hab., prof. KUL Wojtysiak Jacek - członek korespondent
 98. Ks. prof. Wolsza Kazimierz - członek korespondent
 99. Dr Wójcik Kazimierz - członek współpracownik
 100. Dr hab., prof. KUL Wróblewski Zbigniew - członek korespondent
 101. Dr Zając Ewa - członek współpracownik
 102. S. prof. Zdybicka Zofia - członek czynny
 103. Ks. dr Ziemiański Stanisław - członek współpracownik
 104. Prof. Ziemiński Ireneusz - członek korespondent
 105. Dr Zięba Maciej - członek współpracownik
 106. Dr hab., prof. KUL Zon Józef - członek korespondent
 107. Dr Zykubek Andrzej - członek współpracownik
 108. Prof. Żegleń Urszula - członek współpracownik
 109. Dr Żmurek Anna - członek współpracownik

Zmarł w 2009 r.: prof. dr Paweł Czartoryski - członek korespondent

Zmarł w 2008 r.: ks. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec - członek czynny

Zmarli w 2010 r.: ks. prof. Edward Zieliński - członek czynny, ks. prof. Turek Józef - członek korespondent, ks. prof. Tadeusz Styczeń - członek czynny

Zmarli w 2011 r.: abp prof. Józef Życiński - członek czynny, prof. Mieczysław Markowski - członek czynny, ks. prof. Piotr Lenartowicz- członek korespondent

Zmarli w 2013 r: ks. mgr Wawrzyniak Andrzej - członek współpracownik

Zmarł w 2014 r.: Prof. Andrzej Grzegorczyk - członek czynny

 

 Wydział Historyczno-Filologiczny

Wydział Historyczno-Filologiczny liczy ogółem 188 członków, w tym:
35 czynnych,
64 korespondentów,
99 współpracowników.

 1. Dr Adamczuk Arkadiusz - członek współpracownik
 2. Dr Babiński Marian - członek współpracownik
 3. Prof. dr Bajerowa Irena - członek czynny
 4. Dr Baranowski Marcin – członek współpracownik
 5. Dr Barańska Anna - członek korespondent
 6. Prof. dr Barańska Ewa - członek współpracownik
 7. Prof. dr Bartmiński Jerzy - członek korespondent
 8. Prof. dr Bednarczuk Leszek - członek korespondent
 9. Prof. dr Bender Ryszard - członek czynny
 10. Dr hab., prof. UKSW Bender Agnieszka - członek korespondent
 11. Dr Białonowska Magdalena - członek wspólpracownik
 12. Dr Bieńkowska Ewa - członek współpracownik
 13. Dr Bober Sabina - członek współpracownik
 14. Prof. dr Budzisz Andrzej - członek korespondent
 15. Dr hab., prof. KUL Chlebowski Piotr - członek korespondent
 16. Prof. dr Chodkowski Robert - członek czynny
 17. Mgr Chruszczewski Adam - członek współpracownik
 18. Prof. dr Ciechowicz Jan - członek korespondent
 19. Dr Cwenk Małgorzata - członek współpracownik
 20. Dr Czapla Anna - członek współpracownik
 21. Dr hab., prof, KUL Czerwińska Jadwiga - członek korespondent
 22. Dr hab. Justyna Dąbkowska - członek korespondent 
 23. Prof. dr Dąbrowski Stanisław - członek korespondent
 24. Prof. dr Deptuła Czesław - członek współpracownik
 25. Prof. dr Doktór Roman - członek współpracownik
 26. Prof. dr Drob Janusz - członek współpracownik
 27. Dr Duda Henryk - członek współpracownik
 28. Prof. dr Dworacki Sylwester - członek czynny
 29. Prof. dr Dybciak Krzysztof - członek współpracownik
 30. Prof. dr Dylągowa Hanna - członek czynny
 31. Dr Dziuba Agnieszka - członek współpracownik
 32. Ks. prof. Eckmann Augustyn - członek czynny
 33. Erdman-Przełomcowa Maria - członek współpracownik
 34. Prof. dr Fert Józef - członek korespondent
 35. Dr Fiała Edward - członek współpracownik
 36. Prof. dr Fita Stanisław - członek czynny
 37. Ks. dr Gacia Tadeusz - członek współpracownik
 38. Prof. dr Gajewski Stanisław - członek korespondent
 39. Dr Galilej Cecylia - członek współpracownik
 40. Dr Gałecki Zygmunt - członek współpracownik
 41. Prof. dr Gapski Henryk - członek korespondent
 42. Prof. dr Gawełko Marek - członek korespondent
 43. Dr Giemza Lech - członek współpracownik
 44. Ks. dr Głąb Grzegorz - członek współpracownik
 45. Dr hab. Jacek Gołębiowski - członek korespondent
 46. Dr hab., prof. KUL  Górecka Marzena - członek korespondent
 47. Dr Górska Małgorzata - członek współpracownik
 48. Ks. dr Grużewski Aleksander - członek współpracownik
 49. Dr Grygiel Monika - członek współpracownik
 50. Prof. dr Gussmann Edmund - członek korespondent
 51. Prof. dr Hanusiewicz Mirosława - członek współpracownik
 52. Dr Hejno Eugeniusz - członek współpracownik
 53. Prof. dr Janicka-Świderska Irena - członek współpracownik
 54. Prof. dr Japola Józef - członek współpracownik
 55. Prof. dr Jasiński Janusz - członek współpracownik
 56. Prof. dr Jeszke Jerzy - członek czynny
 57. Dr Jeziorkowska-Polakowska Anna - członek współpracownik
 58. Dr Jóźwiak Sławomir - członek współpracownik
 59. Prof. dr Kaczmarek Wojciech - członek korespondent
 60. Prof. dr Kamińska Maria - członek czynny
 61. Dr Karczewska Agnieszka - członek współpracownik
 62. Dr Karolczuk Agnieszka - członek współpracownik
 63. Prof. dr Karpluk Maria - członek czynny
 64. Dr Kierczuk-Macieszko Małgorzata - członek współpracownik
 65. Dr Klimaj-Goczołowa Zofia - członek współpracownik
 66. Dr Klimek Jolanta Urszula - członek współpracownik
 67. Prof. dr Kłak Tadeusz - członek korespondent
 68. Prof. dr Kłoczowski Jerzy - członek czynny
 69. Ks. prof. Knapiński Ryszard - członek czynny
 70. Dr hab., prof. KUL Kochanek Piotr - członek korespondent
 71. Dr Kolbus Elżbieta - członek współpracownik
 72. Mgr Kołaczkowski Andrzej - członek współpracownik
 73. Dr Kołakowska Katarzyna - członek współpracownik
 74. Prof. dr Kołbuk Witold - członek korespondent
 75. Prof. dr Konefał Jan - członek czynny
 76. Dr Koper Mariusz - członek współpracownik
 77. Dr Józef Kostek - członek korespondent
 78. Prof. dr Kostkiewiczowa Teresa - członek czynny
 79. Prof. dr Kowalczyk Jerzy - członek korespondent
 80. Prof. dr Kowalczyk Witold - członek korespondent
 81. Dr Kowalski Wojciech - członek współpracownik
 82. Prof. dr Kozak Stefan - członek czynny
 83. Dr Królikowski Bohdan - członek korespondent
 84. Dr Krynicka Tatiana - członek współpracownik
 85. Prf. dr hab. Książek-Bryłowa Władysława - członek korespondent
 86. Prof. dr Kucała Marian - członek czynny
 87. Prof. dr Kuczyńska Jadwiga - członek korespondent
 88. Dr Kudelski Zdzisław - członek współpracownik
 89. Dr Kulesza-Gierat Monika - członek współpracownik
 90. Dr Kułak Beata - członek współpracownik
 91. Prof. dr Lameński Lechosław - członek korespondent
 92. Mgr Lazar Stanisław - członek współpracownik
 93. Dr Lekan-Mrzewka Joanna - członek współpracownik
 94. Dr Leszczyńska Irena - członek współpracownik
 95. Prof. dr Leszczyński Zenon - członek czynny
 96. Ks. dr Lewandowicz Janusz - członek współpracownik
 97. Ks. prof. Longosz Stanisław - członek korespondent
 98. Prof. dr Łapiński Zdzisław - członek korespondent
 99. Prof. dr Łesiów Michał - członek czynny
 100. Dr Łuka Agata - członek współpracownik
 101. Prof. dr Łukaszewski Jerzy - członek korespondent
 102. Prof. dr Łukaszuk-Piekara Małgorzata - członek korespondent
 103. Dr Maiński Dominik - członek współpracownik
 104. Prof. dr Makarski Władysław - członek czynny
 105. Dr Malec Tadeusz - członek współpracownik
 106. Dr hab. Malik Jakub - członek korespondent
 107. Prof. dr Malinowska Jolanta - członek korespondent
 108. Dr Marzec Magdalena - członek współpracownik
 109. Dr hab. Matuszczyk Bożena - członek korespondent
 110. Dr Matwiejczyk Witold - członek korespondent
 111. Dr hab. Matyaszewski Paweł - członek współpracownik
 112. Prof. dr Mazurczak Urszula - członek współpracownik
 113. Dr Michalczuk Stanisław - członek współpracownik
 114. Dr Mocarz Maria - członek współpracownik
 115. Dr Modlińska Angelika - członek współpracownik
 116. Prof. dr Moszyński Leszek - członek czynny
 117. Prof. dr Muller Wiesław - członek czynny
 118. Prof. dr Narecki Krzysztof - członek korespondent
 119. Prof. dr Niebelski Eugeniusz - członek korespondent
 120. Prof. dr Nieznanowski Stefan - członek czynny
 121. Dr Nowaczyński Piotr - członek współpracownik
 122. Dr Nowak Małgorzata Danuta - członek współpracownik
 123. Dr hab. Nowicki Tomasz - członek korespondent
 124. Dr Obsulewicz-Niewińska Beata - członek współpracownik
 125. Prof. dr Olczak Stanisław - członek czynny
 126. Prof. dr Olszewska Maria Jolanta - członek korespondent
 127. Prof. dr Ołdakowska-Kufel Mirosława - członek czynny
 128. Prof. dr Orłowski Jan - członek czynny
 129. Dr Osek Ewa - członek współpracownik
 130. Dr Pachocki Dariusz - członek współpracownik
 131. Mgr Paluchowski Andrzej - członek współpracownik
 132. Dr hab. Paprocka-Piotrowska Urszula - członek korespondent
 133. Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski - członek korespondent
 134. S. dr Piaszyk Maria - członek współpracownik
 135. Dr Pietrak-Meiser Halina - członek współpracownik
 136. Prof. dr Pilorz Alfons - członek korespondent
 137. Prof. dr Piotrowski Mirosław - członek korespondent
 138. Prof. dr Podbielski Henryk - członek czynny
 139. Dr Poniewozik Leszek - członek współpracownik
 140. Ks. prof. Popowski Remigiusz - członek czynny
 141. Prof. dr Prokop Jan - członek współpracownik
 142. Dr Próchniak Paweł - członek korespondent
 143. Prof. dr Puzynina Jadwiga - członek czynny
 144. Dr hab. Pyczek Wacław - członek korespondent
 145. Ks. prof. Radwan Marian - członek korespondent
 146. Prof. dr Radzimiński Andrzej - członek korespondent
 147. Dr Rajman Jerzy - członek współpracownik
 148. Prof.dr Reichan Jerzy - członek korespondent
 149. Prof. dr Rieger Janusz - członek czynny
 150. Dr Rolska-Boruch Irena - członek współpracownik
 151. Dr Rudziński Piotr - członek współpracownik
 152. Dr Rusztyn Zofia Kunegunda - członek współpracownik
 153. Mgr Sałacińska Janina - członek współpracownik
 154. Prof. dr Sambor Jadwiga - członek korespondent
 155. Prof. dr Sawecka Halina - członek współpracownik
 156. Prof. dr Sawicki Stefan - członek czynny
 157. Dr Seweryn Dariusz - członek współpracownik
 158. Dr Sidor Monika - członek współpracownik
 159. Prof. dr Sienkiewicz Jan Wiktor - członek korespondent
 160. Dr Siwek Beata - członek współpracownik
 161. Dr Siwicka Małgorzata - członek współpracownik
 162. Dr Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena - członek współpracownik
 163. Dr Sobczyński Krzysztof - członek współpracownik
 164. Prof. dr Sokolski Richard - członek współpracownik
 165. Dr Stankowicz Aleksandra - członek współpracownik
 166. Dr Stasiak Arkadiusz - członek współpracownik
 167. Prof. dr Stawecka Krystyna - członek czynny
 168. Dr Stoch Elzbieta - członek współpracownik
 169. Prof. dr Stoff Andrzej - członek współpracownik
 170. Prof. dr Stykowa Maria Barbara - członek korespondent
 171. Prof. dr Sulikowski Andrzej - członek współpracownik
 172. Dr Szady Joanna - członek współpracownik
 173. Prof. dr Szarmach Marian - członek korespondent
 174. Prof. dr Szymański Józef - członek korespondent
 175. Ks. dr Szymański Józef - członek korespondent
 176. Prof. dr Śliwa Dorota - członek korespondent
 177. Prof. dr Święch Jerzy - członek korespondent
 178. Dr Toruń Włodzimierz - członek współpracownik
 179. Prof. dr Trojanowiczowa Zofia - członek korespondent
 180. Prof. dr Turkowska Danuta - członek korespondent
 181. Dr Tyszczyk Andrzej - członek współpracownik
 182. Prof. dr Ulewicz Tadeusz - członek czynny
 183. Prof. dr hab. Walczak Bogdan - członek korespondent
 184. Prof. dr Watrak Jan - członek korespondent
 185. Dr Wieżel Iwona - członek współpracownik
 186. S. prof. Witkowska Aleksandra - członek czynny
 187. Dr hab. Wojciechowski Leszek - członek współpracownik
 188. Dr Wołowska Katarzyna - członek współpracownik
 189. Prof. dr Woźniak Anna - członek korespondent
 190. Prof. dr Wronikowska Bożena - członek współpracownik
 191. Prof. dr Zagrodzki Tadeusz - członek korespondent
 192. Dr hab. Zajaczkowski Ryszard - członek korespondent
 193. Prof. dr Zarębianka Zofia - członek czynny
 194. Prof. dr Zarzycka-Stańczak Krystyna - członek współpracownik
 195. Dr Ziółek Ewa - członek korespondent
 196. Dr Zwierzchowski Roman - członek współpracownik
 197. Prof. dr Żurek Sławomir Jacek - członek czynny
 198. Prof. dr Żwirkowska Elżbieta - członek współpracownik

Zmarli w 2008 r.: prof. dr Ewa Jabłońska-Deptuła - członek współpracownik, prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniowski - członek czynny.

Zmarli w 2009 r.: prof. dr Jan Ziółek - członek czynny, prof. dr Jan Błoński - członek czynny, prof. dr Maria Jasińska-Wojtkowska - członek czynny, .

Zmarli w 2010 r.: prof. dr Jerzy Lileyko - członek czynny, prof. dr Stanisław Litak - członek czynny

Zmarli w 2012 r.: prof. dr Jerzy Starnawski - członek czynny, ks. prof. Henryk Wójtowicz - członek czynny, dr hab. Kitowska-Łysiak Małgorzata - członek współpracownik, prof. dr Jacek Woźniakowski - członek czynny

Zmarli w 2013 r.: prof. dr Maciejewski Marian - członek czynny, prof. dr Wolicka Elżbieta - członek korespondent

Zmarli w 2014 r.: S. prof. Urszula Borkowska - członek współpracownik, Dr Jan Skarbek - członek współpracownik

 

 

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych liczy ogółem 139 członków, w tym:
22 czynnych,
43 korespondentów,
74 współpracowników.

 1. Dr Adamczyk Grzegorz - członek współpracownik
 2. Prof. dr Adamczyk Mieczysław - członek korespondent
 3. Dr Adamczyk Władysław - członek korespondent
 4. Prof. dr Adamski Franciszek - członek czynny
 5. Prof. dr Biela Adam - członek czynny
 6. Dr Bis Dorota - członek współpracownik
 7. Prof. dr Brzeziński Jerzy - członek czynny
 8. Prof. dr Butryn Zofia - członek współpracownik
 9. Ks. prof. Cekiera Czesław - członek współpracownik
 10. Prof. dr Chałas Krystyna - członek korespondent
 11. Ks. prof. Chlewiński Zdzisław - członek czynny
 12. Prof. dr Chodkowska Maria - członek korespondent
 13. Prof. dr Cieśla Stanisław - członek współpracownik
 14. Dr Czabański Adam - członek współpracownik
 15. Dr Danielewicz Witold - członek współpracownik
 16. Dr Dembiński Ludwik - członek współpracownik
 17. Dr Domagała-Zyśk Ewa - członek współpracownik
 18. Prof. dr Draus Jan - członek współpracownik
 19. Dr Drozdek Zygmunt - członek współpracownik
 20. Ks. prof. Dyczewski Leon - członek czynny
 21. Ks. prof. Dzwonkowski Roman - członek korespondent
 22. Prof. dr Falkowski Andrzej - członek korespondent
 23. Ks. dr hab., prof. KUL Fel Stanisław - członek korespondent
 24. Dr hab. Francuz Piotr - członek współpracownik
 25. Prof. dr Gach Piotr - członek korespondent
 26. Dr Gajos Leszek - członek współpracownik
 27. Ks. dr Gałek Czesław - członek współpracownik
 28. Prof. dr Gasiul Henryk - członek korespondent
 29. Dr Gorbaniuk Oleg - członek współpracownik
 30. Dr Grygielski Michał - członek współpracownik
 31. Prof. dr Guzek Marian - członek korespondent
 32. Prof. dr Hałas Elżbieta - członek korespondent
 33. Prof. dr Imbs-Jędruszczak Hanna - członek korespondent
 34. Dr hab., prof. KUL Jabłoński Arkadiusz - członek korespondent
 35. Ks. dr Jagiełło Andrzej - członek współpracownik
 36. Ks. dr Jarosz Marek - członek współpracownik
 37. Dr Jedynak Małgorzata - członek współpracownik
 38. Ks. dr Jeżowski Marek - członek współpracownik
 39. Dr hab. Jędrzejewski Stanisław - członek współpracownik
 40. O. dr hab. Jusiak Roman - członek korespondent
 41. Dr Juśko Paweł - członek współpracownik
 42. Dr Juros Andrzej - członek współpracownik
 43. Dr hab., prof. KUL Edmund Juśko - członek korespondent
 44. Ks. prof. Kampka Franciszek - członek korespondent
 45. Prof. dr Karolewicz Grażyna - członek korespondent
 46. Prof. dr Czesław Kępski - członek korespondent
 47. Dr Klamut Ryszard - członek współpracownik
 48. Prof. dr Kłosiński Kazimierz - członek czynny
 49. Dr Kornas-Biela Dorota - członek współpracownik
 50. Prof. dr Korporowicz Leszek - członek korespondent
 51. Ks. dr Kostro Cezary - członek współpracownik
 52. Dr Kostrubiec Beata - członek współpracownik
 53. Ks. prof. Kowalczyk Stanisław - członek czynny
 54. Prof. dr Krakowiak Kazimiera - członek korespondent
 55. Ks. prof. Krucina Jan - członek czynny
 56. Prof. dr Kryczka Piotr - członek czynny
 57. Dr Kulczycka Barbara - członek współpracownik
 58. Dr Kulik Agnieszka - członek współpracownik
 59. Prof. dr Kulik Teresa - członek korespondent
 60. JE Ks. Kupny Józef - członek współpracownik
 61. Prof. dr Kurowski Stefan - członek czynny
 62. Dr Lachowska Bogusława - członek współpracownik
 63. Prof. dr Libiszowska-Żółtkowska Maria - członek korespondent
 64. Dr Lulek Andrzej - członek współpracownik
 65. Dr Łaguna Mariola - członek współpracownik
 66. Ks. dr Łuszczyński Andrzej - członek współpracownik
 67. Dr Machowicz Kinga - członek współpracownik
 68. Dr Magier Piotr - członek współpracownik
 69. Ks. dr Makowski Tadeusz - członek współpracownik
 70. Ks. prof. Makselon Józef - członek korespondent
 71. Dr Mańkowska Maria - członek współpracownik
 72. Ks. prof. Mariański Janusz - członek czynny
 73. Prof. dr Masiak Marek - członek czynny
 74. Dr Mazurek Beata - członek współpracownik
 75. Prof. dr Mączyński Jerzy - członek korespondent
 76. Dr hab. Motyka Krzysztof - członek korespondent
 77. Dr Elżbieta Napora - członek współpracownik
 78. Ks. prof. Nowak Marian - członek korespondent
 79. Dr hab., prof. KUL Niewiadomska Iwona - członek korespondent
 80. Dr Okła Wiesława - członek współpracownik
 81. Prof. dr Oleś Piotr - członek korespondent
 82. Dr Opozda Danuta - członek współpracownik
 83. Prof. dr Ostrihańska Zofia - członek korespondent
 84. Prof. dr Partycki Sławomir - członek korespondent
 85. Dr Partyka Wiesław - członek współpracownik
 86. Dr hab. Parysiewicz Beata - członek współpracownik 
 87. Dr Piasecka-Strużykowa Katarzyna - członek współpracownik
 88. Ks. dr Piwosz Zbigniew - członek współpracownik
 89. Dr hab. Plewko Jadwiga - członek korespondent
 90. Prof. dr Przeciszewski Tadeusz - członek czynny
 91. Dr Przybyłko Kazimierz - członek współpracownik
 92. Prof. dr Rebeta Jerzy - członek czynny
 93. Dr Rembierz Marek - członek współpracownik
 94. Dr Renik Bohdan - członek współpracownik
 95. Dr Rożnowski Bohdan - członek współpracownik
 96. Prof. dr hab. Rynio Alina - członek korespondent
 97. Dr Ryszka Łukasz - członek współpracownik
 98. Dr Rzechowska Ewa - członek współpracownik
 99. Prof. dr Sękowski Andrzej - członek czynny
 100. Dr Skeris Piotr - członek współpracownik
 101. Dr Smółka Ewa - członek współpracownik
 102. Ks. dr Smyczek Leon - członek współpracownik
 103. Prof. dr Steuden Michał - członek korespondent
 104. Prof. dr Steuden Stanisława - członek czynny
 105. Prof. dr Styk Józef - członek czynny
 106. Ks. dr Styrna Stanisław - członek współpracownik
 107. Dr Sugier-Szerega Anna - członek współpracownik
 108. Prof. dr Surdacki Marian - członek korespondent
 109. Dr hab., prof. KUL Szafrański Adam - członek korespondent
 110. Mgr Szpakowski Zdzisław - członek współpracownik
 111. Dr Szudry Anna - członek współpracownik
 112. Dr Szulich-Kałuża Justyna - członek współpracownik
 113. Dr Szwed Robert - członek korespondent
 114. Dr Szymczyk Adam - członek współpracownik
 115. Ks. dr hab., prof. KUL Szymczyk Jan - członek korespondent
 116. Ks. dr Szymołon Jerzy - członek współpracownik
 117. Prof. dr Szyszkowska Maria - członek korespondent
 118. Prof. dr Ślipko Tadeusz - członek czynny
 119. Dr Śliwak Jacek - członek współpracownik
 120. Ks. prof. Taras Piotr - członek współpracownik
 121. Dr hab. Tatala Małgorzata - członek korespondent
 122. Dr Tucholska Stanisława - członek współpracownik
 123. Ks. prof. Uchnast Zenon - członek korespondent
 124. Dr Wadowski Dariusz - członek współpracownik
 125. Prof. dr Walesa Czesław - członek korespondent
 126. Ks. prof. Walewander Edward - członek czynny
 127. Dr hab. Wawro Franciszka - członek korespondent
 128. Dr Wątorska Monika - członek współpracownik
 129. Dr Wiącek Grzegorz - członek współpracownik
 130. Dr Wołońciej Mariusz - członek współpracownik
 131. Dr Wołowski Tomasz - członek współpracownik
 132. Prof. dr Wójcik Stanisław - członek czynny
 133. Prof. dr Wrońska Irena - członek korespondent
 134. Prof. dr Zaleski Zbigniew - członek czynny
 135. Ks. dr Zaręba Sławomir - członek współpracownik
 136. Ks. prof. Zdaniewicz Witold - członek czynny
 137. Dr Zembrzuski Tadeusz - członek współpracownik
 138. Ks. dr Zych Sławomir - członek współpracownik 
 139. Dr Żerel Emilia - członek współpracownik

Zmarli w 2009 r: ks. prof. Franciszek Janusz Mazurek - członek czynny, prof. dr Mieczysław Wieliczko - członek korespondent.

Zmarli w 2012 r.: prof. dr Łukasz Czuma - członek czynny, prof. dr Mieczysław Łobocki - członek czynny, prof. dr Janusz Kostrzewski - członek korespondent

Zmarli w 2014 r.: prof. dr Teresa Kukołowicz - członek czynny, prof. dr Rodziński Adam - członek czynny

 

Wydział Nauk Prawnych

Wydział Nauk Prawnych liczy ogółem 109 członków, w tym:
15 czynnych,
40 korespondentów,
54 współpracowników.

 1. Ks. dr Adamczewski Witold - członek współpracownik
 2. Ks. dr hab., prof. KUL Adamowicz Leszek - członek korespondent
 3. Dr Andrzejczuk Robert - członek współpracownik
 4. Prof. dr Bałaban Andrzej - członek korespondent
 5. Ks. dr hab., prof. KUL Bar Wiesław - członek korespondent
 6. Ks. dr hab. Barankiewicz Tomasz - członek współpracownik
 7. Dr hab. Biskup Rafał - członek współpracownik
 8. Dr Brodziński Witold - członek współpracownik
 9. Dr Bucińska Jolanta - członek współpracownik
 10. Ks. dr hab., prof. KUL Burczak Krzysztof - członek współpracownik
 11. Dr Chajda Michał - członek wspólpracownik
 12. Ks. dr Chmura Andrzej - członek współpracownik
 13. Prof. Cioch Henryk - członek korespondent
 14. Dr hab., prof. UwB Ewa Czech - członek korespondent
 15. Ks. prof. Dębiński Antoni - członek czynny
 16. Ks. dr hab., prof. KUL Dubiel Stanisław - członek korespondent
 17. Prof. dr hab. Dudek Dariusz - członek korespondent
 18. Ks. prof. Dyduch Jan - członek korespondent
 19. Dr hab. Dyjakowska Marzena - członek współpracownik
 20. Bp prof. Dzięga Andrzej - członek korespondent
 21. Dr Fiejdasz Lidia - członek współpracownik
 22. Prof. dr Flaga Jerzy - członek czynny
 23. Ks. dr hab., prof. KUL Fundowicz Sławomir - członek współpracownik
 24. Dr Małgorzata Gałązka - członek współpracownik
 25. Prof. dr Góralczyk Wojciech - członek korespondent
 26. Ks. prof. Góralski Wojciech - członek czynny
 27. Prof. Górecki Dariusz - członek korespondent
 28. Dr hab., prof KUL Górski Grzegorz - członek korespondent
 29. Dr Graliński Wojciech - członek współpracownik
 30. Prof. Granat Mirosław - członek korespondent
 31. Dr hab., prof. KUL Greszata-Telusiewicz Marta - członek korespondent
 32. Kard. prof. Grocholewski Zenon - członek czynny
 33. Prof. Grześkowiak Alicja - członek czynny
 34. Dr Haładyj Anna - członek współpracownik
 35. Dr hab., prof. KUL Herbet Andrzej - członek korespondent
 36. Dr Hypś Sławomir - członek korespondent
 37. Dr Jakubek Marek - członek korespondent
 38. Ks. dr Jaworski Zbigniew - członek współpracownik
 39. Dr hab., prof. UKSW Jędrejek Grzegorz - członek współpracownik
 40. Ks. dr Kacprzyk Wiesław - członek współpracownik
 41. Ks. dr Kaczor Adam - członek współpracownik
 42. Ks. dr Kaleta Paweł - członek współpracownik
 43. Prof. Kallas Marian - członek czynny
 44. Dr Kasprzyk Piotr - członek współpracownik
 45. Dr Kawałko Agnieszka - członek współpracownik
 46. Dr Konarski Marcin - członek współpracownik
 47. Prof. Korzan Kazimierz - członek czynny
 48. Ks. prof. Krukowski Józef - członek czynny
 49. Ks. dr hab. Lempa Florian - członek korespondent
 50. Dr Marzena Lipska-Toumi - członek współpracownik 
 51. Dr Lis Wojciech - członek współpracownik
 52. Prof. Łączkowski Wojciech - członek czynny
 53. Ks. dr Marcin Józef - członek współpracownik
 54. Prof. Markiewicz Jerzy - członek korespondent
 55. Ks. prof. dr hab. Mezglewski Artur - członek korespondent
 56. Ks. dr hab. Mikołajczuk Krzysztof - członek współpracownik
 57. Dr Misiuda-Rewera Witold - członek współpracownik
 58. Ks. prof. Misztal Henryk - członek czynny
 59. Bp dr hab. Miziński Artur Grzegorz - członek korespondent
 60. Prof. Niewiadomski Zygmunt - członek czynny
 61. Ks. dr Nykiel Krzysztof - członek korespondent 
 62. Ks. dr hab., prof. KUL Orzeszyna Krzysztof - członek korespondent
 63. Dr Pałubska Maria - członek wspólpracownik
 64. Ks. prof. Paździor Stanisław - członek korespondent
 65. Dr Petraniuk Juliusz - członek współpracownik
 66. Dr hab. Pogonowski Piotr - członek współpracownik
 67. Prof. Policastro Pasquale - członek współpracownik
 68. Dr Poniatowski Michał - członek współpracownik
 69. Dr hab. Potrzeszcz Jadwiga - członek współpracownik
 70. Ks. dr Przytuła Franciszek - członek współpracownik
 71. Dr hab., prof. KUL Pyter Magdalena - członek współpracownik
 72. Prof. dr Rzepliński Andrzej - członek korespondent
 73. Ks. dr hab., prof. KUL Sitarz Mirosław - członek korespondent
 74. Prof. Skoczylas Józef Jan - członek korespondent
 75. Ks. dr hab., prof. KUL Skorupa Andrzej - członek korespondent
 76. Dr Skwarzyński Michał - członek współpracownik
 77. Dr Anna Słowikowska - członek współpracownik
 78. Dr Smarzewski Marek - członek współpracownik
 79. Dr hab., prof. KUL Smoleń Paweł - członek korespondent
 80. Dr hab., prof. UŚ Sobczyk Paweł - członek współpracownik
 81. Prof. Stadniczeńko Stanisław Leszek - członek korespondent
 82. Ks. dr hab., prof. KUL Stanisz Piotr - członek korespondent
 83. Ks. dr hab., prof. Stasiak Marian - członek korespondent
 84. Dr Staszewski Wojciech Sz. - członek współpracownik
 85. Prof. Strzyczkowski Kazimierz - członek czynny
 86. Dr hab. Sura Rafał - członek wspólpracownik
 87. Ks. dr hab., prof. KUL Syczewski Tadeusz - członek korespondent
 88. Prof. dr Szajkowski Andrzej - członek czynny
 89. Dr hab., prof KUL Szczot Elżbieta - członek współpracownik
 90. Dr hab., prof UKSW Szmulik Bogumił - członek współpracownik
 91. Ks. prof. dr hab. Sztychmiler Ryszard - członek korespondent
 92. Dr hab., prof. UO Andrzej Szymański - członek współpracownik
 93. Prof. Świtka Jan - członek korespondent
 94. Dr Trzeciak Bogusław TJ - członek współpracownik
 95. Ks. dr hab., prof. Tymosz Stanisław - członek korespondent
 96. Ks. dr hab., prof. UKSW Warchałowski Krzysztof - członek korespondent
 97. Dr hab. Wąsek-Wiaderek Małgorzata - członek współpracownik
 98. Dr Węgrzyn Bogdan - członek współpracownik
 99. Dr hab., prof KUL Wiak Krzysztof - członek korespondent
 100. Dr hab. Witczak Hanna - członek współpracownik
 101. Prof. Witczak Władysław - członek czynny
 102. Prof. Witkowski Zbigniew - członek korespondent
 103. Prof. Wojciechowski Eryk - członek korespondent
 104. Ks. dr hab. Wojciechowski Grzegorz - członek współpracownik
 105. Ks. dr hab., prof. UKSW Wroceński Józef - członek korespondent
 106. Prof. dr Wrzosek Stanisław - członek korespondent
 107. Dr Wytrążek Wojciech - członek współpracownik
 108. Dr hab., prof KUL Zakrzewski Piotr - członek współpracownik
 109. Ks. prof. Zubert Bronisław - członek czynny

Zmarł w 2010 r.: ks. prof. Remigiusz Sobański - członek czynny, prof. dr Jerzy Waldemar Syryjczyk- członek korespondent

Zmarli w 2011 r.: ks. prof. Antoni Kość - członek czynny, ks. dr Józef Bakalarz - członek współpracownik, ks. prof. Jerzy Buxakowski - członek korespondent, prof. dr Jerzy Reder- członek korespondent

Zmarł w 2012 r.: dr Jacek Dziobek-Romański - członek współpracownik

Zmarł w 2013 r.: prof. Leszek Wiśniewski - członek korespondent

Zmarł w 2014 r.: prof. Mieczysław Sawczuk - członek czynny

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (powołany przez Walne Zebranie 20 III 2002 r.) liczy 5 członków, w tym:
1 czynny,
4 korespondentów.

 1. Prof. dr Kuczumow Andrzej - członek korespondent
 2. Prof. dr Piersa Henryk - członek czynny
 3. Prof. dr Stępniewska Zofia - członek korespondent
 4. Prof. dr Szyszka Ryszard - członek korespondent
 5. Ks. prof. Zięba Stanisław - członek korespondent

Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

 

Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL (powołany przez Walne Zebranie w 2012 r.) liczy 7 członków, w tym:
3 korespondentów,

4 współpracowników.

 1. Dr Gapski Maciej  - członek współpracownik 
 2. Ks. dr hab., prof. KUL Guz Tadeusz - członek korespondent
 3. Dr Kuć Małgorzata  - członek współpracownik
 4. Dr hab., prof KUL Marzec Paweł - członek korespondent
 5. Dr Stabryła Piotr - członek współpracownik
 6. O. dr Wiśniewski Piotr - członek współpracownik
 7. Dr hab., prof. KUL Wojciechowski Wiktor  - członek korespondent 

UWAGA. Podstawowe informacje o polskich pracownikach naukowych posiadających co najmniej stopień doktora, uczonych polskich za granicą, a także obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych, można znaleźć w bazie LUDZIE NAUKI w portalu NAUKA POLSKA.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2015, godz. 10:30 - Stanisław Sarek