Dział Komercjalizacji Wiedzy łącząc naukę z biznesem wspiera konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań opartych o wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; sieciowanie ekspertów/naukowców z partnerami biznesowymi, oraz oferowanie usług i produktów stanowiących odpowiedź na potrzeby gospodarcze przedsiębiorstw.

 

Wdrażamy rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych, oferujemy usługi eksperckie, realizujemy badania zlecone, wspieramy przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wyzwaniami gospodarczymi. Realizujemy proinnowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z partnerami gospodarczymi i naukowymi. 

 

Zachęcamy do nawiązywania współpracy w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020, godz. 13:04 - Dorota Prokopiak