Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Al. Racławickie 14, p. CP-39

20-950 Lublin

 

tel. 81 454 53 04

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 09:07 - Małgorzata Sławek-Czochra