Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Katedra Komunikacji Wizualnej

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

tel. 81 454 53 17

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019, godz. 18:29 - Małgorzata Sławek-Czochra