KSIĄŻKI / BOOKS

Dariusz Skórczewski, Polish Literature and National Identity: A Postcolonial Perspective, translated by Agnieszka Polakowska, University of Rochester Press - Boydell & Brewer, 2020, Rochester Studies in East and Central Europe, ISBN 9781580469784

nprh_logo-eng

The translation and publication of this book was supported by the National Programme for the Development of Humanities (NPRH), a program of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, in the years 2016–19

  skorczewski_book-cover

 

Idol w kulturze [Idol in Culture], ed. Edward Fiała, Adam Fitas, Dariusz Skórczewski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, 290 ss., ISBN 9788380614642

idol_w_kulturze

 

 

Melancholia: The Disease of the Soul, ed. Dariusz Skórczewski, Andrzej Wierciński, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, 272 pp., ISBN: 978-83-7702-990-9

melancholia

 

 

Dariusz Skórczewski, Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny [Theory, Literature, and Discourse. A Postcolonial Landscape], Lublin: Wyd. KUL, 2013, 510 + X ss./pp. 

Książka nominowana do Nagrody Identitas 2014 w kategorii "Humanistyka i literatura piękna". 

 

Spis treści (pdf) pdf-icon.gif                English summary (pdf) pdf-icon.gif

 

 Cover-front.jpg  Cover-reviews-back.jpg 

 

 Recenzje / Reviews:  

  1. Emilia Kledzik, Teoria postkolonialna w Polsce, „Porównania” t. 12 (2013), s. 274–285.
  2. Jowita Wiśniewska, Postkolonialny krajobraz dyskursu w Polsce, „Przegląd Humanistyczny” R. 58 (2014), nr 5, s. 148–152.
  3. Krzysztof Zajas, Polska postkolonialna przygoda, „Teksty Drugie” 2014, nr 1, s. 215–227.
  4. Jakub Zarzycki, O (intelektualnych) pożytkach z wyprawy na cudze terytorium (badawcze i metodologiczne). Kilka słów o książce Dariusza Skórczewskiego „Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny”, „Quart” 2015, nr 1 (35), s. 79–82.
  5. Katarzyna Glinianowicz, Pejzaż esencjalny (Dariusz Skórczewski, Teoria–literatura–dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, nr 2 (2014): Postkolonializm – Tożsamość – Gender, s. 375-379.
  6. Dirk Uffelmann, Skórczewski, Dariusz. “Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny”. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013. 508 S. “Zeitschrift für Slavische Philologie” B. 70, Nr 2 (2014), 406–412.
  7. Tamara Trojanowska, Skórczewski, Dariusz. “Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny”. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, “The Sarmatian Review” vol. 35 (2015), no. 3, 1948-1950.
  8. Joanna Niżyńska, Skórczewski, Dariusz. “Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny”. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, “Slavic Review”, vol. 74 (2015), no. 4, 922-923.

Dariusz Skórczewski, Adrzej Wierciński, Edward Fiała (eds.), The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies, Lublin: KUL, 2009.

Task of Interpretation - Front Cover Contents and Introduction

 

Dariusz Skórczewski, Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym [Debates on Literary Criticism During the Second Polish Republic]. Kraków: Universitas, 2002, 402 ss./pp. 

Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojejnnym


Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście [To Know Oneself. On Andrzej Kijowski Literary Critic and Columnist]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1996. 
Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście

 

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY / ARTICLES & BOOK CHAPTERS 

"Juliusz Słowacki: Salomea's Silver Dream", The Literary Encyclopedia 1.8.3, ISSN 1747-678X
"Letter-Writing: Between the Art of Literature and Communication", in: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku, ed. by Marcin Wysocki, 
Jerzy Pałucki, and Małgorzata Pyzik-Turska, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, 11-24. 
KUL Uniwersytetem niepodległej Polski. Konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka i Dariusz Skórczewski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 125 ss. ISBN: 978-83-8061-629-5. 
"(Polish) Romanticism: From Canon to Agon", in: Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture Since 1918, ed. by Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, and Przemysław Czapliński, Toronto: University of Toronto Press, 2018, 68-103, ISBN: 9781442650183

"Syndrom kulturowej straty. Lizbońska konferencja pisarzy 1988 w postkolonialnej retrospektywie", Roczniki Humanistyczne, vol. 65, no. 1 (2017): 149-170.

 

"Conrad – postkolonialnie: nieoczekiwana odsłona kulturowej konwersji", in: Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada, ed. Paweł Panas, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2017, 279-296.  

 

"Pan Samochodzik und das verfluchte Dreieck' oder Die Trias 'PolenDeutscheRussen' in polnischer Jugendliteratur als Artikulationsfeld eines (post-)kolonialen Traumas", trans. Marion Rutz, Germanoslavica, vol. 28, nos. 3-4 (2017): 163-183.  

 

"Hegemon jako idol", in: Idol w kulturze, ed. Adam Fitas, Dariusz Skórczewski, Edward Fiała, Lublin: Wyd. KUL, 2017, 93-127. 

 

"Romantyzm, postkolonializm i epistemologia", in: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, part 1, ed. Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki, Warszawa 2017, 27-48. 

 

"Postkolonializm jako metoda: konserwatywna czy 'postępowa'? Wstępne oczyszczenie przedpola", in: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, ed. Jan Kieniewicz, Debaty "Artes Liberales", vol. 10, Warszawa 2016, ISSN 2299-8799, 119-145. 

 

"Nawrócony na islam.
 O paradoksalnych implikacjach pewnej 'transgranicznej' konwersji", in: Region a tożsamościtransgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, ed. Małgorzata Mikołajczak, Danuta Zawadzka, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków: Universitas 2016, 241-252. 

 

"Pan Samochodzik eksploruje, czyli region konsolidowany czy region drenowany?", in: Regionalizm literacki – historia i pamięć, ed. Elżbieta Rybicka, Zbigniew Chojnowski, Kraków: Universitas 2016, 104-122. 

 

"Pan Samochodzik w terenie, czyli geopoetyczna podszewka pewnej utopii", Świat i Słowo, no. 2 (2016): 31-45. 

 

"The 'Location of Literature': Thoughts on the Lisbon Conference and Its Aftermath from East-Central European Perspective", Zeitschrift für Slavische Philologie, vol. 72 (2016), no. 1: 85-99. 

 

"Polish Narratives After 1989: a Case of Postcolonial Disavowal", in: Postcolonial Slavic Literatures after Communism, ed. Dirk Uffelmann and Klavdia Smola, Bern: Peter Lang, 2016, 83-108. 

 

"Trapped by the Western Gaze: Contemporary European Imagology and Its Implications for East and South-East European Agency — a Case Study", in: Postcolonial Europe? Essays On Post-Communist Literatures and Cultures, ed. Dobrota Pucherova and Robert Gafrik, Leiden—Boston: Brill Rodopi, 2015, 357–374.

"Strach jako kategoria języka postkolonialności (Wokół filmów Wojciecha Smarzowskiego: Wesele, Dom zły, Drogówka, Róża)", Porównania/Comparisons, nr 16 (2015): 125–145.

"Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo sua", Ethos, no. 109 (2015): 136-155.

"Between clichés and erasure: Eastern and Central non-Germanic Europe as an “empty syntagm” in contemporary public discourse", The Sarmatian Review, vol. 35, no. 2 (April 2015): 1919-1931.

"Między „demonem” a „fetyszem” Naród jako przedmiot badań i źródło konfliktu we współczesnym dyskursie humanistycznym – wstępne rozpoznania", in: Współczesne dyskursy konfliktu: literatura – język – kultura, ed. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Soliński, Maciej Gorczyński, Warszawa: IBL PAN, 2015, 317-336.

"Radykalna konwersja jako postkolonialne wyparcie: kulturowe samowygnanie
w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa
jako ostateczne rozwiązanie (post-)totalitarnej traumy", Roczniki Humanistyczne, vol. 62, no. 1 (2014): 45-67. [also in Ukrainian: Радикальна конверсія як постколоніальне витіснення. Культурне самовигнання в романах Пьотра Ібрагіма Кальваса як oстаточне подолання (пост)тоталітарної травми, w: Генерації – Культура – Постколоніалізм. Теоретичні Ревізії, наук. ред. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ 2014: Видав. Лаурус.

"Melancholia of the ‘Borderland’ Discourse: Why Poles Need Postcolonial Therapy (and Why Polish Literary Critics Need Postcolonial Theory)", in: Melancholia: The Disease of the Soul, ed. Dariusz Skórczewski, Andrzej Wierciński, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014,  37–54.

"Obrazy wschodniej tożsamości. Wystawa fotografii Franka Gaudlitza „Casa mare” i jej implikacje w kontekście europejskiej imagologii", in: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, ed. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Kraków: Universitas, 2014, 181-201.

"Naród – ten dziwny twór, który nie chce zniknąć z dyskursu humanistyki", Ethos, vol. 26, no. 1 (2013): 175-191.

"Paraliż tożsamości, czyli dyskurs kresoznawczy w potrzasku postkolonialnej melancholii", in: Polska wschodnia i orientalizm, ed. Tomasz Zarycki, Warszawa: Scholar, 2013, 171-185.

"Klopity postkolonii Evropy", trans. Tetyana Dzyadevich, Oksana Korycka, Schěd/Zachěd [East/West Journal. The Scholarly Journal for History and Culture, Kharkiv], vol. 16-17 (2013): 30-42.

Literatura jako kompensacja. Inteligencja 'comprador' wobec dyskursu hegemonicznego (wstęp do teorii zjawiska) [Literature as compensation. 'Comprador' intelligentsia facing hegemonic discourse (preliminary theoretical remarks)], w: Hanna Gosk, Ewa Kraskowska (red.) Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Kraków: Universitas, 2013, 393-409.

Melancholia dyskursu kresoznawczego, Porównania/Comparisons, no. 11 (2012): 125-138.

"Európa kellemetlen (poszt)kolóniái", trans. Szathmáry-Kellermann Viktória [Troublesome Europe's postcolonies], Szépirodalmi Figyelő, no. 4 (2012): 42-58.

"The Empire Writes Back:” Paweł Huelle’s Castorp through Postcolonial Lens, w: Tamara Trojanowska et al. (eds.), New Perspectives on Polish Culture: Private Encounters, Public Affairs, New York: PIASA, 2012, 206-218.

Historia literatury w objęciach Darwina? [History of literature held in Darwin's embrace?], "Colloquia Litteraria" nr 10 (1/2011): 21-42.

Między 'pedagogiką uniwersytecką' a 'pedagogiką narodową', czyli teoria postkolonialna w narzędziowni polonisty [Between 'university pedagogy' and 'national pedagogy', or, postcolonial theory in the toolroom of Polish literary studies], "Teksty Drugie" 2011, nr 6: 303-314 ; przedr. w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje, rewizje, przemiany, red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz, Katowice: Wyd. UŚ, 2013, 455-471.

Tożsamość emigracyjna i jej literacka transgresja ("W cichym lesie Vermontu” Joanny Clark) [Emigre identity and its literary transgressions in Joanna Clark's novel), w: Wojciech Nowicki, Alina Orłowska, Wacław Pyczek (red.), Tożsamość i transgresja w literaturze, Zamość: PWSZ, 2011, 107-119.


Sen srebrny Salomei", czyli parada hybryd ["The Silver Dream of Salomea" as a parade of hybrids], "Pamiętnik Literacki" 2011, z. 1: 47-75.

Mickiewicza naszego powszedniego...? [...Our daily Mickiewicz], "Literacje" 2011, nr 1 (20): 13-16.

Postkolonialna wycieczka w stronę romantyzmu [A postcolonial excursion into Romanticism], w: Michał Kuziak (red.), Słowacki postkolonialny, Bydgoszcz: Teatr Polski, 2010, 37-59.

Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle [A handful of thoughts about Romanticism and Słowacki with postcolonialism as the background], „Słupskie Prace Filologiczne" 2010 (nr 8: Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim?): 117-143.Artykuł w pdf

Towards a Better Understanding of the Self: Polish Literature in the Light of Postcolonial Theory , w: Dariusz Skórczewski, Andrzej Wierciński, Edward Fiała (eds.), The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies, Lublin: TN KUL, 2009, 189-215.

Tabu w badaniach historycznych i literackich. Dyskusja z udziałem Andrzeja Skrendy, Ryszarda Nycza, Edwarda Balcerzana, Marcina Kuli, Kazimierza Wóycickiego, Jerzego Eislera, Pawła Rodaka i Dariusza Skórczewskiego [Taboo in historical and literary research. Discussion with Andrzej Skrendo, Ryszard Nycz, Edward Balcerzan, Marcin Kula, Kazimierz Wóycicki, Jerzy Eisler, Paweł Rodak, and Dariusz Skórczewski], "Pogranicza" 2009, nr 5 (82): 79-80.

Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy" [Colonized Poland, orientalized Poland. Postcolonial theory facing the “other Europe”], "Porównania" 2009, nr 6: 95-105.Artykuł w pdf

Trudności z tożsamością. Na marginesie "Niesamowitej Słowiańszczyzny" [Problems with identity. Side notes on Maria Janion’s “The Uncanny Slavdom”], "Porównania" 2008, nr 5: 127-142. Artykuł w pdf

Borowy w erze ponowoczesności: garść refleksji [Wacław Borowy in the postmodern era: a handful of afterthoughts], w: Maciej Gorczyński et al. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wojciecha Głowali, Wrocław: Atut, 2008, 397-406.

Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach [On eurocentrism, decolonization and postmodernism. Some problems of postcolonial theory and its Polish prospects], "Teksty Drugie" 2008, nr 1-2: 33-56. Przedr. w: Włodzimierz Bolecki, Jerzy Madejski (red.), Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, Warszawa: IBL, 2010, 77-97.

Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych [Rhetoric of disregard and concealment versus truth of literature: on postcolonial implications of certain discursive practices], w: Hanna Gosk, Bożena Karwowska (red.), (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Warszawa: Elipsa, 2008, s. 89-104. Przedr. w: Andrzej Tyszczyk, Jarosław Borowski, Ireneusz Piekarski (red.), Prawda w literaturze, Lublin: TN KUL, 2009, 511-525.

Kompleks(y) środkowego Europejczyka [Complexes of a Central European], "Opcje" 2008, nr 2 (71): 10-16. Przedr. w: Krzysztof Stępnik, Dariusz Trześniowski (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Lublin: UMCS, 2010, 309-317.

Wacław Borowy – krytyk oczami wnuków: próba bilansu [Wacław Borowy as a literary critic through “grandsons’ eyes:” an attempted balance], w: Julian Maślanka (red.), Wacław Borowy (1890-1950). Uczony i humanista, Kraków: PAU, 2008, 67-85.

Dlaczego Polska powinna upomnieć się o swoją postkolonialność [Why Poland should speak up for its postcoloniality], "Znak" 2007, nr 9, 145-153.

Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście [From Bambo the Black to Hans Castorp, or what Polish studies can be offered by postcolonialism], w: Małgorzata Czermińska, Katarzyna Meller, Piotr Fliciński (red.), Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań: UAM, 2007, 683-693.

Hierarchie i sylwety (wokół) Tomasza Burka [Hierarchies and silhouettes of Tomasz Burek], w: Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski (red.), Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918, Katowice: Fa-art, 2007, 95-108.

Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki [Postcolonial interpretation: ethics of scholarship, a lesson of ethics], w: Adam F. Kola, Andrzej Szahaj (red.), Filozofia i etyka interpretacji, Kraków: Universitas, 2007, 305-316.

Janusz Sławiński – biogram [Janusz Sławiński–biographic entry], w: Janusz Sławiński. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin: KUL, 2007, 5-8.

Modern Polish Literature Through a Postcolonial Lens, "The Sarmatian Review" 2006, t. 26, nr 3: 1229-33.

Dlaczego Paweł Huelle napisał "Castorpa"? [Why did Pawel Huelle write "Castorp"?], "Teksty Drugie" 2006, nr 3: 148-157. Artykuł w pdf

Postkolonialna Polska: projekt (nie)możliwy [Postcolonial Poland: a(n) (im)possible project], "Teksty Drugie" 2006, nr 1-2: 100-112. Przekł. ukraiński [Ukrainian trans.]: "Moloda Nacyia" 2007, nr 4 (45). Artykuł w pdf

Władysław Panas, w: Jerzy Starnawski (red.), Słownik badaczy literatury polskiej, t. 8, Łódź: UŁ, 2006, 200-204.

“Paliaki charoszyje chłopcy”, czyli postkolonialne spojrzenie na "Rojsty" Tadeusza Konwickiego [Poles are good fellows, or a postcolonial view on Tadeusz Kownicki’s novel "Marshes"], "Tygiel Kultury" 2006, nr 4-6 (124-126): 28-34.

Między ignorancją i kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie [Between ignorance and competence. Perspectives and limits of teaching of Polish poetry at American university], w: Romuald Cudak, Violetta Hajduk-Gawron (red.), Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, Katowice: Gnome, 2006, 275-281.

Dokąd zmierza humanistyka? O sytuacji wewnątrz i wokół dyskursu humanistycznego (i teoretycznoliterackiego) na Zachodzie, etyce i postkolonializmie [What is the humanities aiming at? On situation within and without humanistic discourse in the West, ethics, and postcolonialism], "Teksty Drugie" 2004, nr 6: 199-211.

The Use of Web-based Technology in the Teaching of Central European Culture to American Students, "The International Journal of the Humanities" 2004, t. 1, (online: http://ijh.cgpublisher.com/product/pub.26/prod.62).

Dwie szuflady Kazimierza Wyki [Kazimierz Wyka's two drawers], w: Edward Fiala, Ryszard Zajączkowski (red.), Wartość i sens, Lublin: KUL, 2003, 371-384.

Dialog kultur: perspektywy "polskiej obecności" w dyskursie akademickim za Oceanem, "Więź" 2002, nr 10 , s. 108-116. Przekł. angielski: Dialogue Between Cultures. Prospects of Polish Presence in Academic Discourse in America, "The Polish Foreign Affairs Digest" 2002, t. 2, nr 4 (5), 127-136.

Deportacje Polaków na Syberię a współczesna Ameryka: nowa perspektywa poetyki "dyskursu martyrologicznego" za Oceanem [Speaking of deportations of Poles to Siberia in today’s America: prospects of poetics of “martyrological discourse”], "Ethos" 2002, nr 57-58, 378-82.

Komu niepotrzebna krytyka? O teraźniejszości z perspektywy historii słów kilka [Who needs not literary criticism? Some remarks on the present condition from the perspective of the past], "Arcana" 2002, nr 1: 96-99.

"Sprawa Irzykowskiego i Boya". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę ['Irzykowski and Boy’s affair'. On certain episode of the debate on criticism during the Second Republic], "Teksty Drugie" 2002, nr 3: 223-231.

Postawy "wyznawstwa". Metakrytyka lat trzydziestych w służbie antropologii [Attitudes of 'professing'. Metacriticism of the 1930s in the service of anthropology], w: Czesław P. Dutka (red.), Gatunki okołoliterackie, Zielona Góra: WSP, 2002, 151-160. Artykuł w pdf

W obronie "człowieka prawdziwego". Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości [In defence of 'real man'. Literary criticism of the 1930s vis-á-vis the crisis of values], "Ethos" 2001, nr 56: 239-250.

Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki [Is literary criticism an art? On one of the threads of the debates on the limits of criticism during the Second Republic], "Pamiętnik Literacki" 2001, z. 4: 45-73.

Wyka i Fryde, czyli 'brzozowszczyk' contra 'klerk'. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę [Wyka and Fryde, or the Brzozowski-buff versus the 'clerk'. An episode of the debates on criticism during the Second Republic], "Kresy" 2001, nr 1-2 (45-46): 43-52.

Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych [The turning point of the debate on principal values in literary criticism in the 1930s], "Zeszyty Naukowe KUL" 2001, nr 3-4: 69-80.

Andrzej Kijowski, w: Jerzy Starnawski (red.), Słownik badaczy literatury polskiej, t. 3, Łódź: UŁ, 2000, 200-204.

Kuźnica Kołłątajowska, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: RW KUL, 2004, 286-287.

Zygmunt Kaczkowski, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin: RW KUL 2000, 305-307.

Historia uobecniona: o eseju historycznym Andrzeja Kijowskiego [History made present. On Andrzej Kijowski’s historical essays], "Roczniki Humanistyczne" 1998, t. 46: 561-581.

Nienasycony umysł Andrzeja Kijowskiego [Andrzej Kijowski’s insatiable mind], "Kresy" 1993, nr 14: 183-186.

Ku portretowi krytycznoliterackiemu. Przegląd badań metakrytycznych [Toward the portrait of a critic: a review of research in metacriticism], "Roczniki Humanistyczne" 1990, t. 38: 95-116.

 

RECENZJE / BOOK REVIEWS

Bogusław Bakuła, Dobrochna Dabert, Emilia Kledzik, Ryszard Kupidura, Kinga Piotrowska-Junkiert (eds.), Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja, „Biblioteka Porównań”, vol. 5, Poznań: Bonami, 2015. Akcent no. 4 (2016): 146-154. 

 

Janusz Korek (ed.), From Sovietology to Postcoloniality(Stockholm: Södertörn Academic Studies 32, 2007), Teksty Drugie no. 4 (2009): 121-134.

Andrzej Biernacki, ed., Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950 [The held-back artist. On Wacław Borowy 1890-1950, Lublin: Norbertinum 2005], Pamiętnik Literacki,  no. 2 (2009): 222-229.

Bogdan Czaykowski, ed., Antologia poezji polskiej na Obczyźnie 1939-1999 [An anthology of Polish poetry in diaspora, 1939-1999. Selected, edited, and with a Preface by Bogdan Czaykowski], The Sarmatian Review, vol. 25, no. 2 (April 2005): 1131-1133.

Marzena Sokołowska-Paryż, The Myth of War in British and Polish Poetry 1939-1945, Bruxelles: Peter Lang, 2002, Slavic and East European Journal, vol. 48, no. 2 (Summer 2004): 321-323.

Małgorzata Krakowiak, Katastrofizm–personalizm–realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948 [Catastrophism – Personalism – Realism. On Kazimierz Wyka's literary criticism between 1932 and 1948], Kraków: Universitas, 2001, Pamiętnik Literacki, no. 2 (2004): 223-233.

Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz (red.), Warsztaty translatorskie II/Workshops on Translation II, Lublin: KUL / Ottawa: Univ. of Ottawa, 2002, The Sarmatian Review, vol. 24, no. 1 (January 2004): 1016.

Ryszard Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości [Literature as a trope of reality], Kraków: Universitas, 2001, The Sarmatian Review, vol. 23, no. 2 (April 2003): 964-966.

Leszek Szaruga, Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989 [Literature and life. Crucial threads of literary debates 1939-1989], Lublin: UMCS, 2001, Ruch Literacki, no. 2 (2002): 101-104.

W starej szufladzie Kazimierza Wyki [In Kazimierz Wyka’s old drawer]: Kazimierz Wyka, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939, ed. M. Urbanowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000, Twórczość, nos. 5-6 (2002): 138-143.

Sławomir Rzepczyński, Krytyka literacka w twórczości Norwida [Literary criticism in Norwid's oeuvre, Słupsk: Akademia Pedagogiczna, 1998], Studia Norwidiana, vol. 19 (2001): 169-179.

Umberto Eco with Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose, Interpretation and Overinterpretation, ed. Stefan Collini, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992, Pamiętnik Literacki, no. 4 (1994): 235-240.

 

INNE ARTYKUŁY / OTHER ARTICLES 

Pamięć Profesora [Professor's Memory], w: Profesor. Stefan Sawicki - portret przyjaźnią pisany, red. Adam Cedro, Kielce, 2013, 440-445.

Nauczanie polskiej poezji w Teksasie a studia polonistyczne [The teaching of Polish poetry in Texas and Polish Studies], "Przegląd Uniwersytecki" 2002, nr 6 (80): 8-10.

Honorowy doktorat KUL dla profesora Janusza Sławińskiego [Honorary doctorate for Professor Janusz Sławiński], "Zeszyty Naukowe KUL" 2008, nr 1 (201): 79-82.

 

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 23:29 - Dariusz Skórczewski