redn.pol_400

Dawna Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej

Al. Racławickie 14

20-950 LUBLIN

Gmach Główny (piętro III), p. GG-338 "OLIMP"

tel. (081) 445 43 38

 

 

 Połączona z Katedrą Historii Sztuki Kościelnej

 


 

Katedra jest jedną z najmłodszych jednostek naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii Sztuki. Powstała 1 listopada 1993 roku przez wyodrębnienie (wraz z Katedrą Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej) z Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej. Kierownikiem katedry została prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska, która nadal pełniła tę funkcję do 2011 r. Okresowo w katedrze pracowali: dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, a następnie mgr Agnieszka Woś oraz mgr Edyta Klinger. Obecnie asystentką jest dr Joanna Szczęsna, a adiunktem dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko.

 

Prace badawcze katedry, zgodnie z jej nazwą, obejmują średniowieczną sztukę polską. Aktualnie realizowane są trzy tematy. Pierwszy z nich, Rola tradycji lokalnej w sztuce powstającej na użytek zakonów w Średniowieczu, został zainspirowany badaniami nad sztuką w kręgu polskiej cyrkarii norbertańskiej. Badania zwróciły uwagę na to, jak istotne w twórczości artystycznej powstającej na zamówienie zakonów były miejscowe tradycje i lokalne warsztaty, szczególnie w okresie gotyku. W ramach drugiego tematu pt. Obraz pobożności w średniowiecznej sztuce polskiej powstaje m. in. praca doktorska mgr Edyty Klinger obejmująca nurt pobożności pasyjnej na przykładzie średniowiecznego malarstwa ściennego w Polsce. Trzeci temat, Twórczość artystyczna na Lubelszczyźnie do wojen szwedzkich, zarówno z uwagi na terytorium, jak i chronologię wymaga wieloletnich badań prowadzonych nie tylko w Lublinie, ale również na prowincji, wszędzie tam, gdzie zachowały się zabytki ze wspomnianego okresu lub istnieją przypuszczenia, że można jeszcze je odkryć.


prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska
 
Owocem badań pracowników katedry jest wydany w 2005 roku t. LIII „Roczników Humanistycznych” (z. 4 – Historia Sztuki).

 

W 2005 roku została obroniona rozprawa doktorska pt. Sztuka i kultura artystyczna w kręgu zakonu norbertańskiego cyrkarii polskiej w Średniowieczu autorstwa mgr Joanny Szczęsnej. W trakcie finalizacji są trzy dysertacje doktorskie: mgr Agnieszki Woś-Jucker Średniowieczne sakraria w Polsce, mgr Barbary Piechaczek Kamienne mury obronne miast Opolszczyzny do końca XV wieku i mgr Iwony Berazo-Komarynskiej Gotyckie malarstwo tablicowe na Litwie.

 

Plonem pracy dydaktycznej katedry jest 41 prac magisterskich.

Katedra dysponuje własnym księgozbiorem (dostępnym także dla studentów) oraz bogatym zbiorem przezroczy z zakresu polskiej sztuki średniowiecznej i wstępu do historii sztuki.
 
IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2014, godz. 13:29 - Ireneusz Marciszuk