wspolczesna_pasek_400

Dawna Katedra Historii Sztuki Współczesnej
Al. Racławickie 14
20-950 LUBLIN
Gmach Główny (piętro III), p. GG-407 "OLIMP"
tel. (081) 445 43 98

 


 Stanowi autonomiczną jednostkę działającą w ramach Instytutu Historii Sztuki KUL od niedawna. Jej profil nawiązuje do tradycji zajęć prowadzonych w ciągu kilku minionych dekad przez prof. Jacka Woźniakowskiego, który m.in. patronował powstałej w 1957 roku w gronie studentów historii sztuki KUL Grupie Zamek.

Katedrę utworzono w październiku 2004 roku. Została niejako wyłoniona z Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych – obsadę stanowią dotychczasowi pracownicy tej ostatniej: dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak, prof. nadzw. (kierownik katedry) i dr Marcin Lachowski (adiunkt). Oboje zainteresowania badawcze koncentrują na problemach związanych z historią sztuki polskiej po 1945 roku, widzianych w kontekście szeroko rozumianych przemian zachodzących we współczesnym świecie, zarównoartystycznych, jak polityczno-społecznych. W tej perspektywie mieści się zarówno refleksja nad rozmaitymi aspektami teorii, krytyki, jak – przede wszystkim – praktyki twórczej.

Małgorzata Kitowska-Łysiak zajmuje się obecnie głównie tradycjami powojennej sztuki figuratywnej i piśmiennictwem o sztuce (opublikowała m. in. Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku, Lublin 1999; opracowała antologie tekstów: Czapski i krytycy, Lublin 1996 – z M. Ujmą; Jacek Sempoliński, Władztwo i służba. Myśli o sztuce, 2002; ostatnio przygotowała do druku pracę Świat przedstawiony? O Grupie Wprost). Jest również badaczką twórczości (przede wszystkim plastycznej) Brunona Schulza (publikowała wiele tekstów, m.in. w katalogach wystaw, redagowała i współredagowała prace zbiorowe poświęcone autorowi Sanatorium pod Klepsydrą, np. ostatnio W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz – w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, Lublin 2003 – z W. Panasem). Prowadzi zajęcia dotyczące sztuki polskiej po 1945 roku.

magosia1_400

dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak


Marcin Lachowski natomiast skupia się zwłaszcza na zjawiskach z kręgu awangardy artystycznej. Swoją rozprawę doktorską (Awangarda wobec instytucji. Galerie w Polsce lat 60. i 70., w druku) poświęcił analizie napięć wytwarzanych pomiędzy sztuką najnowszą a oficjalnymi instytucjami wystawienniczymi oraz analizie prób zniesienia owych napięć poprzez powoływanie „sieci” galerii niezależnych. Obecnie pracuje nad zagadnieniem obrazu wojny w powojennej sztuce polskiej. Jego zajęcia dydaktyczne dotyczą historii sztuki powszechnej powojennej i krytyki artystycznej. W roku 2004 otrzymał wyróżnienie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawane przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

marcin_400
dr Marcin Lachowski

 

Pracownicy katedry realizują program badawczy Tradycje i innowacje, biorą również aktywny udział w krajowym życiu naukowym (liczne publikacje, uczestnictwo w konferencjach, działalność organizacyjna – m.in. związana z przygotowaniem seminariów metodologicznych w Kazimierzu Dolnym pod egidą Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych i lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki), zajmują się również popularyzacją sztuki (obejmuje ona m.in. współpracę z galeriami, mediami, działalność na rzecz nowopowstałego Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – http://www.zacheta.lublin.pl/, itp.).

Od października 2005 roku w ramach katedry działa Forum Sztuki.

 
IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2014, godz. 13:29 - Ireneusz Marciszuk