muzealnictwo_pasek_400
Dawna Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Al. Racławickie 14
20-950 LUBLIN
Gmach Główny (piętro III), p. GG-402 "OLIMP"
tel. (081) 445 42 40


 

Połączona z Katedrą Historii Sztuki Kościelnej

 

 


.   O DZIAŁALNOŚCI KATEDRY   .  

 

Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków jest najmłodszą jednostką Instytutu Historii Sztuki, wchodzi w skład jego struktur od września 2005 roku.

Funkcję kuratora pełni prof. dr hab. Urszula M. Mazurczak,
Zatrudnieni są w katedrze: dr Andrzej Frejlich i dr Beata Skrzydlewska, w pracach katedry uczestniczy również mgr Małgorzata Żak, doktorantka-stypendystka.
 
W ramach katedry prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:
  • wykłady kursowe: Muzealnictwo dla studentów historii sztuki (IV rok), Zarys historii sztuki dla studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie (VI rok) – prowadząca: dr Beata Skrzydlewska;
  • wykłady monograficzne: prowadzący – dr Andrzej Frejlich; 3. ćwiczenia: Ochrona zabytków dla studentów historii sztuki (III rok);Muzealnictwo (IV rok) – prowadzące: dr Beata Skrzydlewska, mgr Małgorzata Żak.

     

Na rok akademicki 2006/2007 w ramach katedry przygotowano dla studentów historii sztuki ofertę specjalizacyjną pod nazwą Ochrona zabytków i muzealnictwo. Jej program obejmuje zajęcia przygotowujące absolwentów do fachowej opieki nad zabytkami, w tym do pracy w Ośrodkach Dokumentacji Zabytków, w Wojewódzkich Biurach Konserwatorskich i w muzeach, zarówno państwowych, jak kościelnych.

 

Pracownicy katedry współpracują ściśle z Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych – organizują wspólne sympozja poświęcone problematyce muzealnictwa i uczestniczą w terenowych pracach badawczych (aktualnie opracowują zbiory ss. norbertanek w Imbramowicach). Od początku istnienia katedry, na prośbę rektora KUL, księdza prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego, współpracują również z Izbą Celną w Białej Podlaskiej.

 

Wydarzenia:

Sympozjum "Muzeum przyszłości - klasztor sióstr norbertanek w Imbramowicach. Archiwalia, księgozbiór i kolekcja sztuki."

 

 

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2014, godz. 13:41 - Ireneusz Marciszuk