Mgr Barbara Guściora - Tanana (1971-1974)

Dr Jacek Jaźwierski

Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski - emerytowany prac. IHS

Dr Marcin Pastwa

Dr Piotr Rudziński (1976-1981, 1999-2000)

Śp. prof. dr hab. Andrzej Ryszkiewicz

Dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (1993-1999)

dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL (od 1987 do 2011. )

Śp. prof. dr hab. Jacek Woźniakowski

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 15:38 - Ireneusz Marciszuk