CYKL TRZECH DEBAT STUDENCKICH - NEOnawyki


DEBATA I


TEMAT: Unijny pakiet energetyczny 3x20 i jego konsekwencje dla Polski.

Program:
1.Tematyczne wprowadzenie do kampanii „Nowocześnie-Energooszczędnie-Odpowiedzialnie: NEO nawyki” – prezentacja filmowa przygotowana przez PZS
2.30-minutowe wystąpienie zaproszonego eksperta na temat „Ocena możliwości i potencjału wypełnienia przez Polskę celów unijnych określonych w pakiecie energetycznym 3x20”.
3.Sesja pytań i odpowiedzi prowadzona przez moderatora spotkania.
4.Na zakończenie zaproszenie na kawę i herbatę.

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych
  • Polska Zielona Sieć


Termin I debaty: 16.11.2010, godz. 12:00 

Sala 27 Rektorat UP


Organizacja debat jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedmiotem cyklu 33 debat, przeprowadzonych na terenie całego kraju we współpracy z 11 uniwersyteckimi kołami naukowymi, jest szeroko rozumiane pojęcie zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej Polski, tematyki oszczędności energetycznej, możliwości globalnej zmiany zachowań w celu zredukowania naszego ‘śladu energetycznego’ przy jednoczesnym dalszym wzroście gospodarczym.

Celem debat jest:
Rzetelna, naukowa prezentacja młodym środowiskom naukowym, w Polsce tematu racjonalnego gospodarowania energią, również w kontekście oszczędzania energii, korzystania z jej odnawialnych źródeł, efektywnego użytkowania energii, globalnej odpowiedzialności i konieczności zmieniania nawyków na ekologiczne i przyjazne środowisku;
Wskazanie nowego sposobu podejścia z perspektywy możliwości jakie otwiera przed Polską poprawa efektywności energetycznej, zielona energia, niskoemisyjna gospodarka oraz przełożenia jakie mają codzienne aktywności na emisje CO2 i możliwości jakie daje zmiana zachowań indywidualnych;
Dostarczenie młodemu, zainteresowanemu i zaangażowanemu środowisku naukowemu podstawy merytorycznej w postaci wiedzy eksperckiej do rozpoczęcia dyskusji o zmianach klimatu, wpływie globalnego ocieplenia na nasz i inne kraje, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami;
Zaangażowanie młodych ludzi w dyskurs polityczny, dotyczący szeroko pojętej polityki energetycznej i klimatycznej, realne możliwości wpływania na kształt polityki kraju;
Zaangażowanie kół naukowych w aktywne działania społeczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów ze środowiskiem ekspertów, mediami oraz aktywny wkład w program debaty i zaplecze merytoryczne spotkań przy asyście Polskiej Zielonej Sieci;
Budowanie aktywnego dialogu ze środowiskiem naukowym w zakresie polityki energetycznej poprzez zapewnienie możliwości zgłaszania ewentualnych uwag, wskazywanie pozytywów, negatywów prezentowanych zagadnień, alternatywnych scenariuszy wobec obecnych i sugerowanych rozwiązań;

Źródło: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

www.ssnp.ovh.org

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2010, godz. 21:01 - Weronika Goraj