Encyklopedia Filozofii Przyrody

 

Deklaracje napisania fragmentów lub całych haseł

 1. atom (cząstka, korpuskuła, atomizm,  dualizm korpuskularno-falowy A. Łukasik – 29 XII 2008)
 2. cel (finalizm, bionika, biomimetyka) ks. P.Lenratowicz_16 III 2010
 3. czas (strzałki czasu, R. Piotrowski_4 IV 2009, czasoprzestrzeń, bilokacja, mulitilokacja, kolokacja, persystencja, koincydencja, substancjalizm, relacjonizm, absolutyzm, relatywizm, nierealność czasu, R. Piotrowski_4 IV 2009 atamporalizm, biotemporalizm, nootemporalizm, eotemporalizm, wieczność, eternalizm) ks. J. Golbiak_20 VI 2009
 4. determinizm (prawa przyrody, indeterminizm ks. Z. Hajduk_22 IV 2009)
 5. duch (umysł, dualizm, paralelizm, monizm spirytualistyczny, dynamizm) Andrzejewski_1_VII 2009
 6. dusza (dusza roślinna, dusza zwierzęca, dusza świata, harmonia, panpsychizm, hylozoizm) P. Lenartowicz_16 III 2010
 7. energia (energetyzm D. Sobczyńska_ 21 IV 2009, hipoteza śmierci cieplnej wszechświata R. Piotrowski_4 IV  2009)
 8. eter (Kwintesencja, eter kosmiczny) W. Sady_ 18 XI 2009
 9. ewolucja (ewolucjonizm /słabości ewolucjonizmu/ K. Jodkowski_4 IV2009 emergencja, emergentyzm) J. Zon_19 XI
 10. filozofia przyrody koncepcje ks. Z. Hajduk_ 22 IV 2009 renesansowa, romantyczno-idealistyczna, scjentystyczna, mechanicystyczna, ekofilozofia Z. Wróblewski_18 XI, biofilozofia M. Wnuk_19 XI, kosmofilozofia)
 11. informacja (system, teoria systemów, pole morfogenetyczne R. Piotrowski_4 IV 2009, struktura) Latawiec_20 VI 2009
 12. kosmos (świat, wszechświat, cykliczność świata, jedność świata,  mutliuniwersum, mikrokosmos, makrokosmos, akosmizm, kosmizm, kosmogeneza, pankosmia, deizm, panteizm, panenteizm, stworzenie K. Jodkowski_4 IV 2009, /creatio ex nihilo, inteligentny projekt D. Sagan_4 IV 2009/ kreacjonizm, geocentryzm, heliocentryzm, zasady antropiczne) H. Korpikiewicz_1 IV 2009
 13. materia (monizm materialistyczny,  hylemorfizm, meromorfizm, hylesystemizm)
 14. próżnia (niebyt, próżnia absolutna, próżnia fałszywa, próżnia międzykosmiczna) A. Łukasik_20 VI 2009
 15. przestrzeń (rozciągłość, miejsce, substancjalizm, hipersubstancjalizm, relacjonizm, symetria) ks. J. Golbiak_ 20 VI 2009
 16. przyczyna (kauzalizm, akauzalizm, akcydentalizm, tychizm, zasada przyczynowości, rodzaje przyczyn, przeznaczenie Pańpuch) Ks. J. Herbut_1 VII 2010
 17. przyroda (natura /eksplikacje/, ks. Z. Hajduk_ 22 IV2009, naturalizm P. Bylica_4 IV 2009, deizm, panteizm, panenteizm, prawa przyrody, piękno przyrody Z. Wróblewski_18 XI 2008) A. Pobojewska
 18. ruch (typy ruchów, statyzm, wariabilizm, pankinetyzm,  zmiana) M. Heller
 19. rozum (racjonalność przyrody J. Rodzeń_17 XI 2008, rozum pozaświatowy, inteligencja, sztuczna inteligencja, logos) Ks. abp J. Życiński_12 III 2010, A. Gut_24 III 2011
 20. system (struktura, złożoność) M. Szydłowski_ 22  VI 2009
 21. zasada (arche, principium, zasada nieoznaczoności R. Piotrowski_4 IV, zasada indywiduacji) J. Wojtysiak_30 VI 2009
 22. zjawisko (istota, substancja, fenomen, fenomenalizm, przygodność, fikcjonalizm) Z. Pańpuch_18 XII 2009
 23. życie (samorództwo, abiogeneza, autopoiesis, biogeneza, M. Wnuk_19 XI 2008, witalizm, mechanicyzm, panspermia, biologizm, organicyzm, elan vital, vis vitalis, logoi spermatikoi, rationes seminales) - Ks. Adam Świeżyński_15 XI 2008
 24. żywioły (siły twórcze, pierwiastki) – Z. Roskal_15 XI 200

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011, godz. 06:57 - Andrzej Zykubek