Główne kierunki badań:

 • Kierunki rozwoju prawa kontraktów i prawnych sposobów zabezpieczeń wierzytelności
 • Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • Europejskie prawo procesowe cywilne
 • Klauzule generalne w postępowaniu cywilnym
 • Pełnomocnictwo w systemie prawa prywatnego
 • Instytucje prawa ukraińskiego w odniesieniu do prawa prywatnego polskiego
 • Znaki towarowe w systemie praw zastawniczych
 • Prawo szkodowe
 • Prawo bioetyczne
 • Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

 

 

Fields of research

 • approximation of Polish private law to the European standards
 • trends of development in the law of contracts and legal measures of securing claims
 • agreements in domestic and international trading
 • contracts in domestic and transnational busines relations

 

 Faculty Members

 

Chair of the Department: Jacek Widło, Hab. PhD, University Professor

 

Agnieszka Kawałko, PhD - Associate Professor

Tomasz Sieniow, PHD - Assistant Professor

Dariusz Kała, MA - PhD Candidate 

Michał Mościcki, MA - PhD Candidate 

Paweł Widerski, MA - PhD Candidate

Anna Wróbel, MA - PhD Candidate