1. Telefon: (81) 445 43 23
 2. Zainteresowania naukowe: historia kultury średniowiecza; historia historiografii; mit historyczny
 3. Prowadzone zajęcia:
  • seminarium z zakresu historii średniowiecznej oraz historii historiografii;
  • proseminarium z zakresu historii średniowiecznej;
  • Przekaz historii w kulturze średniowiecza (wykład monograficzny)
 4. Wybrane publikacje:
  • Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 1990 (II wyd. 2000);
  • Archanioł i smok. Z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Lublin 2003;
  • Krąg kościelny płocki w połowie XII w. „Roczniki Humanistyczne”, t. 8: 1958 (druk tomu 1960), s. 5–122.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2007, godz. 19:55 - Dariusz Prucnal