STUDENCKIE CZASOPISMO FILOZOFÓW PRZYRODY

 

Stronice biuletynu filozoficznego pt. „Dialogi z przyrodą” redagowanego przez studencki zespół KNSFPiNP KUL, mają być miejscem spotkania myśli tych, którzy wsłuchując i wpatrując się w przyrodę, odczuwają naturalne pragnienie wejścia w dialog, nie tylko z przyrodą, ale i ze światem refleksji snutej na jej temat przez zadziwionego nią drugiego człowieka.

Cele pisma:

  • Popularyzowanie i rozwijanie filozofii (w szczególności filozofii przyrody)
  • Stworzenie przestrzeni polemicznych „sparingów”; ćwiczenie sztuki myślenia i argumentowania
  • Próba poznania i zrozumienia drugiego człowieka, poprzez poznanie jego osobistych doświadczeń i wypływającej z nich wizji przyrody
  • Radosna twórczość intelektualna :)


Adres pod który możesz nadsyłać propozycje tekstów, a także pytania i uwagi:

dialogi.przyroda@gmail.com

 

ZAPRASZAMY CIĘ DROGI MYŚLICIELU DO TWORZENIA TEGO PROJEKTU!!

Autor: Adam Kubiak
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2010, godz. 09:08 - Grzegorz Forencewicz