Więcej informacji o precesie rekrutacji na kierunek Filologia niderlandzka można uzyskać pod linkiem:

 

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-niderlandzka/

 

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
 

I STOPIEŃ

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę ogólną o języku, literaturze, kulturze, historii, geografii, polityce, gospodarce i społeczeństwie krajów niderlandzkiego obszaru językowego (Niderlandy, Belgia, Surinam i Antyle Holenderskie) oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę praktycznie w pracy zawodowej. Posiada również aktywną znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W zakresie kompetencji translatorskich absolwent potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną i językiem specjalistycznym niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach oraz kompetencje interkulturowe.

 

II STOPIEŃ

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę ogólną na temat stosunków polsko-niderlandzkich i polsko-flamandzkich, aktualnych zagadnień polityczno-gospodarczo-społecznych, historii, kultury, literatury i mediów krajów niderlandzkojęzycznych. Posiada wysoką znajomość języka niderlandzkiego w mowie i w piśmie – na poziomie zbliżonym do języka ojczystego, tj. na poziomie biegłości min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest specjalistą w zakresie tłumaczenia pisemnego oraz ustnego. W pracy zawodowej potrafi wykorzystać posiadaną przez siebie wszechstronną i ugruntowaną wiedzę humanistyczną, wiedzę filologiczno-translatorską oraz posiadane kompetencje interkulturowe.

 

TYPOWE MIEJSCA i STANOWISKA PRACY

Absolwent jest przygotowany do pracy w krajowych i zagranicznych firmach/instytucjach które wykorzystują w praktyce język niderlandzki, w szczególności w:

- biurach tłumaczeń lub działach tłumaczeń w firmach i instytucjach, biurach podróży, firmach prowadzących usługową działalność tłumaczeniową

- firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych współpracujących z rynkiem niderlandzkiego obszaru językowego

- instytucjach kulturalnych (muzea, teatry, galerie) propagujących rozwój niderlandzkiej myśli artystycznej

- biurach promocji miast i regionów, samorządowych ośrodkach współpracy międzynarodowej

- biurach consultingowych

- instytucjach edukacyjnych

- instytucjach administracji publicznej

- wydawnictwach, redakcjach czasopism, zakładach edytorskich

- stowarzyszeniach i fundacjach promujących współpracę z krajami niderlandzkiego obszaru językowego (np. Holendersko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Holenderskie Centrum promocji Handlu, Flamandzkie Przedstawicielstwo Ekonomiczne)

- placówkach dyplomatycznych.

 

Absolwent może również podjąć samozatrudnienie jako tłumacz-freelancer.

Autor: Damian Olszewski
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020, godz. 15:39 - Damian Olszewski