Msza św. w intencji Alicji Puszki

Uprzejmie informujemy o mszy św. w intencji Alicji Puszki, na którą zapraszamy 1 sierpnia o godzinie 18.00 do kościoła w Kazimierzówce.

 


Zasady zmian terminów urlopów

Informujemy, że w razie pojawienia się konieczności zmiany zatwierdzonego terminu Państwa urlopu wakacyjnego, wniosek o zmianę należy kierować przez system ZGŁOSZEŃ na e-KUL do Działu Spraw Pracowniczych przekazując również tę informację do wiadomości przełożonym, tj. Dziekanowi Wydziału oraz Dyrektorowi Instytutu. Taki tryb prowadzenia sprawy został uzgodniony z DSP i pozwala uniknąć wątpliwości, kto został powiadomiony o zmianie. Daje także możliwość wnioskowania o ewentualne kolejne zmiany na jednym zgłoszeniu, bez konieczności tworzenia i przekazywania do podpisu  dokumentacji papierowej.

 


Podróże służbowe w celu prowadzenia badań naukowych

Szanowni Państwo,
wszystkie osoby, które planują w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową związaną z prowadzeniem badań naukowych, prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora KUL z dnia 21 maja 2020 roku (ROP-0101-159/20) i składanie wniosków o wystawienie polecenia wyjazdu służbowego z uzyskaną zgodą Prorektora ds. nauki i kształcenia.

 

Zarządzenie (ROP-0101-159/20)

 

 


 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności z tytułu podróży służbowych

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie należności z tytułu podróży służbowych

 

Przy planowaniu delegacji możliwe jest wykorzystania dostępnych na stronie www.gofin.pl kalkulatorów w celu oszacowania przypuszczalnego kosztu delegacji. Oszacowanie może być dla koordynatorów dyscyplin pomocą w celu podjęcia decyzji o delegowaniu pracownika.

Stawkę za kilometr (przy zgodzie na wyjazd samochodem) rozliczana jest według wzoru: ilość kilometrów*0,8358zł*80%.

 

Kalkulator - podróż zagraniczna

 

Kalkulator - podróż krajowa

 

 


 

OGŁOSZENIE Z 10 CZERWCA 2020 ROKU

W SPRAWIE WYZNACZENIA TERMINU WYBORÓW

W INSTYTUCIE HISTORII

 

Regulamin wyborczy KUL

 


Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL,

 wznawia stacjonarne przyjęcia interesantów.

 

Zapraszamy w środy: 12.00 - 13.30.

 


 

Zasady udzielania urlopów naukowych 

Regulamin

Wnioski:

załącznik 2a, załącznik 2b, załącznik 2c

Sprawozdanie

 


 

 

Przyjęcia interesantów w Sekretariacie Instytutu Historii (CN-114 i 116) zostają zawieszone do odwołania.

 

We wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30 zapraszamy do kontaktu

drogą elektroniczną:

 

Sekretarz ds. obsługi procesu naukowego  ihnauka [at] kul.pl

Sekretarz ds. obsługi procesu kształcenia  ihdydaktyka[at]kul.pl

 

 

Tekst Zarządzenia

 

 


Msza Święta w intencji Pracowników, Studentów i Doktorantów WNH

W dniu 17 marca o godz. 12:30 w kościele akademickim KUL

zostanie odprawiona Msza Święta
w intencji wszystkich obecnych i byłych
Pracowników, Studentów i Doktorantów
Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Ich Rodzin
z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

i prośbą o Bożą opiekę w tym trudnym czasie.

W Mszy Świętej będzie można uczestniczyć za pośrednictwem łączy internetowych, pod następującym adresem:
https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,art_55930.html

 

Kolegium Dziekańskie

Wydziału Nauk Humanistycznych

 


OGŁOSZENIE

KONKURS GRANTOWY 2020 W DYSCYPLINIE HISTORIA

na realizację projektów naukowo-badawczych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA
16 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 00:00

WNIOSKI PAPIEROWE PROSZĘ SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE INSTYTUTU HISTORII (CN-116)

WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES

ihnauka@kul.pl

DOKUMENTY:

Regulamin konkursów grantowych 2020

Załącznik 1: Formularz wniosku o grant

Załącznik 2: Raport końcowy

Załącznik 3: Raport roczny

Załącznik 4: Kryteria oceny wniosku grantowego

Załącznik 5: Zasady pracy komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 6: Karta etyczna dla członków komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 7: Oświadczenie o bezstronności

Załącznik 8: Wniosek o korektę budżetu

 

SKŁAD KOMISJI D/S GRANTÓW W DYSCYPLINIE HISTORIA:

  • Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - przewodniczący
  • Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
  • Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
  • Dr hab. Piotr Plisiecki
  • Dr Ewa Rzeczkowska

 


Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana 2020

Formularz wniosku [docx]

Formularz wniosku [odt]


 

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych

Monografie

 

Wyszukiwarka czasopism punktowanych

 


 

 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych

 

 


Autor: Ewa Krawczak
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2020, godz. 07:27 - Ewa Krawczak