Nowy tryb funkcjonowania administracji wydziałowej

Wraz z nowym zarządzeniem JM Rektora KUL w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 17 marca 2020 r. wszystkie dyżury w Instytucie Historii są odwołane.

We wszystkie dni robocze w godzinach 7:30-15:30

wszyscy Sekretarze będą obsługiwać skrzynki mailowe 

 

Tekst Zarządzenia

 

 


Msza Święta w intencji Pracowników, Studentów i Doktorantów WNH

W dniu 17 marca o godz. 12:30 w kościele akademickim KUL

zostanie odprawiona Msza Święta
w intencji wszystkich obecnych i byłych
Pracowników, Studentów i Doktorantów
Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Ich Rodzin
z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

i prośbą o Bożą opiekę w tym trudnym czasie.

W Mszy Świętej będzie można uczestniczyć za pośrednictwem łączy internetowych, pod następującym adresem:
https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,art_55930.html

 

Kolegium Dziekańskie

Wydziału Nauk Humanistycznych

 


OGŁOSZENIE

KONKURS GRANTOWY 2020 W DYSCYPLINIE HISTORIA

na realizację projektów naukowo-badawczych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA
16 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 00:00

WNIOSKI PAPIEROWE PROSZĘ SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE INSTYTUTU HISTORII (CN-116)

WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES

ihnauka@kul.pl

DOKUMENTY:

Regulamin konkursów grantowych 2020

Załącznik 1: Formularz wniosku o grant

Załącznik 2: Raport końcowy

Załącznik 3: Raport roczny

Załącznik 4: Kryteria oceny wniosku grantowego

Załącznik 5: Zasady pracy komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 6: Karta etyczna dla członków komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 7: Oświadczenie o bezstronności

Załącznik 8: Wniosek o korektę budżetu

 

SKŁAD KOMISJI D/S GRANTÓW W DYSCYPLINIE HISTORIA:

  • Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - przewodniczący
  • Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
  • Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
  • Dr hab. Piotr Plisiecki
  • Dr Ewa Rzeczkowska

 


Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana 2020

Formularz wniosku [docx]

Formularz wniosku [odt]


 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych

 

 


Autor: Ewa Krawczak
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020, godz. 18:31 - Ewa Krawczak