KARTY PRZEDMIOTÓW NA ROK 2020/2021

  • Historia, studia 1. stopnia:

ROK 1

ROK 2

ROK 3

  • Historia, studia 2. stopnia:

ROK 1

ROK 2

  • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia 1. stopnia

ROK 1

ROK 2

ROK 3

  • Turystyka kulturowa, studia 2. stopnia

ROK 1

ROK 2

 

 


ZASADY I TEZY DYPLOMOWANIA

ZASADY:

 

TEZY:


REGULAMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH


KARTY PRZEDMIOTÓW NA ROK 2019/2020

  • Historia, studia 1. stopnia:

ROK 1

ROK 2 i 3

  • Historia, studia 2. stopnia:

ROK 1

ROK 2

  • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia 1. stopnia

ROK 1

ROK 2 i 3

  • Turystyka kulturowa, studia 2. stopnia

ROK 1

 

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 18:53 - Tomasz Nowicki