Dlaczego u nas?

 

 • Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, w którym prowadzone są podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowujące nauczycieli do nauczania przyrody w liceum!
 • Studia będą prowadzone ze wsparciem e-learningu, a wszystkie różnorodne materiały dydaktyczne zostaną udostępnione Słuchaczom w formie elektronicznej.

Jakie są nasze doświadczenia?

 • Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL od ponad 12 lat organizuje i realizuje Studia podyplomowe w zakresie przyrody dla nauczycieli. Program tych studiów został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wzorcowy program nauczania przyrody. W obecnej wersji program spełnia aktualne wymogi kwalifikacyjne do nauczania przedmiotowego oraz uwzględnia nowe treści programowe obejmujące Przyrodę dla liceum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17, 2009).

 

Nasza kadra i wykładowcy to

 • cenieni przez studentów znakomici Profesorowie i Nauczyciele akademiccy z KUL i innych uczelni Lublina
 • wybitni specjaliści w zakresie:
  • astronomii i kosmologii
  • mechaniki kwantowej i fizyki teoretycznej
  • kosmochemii i astrobiologii,
  • biofizyki i geochemii,
  • biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
  • biologii teoretycznej i ewolucjonizmu
  • neurofizjologii i kognitywistyki
  • antropologii przyrodniczej,
  • diagnostyki medycznej i praktykujący lekarze różnych specjalności
  • ekologii i fizjologii
  • filozofii i metodologii nauk przyrodniczych
  • historii nauki i techniki
  • etyki i estetyki
  • teologii i relacji między nauką a religią
  • współczesnych mediów i komunikacji interpersonalnej
 • twórcy standardu i programu realizowanego na KUL nowego kierunku studiów pn. Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
 • autorzy opracowywanego podręcznika, programu nauczania oraz przewodnika metodycznego Przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
 • wykładowcy Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa oraz autorzy skryptu pt. Przyrodoznawstwo (red. A. Zykubek i Z. Wróblewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 212).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 12:35 - Andrzej Zykubek