Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  • to nowa inicjatywa najstarszej uczelni w Lublinie i równocześnie jednego z najstarszych uniwersytetów w Polsce,
  • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z chęcią zaspokojenia potrzeby uczenia się przez całe życie,
  • umożliwi wszystkim, bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania zdobywanie i pogłębianie wiedzy na najwyższym, akademickim poziomie,
  • zapewni możliwości kształcenia się w wielu dziedzinach, z pominięciem konieczności zdawania egzaminów wstępnych,
  • zagwarantuje różnorodność i atrakcyjność zajęć - każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, a nawet ukrytymi pragnieniami i marzeniami,
  • będzie popularyzował osiągnięcia nauki z różnych dziedzin,
  • będzie przygotowywał dzieci i młodzież do sięgania po cele najwyższe i nietypowe, wykraczające poza normy edukacji formalnej.

Zapraszamy dorosłych, jak również dzieci i młodzież do skorzystania z oferty Uniwersytetu Otwartego KUL!