Dlaczego warto aplikować do odpowiedzialnych społecznie firm?

 

Obrazek artykułu

 

Dlaczego warto u nich pracować?
Firmy rzeczywiście odpowiedzialne działają według jasno ustalonych zasad. Zasady te mają swoje korzenie w wartościach uznanych za ważne. Dla przykładu w 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjęło Kanon Etyczny Przedsiębiorców - Członków Lewiatana. Wiele firm zrzeszonych w Lewiatanie ma swój kodeks etyczny, który jest jednym z najważniejszych dla nich dokumentów. Jasne jest, że od pracodawcy z takimi zasadami pracownik można oczekiwać więcej, niż od drapieżnego przedsiębiorcy, który nigdy o takim kodeksie nie słyszał i nie traktuje „tych spraw" poważnie.

 

Do zasad zarządzania personelem w odpowiedzialnej firmie należą między innymi:

- tworzenie przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy,
- otwartość na konstruktywne pomysły i uwagi pracowników,
- nastawienie na uzyskanie od pracowników informacji zwrotnej,
- właściwe motywowanie pracowników do pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest sukces odpowiedzialnej firmy,
- angażowanie pracowników na zasadach partnerstwa w działania prospołeczne, w wolontariat pracowniczy,
- dawanie pracownikom możliwości rozwoju kompetencji osobistych.

 

Zainwestować czy wycisnąć jak cytrynkę?

Managerowie nowoczesnych, odpowiedzialnych firm na postawione wyżej pytanie odpowiadają - zainwestować! Dlaczego zadają sobie trud rozmowy z pracownikiem, dlaczego wysyłają go na szkolenia i pytają, co z nich wyniósł i czy jest zadowolony z trenerów? Czy opłaca się im dbać o wygodę miejsc pracy i zaplecze socjalne dla pracownika i jego rodziny? Po co stara się zintegrować pracowników i dba o to, żeby mieli czas na odpoczynek? Przecież to wszystko niesie za sobą duże koszty! Łatwiej jest wymagać bez oglądania się na to, czy pracownik jest zmęczony czy nie, czy jest sfrustrowany czy raczej dumny ze swojej pracy. A jednak - coraz więcej firm w Polsce idzie śladami zachodniego biznesu i decyduje się na pewne koszty dbania o swój personel. Dla takich firm oczywiste jest, że bardziej opłacalna niż szybki zysk kosztem pracowników jest długofalowa strategia budowania relacji lojalności i zaangażowania w pracę. Ludzie zadowoleni z pracy przynoszą większe zyski i są bardziej zaangażowani w budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Informacje na temat prośrodowiskowych i prospołecznych firm w Polsce można znaleźć między innymi na stronach internetowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Programu Global Compact, w serwisie csrinfo.org, ngo.pl, oraz na stronach Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek.gov.pl. 
 

Więcej na temat odpowiedzialnych społecznie firm (czytaj - pracodawców!), rozwoju zrównoważonego w biznesie oraz o sposobach wspierania etycznego, zrównoważonego biznesu w Polsce przeczytacie w SPECJALNYM WYDANIU MAGAZYNU KARIERA - W MAGAZYNIE ZROWNOWAŻONY BIZNES. Magazyn w wersji elektronicznej czeka na Was pod adresem: www./informator.kariera.com.pl/magazyn/zrownowazony/ 

 

 Autor: Ewa Zamościńska

 

www.kariera.com.pl

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, godz. 09:55 - Dorota Maj