04 marca 2014 r. w  Przedszkolu w Tychach, w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka II edycja odbyły się „Warsztaty o wodzie”, które prowadziła Angelika Żurawska oraz Maria Kudelska z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska przy KUL.

 

W czasie zajęć omówione zostały kwestie oszczędzania wody, dzieci zostały zapoznane ze sposobami oszczędzania wody. Po warsztatach każdy z nich stał się nauczycielem oszczędzania wody. Następnie przeszliśmy do zabaw badawczych, pierwszą z nich była obserwacja wody i jej właściwości w różnych stanach skupienia.

 

Niewątpliwie jedną z najciekawszych form aktywności dla dzieci było samodzielne przebadanie próbek wody z wodociągów i obserwacja zmieniających się kolorków i analiza na ich podstawie czystości wody. Wspólne badanie wody pozwoliło rozwinąć umiejętność zgodnego i harmonijnego działania w grupie. Podczas warsztatów dzieci wykazały się również swoim talentem plastycznym  wykonując prace na temat : „Do czego potrzebna jest  nam woda”.

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014, godz. 13:42 - Angelika Żurawska