SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA PROGU STOSOWANIA USTAWY PZP ORAZ WPROWADZENIA ZMIAN UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ I KULTURALNEJ

 

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

 

Zasadnicza zmiana wprowadzana ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy PZP. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych. (informacja ze strony Urzedu Zamówień Publicznych).

 

Ufamy, że po zakończeniu procesu legislacyjnego i wejściu w życie znowelizowanych przepisów prowadzenie prac badawczo-rozwojowych stanie się mniej skomplikowane formalnie.

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2014, godz. 12:19 - Tomasz Sieniow