Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w dniu 29 września 2012 r. Absolwenci naszego Wydziału tradycyjnie już wykazali duże zainteresowanie aplikacjami korporacyjnymi. Do egzaminów przystąpiło 71,57 % absolwentów z 2012 r., co sytuuje WPPKiA KUL na 2 miejscu w Polsce, wśród 31 objętych badaniem uczelni publicznych i prywatnych. Współczynnik „zdawalności” był w tej grupie stosunkowo wysoki (63,24%), co usytuowało Wydział na 6 miejscu w Polsce (w grupie 204 absolwentów z 2012 roku, egzaminy zdało 129 osób). Natomiast ogóla liczba absolwentów WPPKiA, którzy w 2012 r. przystąpilil do egzaminów na aplikacje korporacyjne wyniosła 525 oósb. Wynik pozytywny uzyskało 239 osób (45,52 %).

 

wyniki_zdawalnosci.png

(oprac. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014, godz. 13:49 - Marta Ordon