Kamerę zainstalowano na terenie Nadleśnictwa Browsk (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku), na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej. To jedno z miejsc, gdzie leśnicy wykładają zimą karmę dla żubrów, dlatego zwierzęta te chętnie odwiedzają polanę i spędzają na niej dużo czasu.

W nocy obserwację umożliwiają reflektory podczerwieni. Zwierzęta nie widzą tego światła, więc nie wpływa ono na ich zachowanie i dobowy rytm życia. Zobaczymy nie tylko króla polskich puszcz. Często widzimy, jak za żubrami rzędem stoją jelenie i sarny, czekając na swoją kolejkę. Polanę odwiedzają zające, czasem pojawi się kuna, co dzień przylatują stada sójek, dzwońców i trznadli.
http://www.lasy.gov.pl/zubr

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013, godz. 19:18 - Angelika Żurawska