DOKTORANCI:

1. Agnieszka Parol (II rok)

2. Dorota Ligęza (III rok)

3. Michał Sulej (III rok)

4. Marek Kuczumow (IV rok) - urlop dziekański

5. Jakub Sozoniuk (III rok)

6. Renata Zacharczuk (III rok)

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011, godz. 14:37 - Paweł Wojtasik