Doktoranci

Ewelina Patynowska

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur

 

Wypromowani doktorzy

Dr Ewelina Purc (2018)

Dr Karolina Wałachowska (2018)

Dr Emilia Mielniczuk (2017)

Dr Adam Żaliński (2016)

Dr Kinga Łagowska (2015)

Dr Anna Jaklik (2014)

Dr Wiktor Razmus (2013)

 

 


 

   

Ewelina Patynowska Ewelina Patynowska 

e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

psychologia organizacji i zarządzania, rekrutacja, psychologia szkoleń, employer branding, psychologia motywacji, psychologia reklamy, doradztwo karier, uczenie się przez całe życie, samorozwój, zarządzanie projektami

 

Publikacje

 • Patynowska, E. (w druku). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnię.  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E., Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. Psychologia Organizacji. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

 

Konferencje

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Patynowska, E. (2013, kwiecień). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2013 ,,Teraz dla psychologii". Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, listopad). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. Instytut Psychologii KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

 

 


   

  A_Orlowska Agnieszka Orłowska 

e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

 

Zainteresowania naukowe:

Upodmiotowienie (empowerment), wzajemne relacje dotyczące sfery rodzinnej i zawodowej, specyfika zawodu pielęgniarek, prawo

 

Aktualnie realizowany projekt badawczy

Upodmiotowienie pielęgniarek i jego psychologiczne konsekwencje dla pacjentów

 

Publikacje

 

 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Adaptacja Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy w grupie polskich pielęgniarek i położnych. Medycyna Pracy, w recenzowaniu.
 • Mazur, Z., Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Systematyczny przegląd badań: W jaki sposób przeprowadzić badanie i jak je opisać? Polskie Forum Psychologiczne, w druku.
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Upodmiotowienie – analiza koncepcji i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, w druku.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. i Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: Bartosz, B., Dryl, E. i Klebaniuk, J. (red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.
 • Orłowska, A., Mazur, Z. i Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej wśród pielęgniarek. Medycyna Pracy, 6(67).

 

Konferencje

 • Orłowska, A. (2017, listopad). Etycznie i praktycznie o systematycznym przeglądzie literatury. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dylematy Etyczne Psychologów, Kraków.
 • Orłowska, A. (2017, grudzień). Systematyczny przegląd literatury. Plakat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Analityczne Wyzwania 2017, Kraków.
 • Mazur, Z., Orłowska A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd badań. Referat
  wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Orłowska, A. (2017, kwiecień). Procedura tworzenia systematycznego przeglądu literatury. Referat wygłoszony na VIII Wrocławskich Konfrontacjach Psychologicznych, Wrocław.
 • Orłowska, A. (2016, grudzień). Dowartościowanie pielęgniarek i ich pacjentów. Plakat zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej PSYCHODEBIUTY, Kraków.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. Plakat zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.

 


   

 

Zofia Mazur 

e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia motywacji, psychologia muzyki, osiągnięcia w grze na instrumencie, afekt, realizacja celów.

 

Publikacje

 • Lawendowski, R., Mazur, Z. Psychology of music in Poland: Theoretical considerations and current directions in empirical research. Roczniki Psychologiczne, w druku.
 • Mazur, Z., Laguna, M. (2019). The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature. Psychology of Music. doi: 10.1177/0305735619861831
 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 13(2), 235-251. doi: 10.14656/PFP20180202. 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: Sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100-114.

 

Konferencje

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2019, czerwiec).

  Wykorzystanie metody systematycznego przeglądu literatury

  do analizy związku pomiędzy afektem a ćwiczeniem gry na instrumencie. Poster zaprezentowany na 28 Kolokwiach Psychologicznych PAN, Gdańsk.

 • Gasior, P., Mazur, Z., Łaguna, M. (2018, wrzesień). Jak wzmacniać zachowania prospołeczne: Systematyczny przegląd badań nad efektywnością interwencji. Referat wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin.

 • Mazur, Z., Laguna, M. (2018, lipiec). Affect and practicing a musical instrument: A scoping review of the literature. Poster zaprezentowany na the European Conference on Personality, Zadar, Chorwacja.

 • Mazur, Z. (2018, lipiec). Pozytywny afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Przegląd zakresu literatury [Positive affect and practicing musical instrument: A scoping review of the literature]. Poster zaprezentowany na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.

 • Gąsior, P., Mazur, Z., Łaguna, M. (2018, lipiec). The effectiveness of interventions promoting prosocial behavior: Systematic review of research. Poster zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Stress, Anxiety and Resilience, Lublin.

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Mazur, Z. (2018, lipiec). Rola afektu w realizacji celów zawodowych: W kierunku modelu teoretycznego [The role of affect in work-related goals realization: Toward the theoretical model]. Referat wygłoszony na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.

 • Mazur, Z. (2018, maj). Afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Systematyczny przegląd literatury – wyniki wstępne[Affect and practicing musical instrument: Systematic review of literature – preliminary findings]. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji z Psychologii Muzyki: Psychomuzy, Katowice.

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd literatury. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, listopad). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław.

 

Granty, stypendia, nagrody

 • Kierownik projektu naukowego "Ćwiczenie gry instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM 15 nr DEC- 2018/29/N/HS6/02641 (styczeń 2019 - obecnie)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: badania podłużne" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 12 nr DEC-2016/23/B/HS6/03885 (listopad 2018 - obecnie)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 13 nr DEC-2017/25/B/HS6/00935 (maj 2018 - kwiecień 2020)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (listopad 2017 - kwiecień 2018)
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2016- czerwiec 2017).
 • Stypendium i studia zagraniczne Erasmus+, Katholieke Universitet Leuven, Belgia (luty– czerwiec, 2016).
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2015-czerwiec 2016).
 • Nagroda Prorektora za wyróżniającą się działalność naukową i badawczą (2016).
 • Nagroda Prorektora za aktywny i szeroki udział w realizacji projektów naukowych oraz działalność organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii (2015).

 

 


 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2019, godz. 14:31 - Zofia Mazur