Doktoranci

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur-Socha

Michał Kędra

 

Wypromowani doktorzy

Dr Ewelina Patynowska (2019)

Dr Ewelina Purc (2018)

Dr Karolina Wałachowska (2018)

Dr Emilia Mielniczuk (2017)

Dr Adam Żaliński (2016)

Dr Kinga Łagowska (2015)

Dr Anna Jaklik (2014)

Dr Wiktor Razmus (2013)

 

 


 

   

  A_Orlowska Agnieszka Orłowska 

e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Zainteresowania naukowe:

Upodmiotowienie (empowerment), upodmiotowienie pacjenta, specyfika zawodu
pielęgniarek, opieka pielęgniarska, wzajemne relacje dotyczące sfery rodzinnej i zawodowej, satysfakcja z pracy, wypalenie zawodowe.

 

Aktualnie realizowany projekt badawczy

Upodmiotowienie pielęgniarek i jego psychologiczne konsekwencje dla pacjentów

 

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 

 • Orłowska, M., Łaguna, M. (2020). Struktura czynnikowa i wstępna walidacja Kwestionariusza Upodmiotowienia Psychologicznego wśród polskich pielęgniarek i położnych oraz Kwestionariusza Upodmiotowienia Psychologicznego dla Pacjentów. Medycyna Pracy, 71(5). doi: 10.13075/mp.5893.00959
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Adaptacja Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy w grupie polskich pielęgniarek i położnych. Medycyna Pracy, 69(5), 547-561. doi:10.13075/mp.5893.00748
 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 13(2), 235-251. doi:10.14656/PFP20180202
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Upodmiotowienie – analiza koncepcji i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, 67(1), 106-112. doi: 10.20883/pielpol.2018.14.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. i Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: Bartosz, B., Dryl, E. i Klebaniuk, J. (red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.
 • Orłowska, A., Mazur, Z. i Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363. doi: 10.15503/onis2017.350.363
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej wśród pielęgniarek. Medycyna Pracy, 6(67), 787-800. doi: 10.13075/mp.5893.00483

 

Rozdziały w książkach

 

 • Orłowska, A., Łaguna, M. i Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: Bartosz, B., Dryl, E. i Klebaniuk, J. (red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.

 

Konferencje

 

 • Orłowska, A. (2020, maj). Struktura czynnikowa oraz wstępna walidacja Kwestionariusza Upodmiotowienia Psychologicznego wśród polskich pielęgniarek i położnych oraz Kwestionariusza Upodmiotowienia Psychologicznego dla Pacjentów. Plakat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „NOWE WYZWANIA W PRACY INNOWACYJNE DZIAŁANIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI” III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.

 • Orłowska, A. (2018, wrzesień). Polska adaptacja Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy II wśród pielęgniarek. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „NOWE WYZWANIA W PRACY INNOWACYJNE DZIAŁANIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI” III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.

  Orłowska, A. (2017, grudzień). Systematyczny przegląd literatury. Plakat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Analityczne Wyzwania, Kraków.

 • Orłowska, A. (2017, listopad). Etycznie i praktycznie o systematycznym przeglądzie literatury. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dylematy Etyczne Psychologów, Kraków.
 • Orłowska, A. (2017, grudzień). Systematyczny przegląd literatury. Plakat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Analityczne Wyzwania 2017, Kraków.
 • Mazur, Z., Orłowska A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd badań. Referat
  wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Orłowska, A. (2017, kwiecień). Procedura tworzenia systematycznego przeglądu literatury. Referat wygłoszony na VIII Wrocławskich Konfrontacjach Psychologicznych, Wrocław.
 • Orłowska, A. (2016, grudzień). Dowartościowanie pielęgniarek i ich pacjentów. Plakat zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej PSYCHODEBIUTY, Kraków.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. Plakat zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.

 


   

 

Zofia Mazur-Socha 

e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia motywacji, psychologia muzyki, osiągnięcia w grze na instrumencie, afekt, realizacja celów.

 

Publikacje

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 

 • Laguna, M., Kȩdra, M., Mazur-Socha, Z. (2021). A Randomized placebo-controlled study on the effectiveness of the “three good things for others” intervention. Frontiers in Psychology. 12:661336. doi: 10.3389/fpsyg.2021.661336
 • Mazur-Socha, Z., Przepiórka, A. (2021). A systematic review of correlates of negative mood regulation expectancies. Personality and Individual Differences, 179(4):110930. doi: 10.1016/j.paid.2021.110930
 • Mazur-Socha, Z., Przepiórka, A. (2021). Affective Correlates of Negative Mood Regulation Expectancies: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Research in Personality92:104098. doi: 10.1016/j.jrp.2021.104098
 • Mazur-Socha, Z., Laguna, M. (2021). Development and validation of a measure of instrumental practice-related affect. Psychology of Music, doi: 10.1177/0305735621996034
 • Laguna, M., Mazur, Z., Kędra, M., Ostrowski, K. (2020). Interventions stimulating prosocial helping behavior: A systematic review. Journal of Applied Social Psychology, 50(11), 676-696. doi: 10.1111/jasp.12704
 • Mazur, Z., Lawendowski, R. (2019). Creating, practicing and reacting to music: A content analysis of research. Annals of Psychology22(4), 299-323. doi: 10.18290/rpsych.2019.22.4-1
 • Lawendowski, R., Mazur, Z. (2019). The psychology of music in Poland: Theoretical considerations and current directions in empirical research. Annals of Psychology, 22(2), 103-120. doi: 10.18290/rpsych.2019.22.2-1
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2019). The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature. Psychology of Music, 47(6), 848-863. doi: 10.1177/0305735619861831
 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 13(2), 235-251. doi:10.14656/PFP20180202 
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363. doi: 10.15503/onis2017.350.363
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: Sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100-114.

 

 

Redakcja prac zbiorowych 

 

 • Mazur, Z., Lawendowski, R. (red.) (2019). Psychology of music in Poland: Theoretical and empirical insights. Roczniki Psychologiczne, 22(2).
 • Mazur, Z., Lawendowski, R. (red.) (2019). Creating, performing and reacting to music from a psychological perspective. Roczniki Psychologiczne, 22(4).

 

Rozdziały w książkach

 

 • Mazur, Z. (2020). Pozytywna emocjonalność w ćwiczeniu gry na instrumencie. Rola radości i zainteresowania. W M. Chełkowska-Zacharewicz, J. Kaleńska-Rodzaj (red.), Psychologia muzyki (s. 241-254). PWN.

 

Konferencje

 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2019, czerwiec). Wykorzystanie metody systematycznego przeglądu literaturydo analizy związku pomiędzy afektem a ćwiczeniem gry na instrumencie. Poster zaprezentowany na XXVIII Kolokwiach Psychologicznych PAN, Gdańsk.
 • Gasior, P., Mazur, Z., Łaguna, M. (2018, wrzesień). Jak wzmacniać zachowania prospołeczne: Systematyczny przegląd badań nad efektywnością interwencji. Referat wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin.

 • Mazur, Z., Laguna, M. (2018, lipiec). Affect and practicing a musical instrument: A scoping review of the literature. Poster zaprezentowany na the European Conference on Personality, Zadar, Chorwacja.

 • Mazur, Z. (2018, lipiec). Pozytywny afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Przegląd zakresu literatury. Poster zaprezentowany na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.

 • Gąsior, P., Mazur, Z., Łaguna, M. (2018, lipiec). The effectiveness of interventions promoting prosocial behavior: Systematic review of research. Poster zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Stress, Anxiety and Resilience, Lublin.

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Mazur, Z. (2018, lipiec). Rola afektu w realizacji celów zawodowych: W kierunku modelu teoretycznego. Referat wygłoszony na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.

 • Mazur, Z. (2018, maj). Afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Systematyczny przegląd literatury – wyniki wstępne. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji z Psychologii Muzyki: Psychomuzy, Katowice.

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd literatury. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, listopad). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław.

 

Granty, stypendia, nagrody

 

 • Kierownik projektu naukowego "Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt
  realizacji celu – rola afektu i intencji implementacyjnej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu ETIUDA 8 nr DEC-2020/36/T/HS6/00460 (październik 2020 - obecnie)
 • Kierownik projektu naukowego "Ćwiczenie gry instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM 15 nr DEC- 2018/29/N/HS6/02641 (styczeń 2019 - obecnie)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: badania podłużne" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 12 nr DEC-2016/23/B/HS6/03885 (listopad 2018 - marzec 2020)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 13 nr DEC-2017/25/B/HS6/00935 (maj 2018 - kwiecień 2020)
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (listopad 2017 - kwiecień 2018)
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2016- czerwiec 2017).
 • Stypendium i studia zagraniczne Erasmus+, Katholieke Universitet Leuven, Belgia (luty-czerwiec, 2016).
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (październik 2015-czerwiec 2016).
 • Nagroda Prorektora za wyróżniającą się działalność naukową i badawczą (2016).
 • Nagroda Prorektora za aktywny i szeroki udział w realizacji projektów naukowych oraz działalność organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii (2015).

 

 


   

  M_kędra Michał Kędra

e-mail: michalkedra@interia.eu 

 

ResearchGate

 

Zainteresowania naukowe:

Psychologia osobowości, psychologia sportu i motywacji, osiąganie celów, osiągnięcia sportowe, afekt.

 

Publikacje

 

 • Laguna M., Kędra, M., Mazur, Z. (2021). A randomized placebo-controlled study on the effectiveness of the “three good things for others” intervention. Frontiers in Psychology, 12:661336. doi: 10.3389/fpsyg.2021.661336
 • Laguna, M., Mazur, Z., Kędra, M., Ostrowski, K. (2020). Interventions stimulating prosocial helping behavior: A systematic review. Journal of Applied Social Psychology, 50(11), 676-696. doi: 10.1111/jasp.12704

 

Konferencje naukowe

 

 • Kędra M., Laguna M., (2021, kwiecień). Jak nastawić się na sukces? Rola pozytywnego afektu w przewidywaniu wyników maratonu. Referat wygłoszony na IV Sympozjum Psychologii Sportu "Sport i aktywność fizyczna bez barier", Bydgoszcz.
 • Kędra M., Laguna M., (2021, maj).  Czy warto być pozytywnym? Pozytywna orientacja w przewidywaniu wyników biegów długodystansowych. Referat wygłoszony na VI Ogólnopolskiej Konferencji "Praktyczna Psychologia Sportu", Gdańsk.

 

Granty

 

 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: badania podłużne" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS nr DEC-2016/23/B/HS6/03885 (listopad 2019 - obecnie).

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021, godz. 13:18 - Zofia Mazur-Socha