Emilia Samardakiewicz 

Tomasz Misiuro

Magdalena Kolańska 

Anna Korczak 

Milena Zygnerska 

Ana Ivanova  

Nasturcja Toruj 

Anna Czarnejko 

Anna Kapinos  

Katarzyna Śliwka

Olena Kuts

Krystian Macheta

 


 

Emilia Samardakiewicz e-mail: e.samardakiewicz@gmail.com

 

 SAMARDAKIEWICZ_EMILIA_4_DOW_CZB_18.08_13.00_got

 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym i społeczną odpowiedzialnością biznesu, czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na wizerunek firmy, relacje konsument-firma.

 

Publikacje

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (w przygotowaniu). Crisis management in perception of Polish students.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2011). Zarządzanie antykryzysowe a wizerunek firmy. Organizacja i Kierowanie, 4, 79-90.

 

Konferencje

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Plakat przedstawiony na X Konferencji Psychologii Ekonomicznej, Katowice.
 • Samardakiewicz, E. (2013). Sytuacja kryzysowa a reputacja firmy. Wystąpienie ustne oraz plakat przedstawione podczas I Forum Doktorantów Psychologii, Lublin, 19.01.2013.
 • Samardakiewicz, E. (2012). Strategie zarządzania w sytuacji kryzysowej. Plakat przedstawiony na VI Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Lublin, 11-12.05.2012.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2010). Strategie zarządzania w sytuacji kryzysowej a reputacja firmy. Plakat przedstawiony na VII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Nowy Sącz, 9-11.09.2010.

 


 

Tomasz Misiuro e-mail: tomaszmisiuro@gmail.com

 

 

Zainteresowania naukowe

Teoria testów psychologicznych: tworzenie i praktyczne zastosowanie narzędzi do pomiaru zjawisk psychicznych, badania psycholeksykalne, teorie osobowości oraz wielowymiarowe modele cech, procesy poznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności uwagi wizualnej, pamięci ultrakrótkotrwałej oraz pomiaru okulograficznego, metodologia badań psychologicznych

 

Najważniejsze publikacje

 • Misiuro, T., Nikel, Ł. (2012). Wykorzystanie pomiaru potencjałów wywołanych w badaniach nad wykrywaniem oszustw. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek (red.), Studia z Psychologii w KUL, tom 18, s. 217-232, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Misiuro, T., Nikel, Ł. (2013). Wykorzystanie metody neurofeedback w terapii dzieci z ADHD i zaburzeniami ze spectrum autystycznego. W: A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności, s. 189 - 200, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Misiuro, T., Cudo, A. (2014). Próby empirycznej weryfikacji założeń teorii ścieżek skanowania - przegląd badań. Reviewed Proceedings of the interdisciplinary Scientific International Conference for Phd students and assistants QUAERE 2014, vol. IV., s. 1040-1049.
 • Nikel, Ł., Misiuro, T. (2014). Badania nad neurofizjologicznymi korelatami stylu poznawczego zależność - niezależność od pola percepcyjnego, Reviewed Proceedings of the interdisciplinary Scientific International Conference for Phd students and assistants QUAERE 2014, vol. IV., s. 1012 - 1019.
 • Cudo, A., Misiuro, T., Nikel, Ł. (2012). Brain Computer Interface as a new way of communication. Proceedings of the International Masaryk Conference for PhD students and young researchers, vol. 3, s. 2649-2658.

 

Najważniejsze prezentacje na konferencjach

 • XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (konferencja ogólnopolska), 16-18.09.2016, tytuł wystąpienia: Właściwości psychometryczne kwestionariusza HEXACO-PI-R w badaniach postrzeganych cech osobowości innych osób, współautorstwo z: dr hab. Oleg Gorbaniuk, dr Monika Suchomska, mgr Krystian Macheta, mgr Joanna Jakuczyn, Mateusz Kuźmik, Paweł Wontor, Marta Zajkowska, Karolina Rykowska, Pamela Świątek, mgr Milena Zygierska
 • III Zjazd Sekcji Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (konferencja ogólnopolska), 16-17.04.2015, tytuł wystąpienia: Czy kwestia uniwersalnych kulturowo wymiarów/cech osobowości jest rozstrzygnięta?, współautorstwo z: dr habOleg Gorbaniuk, Ana Ivanova. 
 • I Forum Doktorantów Psychologii (konferencja ogólnopolska), 19.01.2013 r., tytuł wystąpienia: Wpływ kolejności ekspozycji fragmentów obiektów 2D na poprawność i szybkość ich rozpoznawania. Badania ruchów gałek ocznych.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (konferencja ogólnopolska), 16-18.11.2012 r., tytuł wystąpienia: Wykorzystanie metody neurofeedback w terapii dzieci z ADHD i zaburzeniami ze spectrum autystycznego. Współautorstwo z: mgr Łukasz Nikel.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (konferencja ogólnopolska), 16-18.11.2012 r., tytuł wystąpienia: Niepłodność jako problem współczesnej rodziny - aspekty biopsychospołeczne. Współautorstwo z: mgr Andrzej Cudo, lek. Agnieszka Jarząbek.

 


 

Magdalena Kolańska e-mail:  magdalenakolanska@wp.pl

 

 

 

Publikacje

 • Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Kolańska, M., Filipowska, J. (2014). Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług. Management and Business Administration. Central Europe, 23(1) (125). DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.6
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów. Marketing i Rynek, 9.
 • Budzińska, A., Gorbaniuk, O., Kolańska, M. (2014). Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów. Psychologia Ekonomiczna, 5(1), 40-63.

 

Konferencje

A: Referaty

 • Kolańska M. (2015, październik). Zygmunt Freud- genialny kłamca psychologii?. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci". Kraków, UPJPII, 8-10.10.2015.
 • Kolańska M., Gorbaniuk O. (2015, październik). Wykorzystanie metod badania osobowości w badaniach marketingowych. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii". Katowice, UŚ, 7-8.10.2015.
 • Kolańska M. (2015, wrzesień). Dobra materialne jako kluczowy czynnik kreowania zmian w obrazie siebie konsumenta. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wartości i sens życia". Poznań, SWPS, 21-22.05.2015.
 • Kolańska M. (2015, wrzesień). Zbieżność obrazu siebie studenta i wizerunku uczelni jako czynnik podejmowania decyzji o wyborze studiów . Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku edukacyjnym". Poznań, WSB, 17.09.2015.
 • Kolańska M. (2015, wrzesień). Unikanie podobieństwa do wizerunku konsumenta jako sposób na kreowanie swojej odmienności. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Inny-Obcy- Potwór". Bydgoszcz, UKW, 10-11.09.2015.
 • Kolańska M. (2015, maj). Myślenie magiczne i wymiar symboliczny w kreowaniu marki w przekazie reklamowym. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Sacrum w mediach". Olsztyn, UWM, 11.05.2015.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014, październik). Kongruencja Ja – Konsument: wartość prewencyjna i promocyjna marek usług dla obrazu siebie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii PSYCHOLOGIA – KONSUMPCJA – JAKOŚĆ ŻYCIA pt. „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”. Katowice, 17-18.10.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J., Kisiel, A., Maciejewska, A. (2014, maj). Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie. Referat w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014, maj). Obraz siebie konsumentów marek produktów: systematyzacja i pomiar zmian. Referat wygłoszony w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014, kwiecień). Kreowanie siebie poprzez markę jako sposób na własne szczęście? Referat w ramach Sympozjum Tematycznego "Szczęście". Warszawa, UKSW, 11.04.2014.
 • Kolańska M., Gorbaniuk O., Maciejewska A., Kisiel A., Filipowska J. (2014, luty). Systematyzacja i pomiar zmian w obrazie siebie konsumentów marek usług. Referat w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji „Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie”, Poznań.
 • Kolańska M., Gorbaniuk O., Budzińska A., Adamczyk S., Bernat , Sabat J., Mamcarz S., Ryżak D., Filipowska J., Kisiel J.,  Nitkiewicz H.,  Kleniewska J., Kędziorek D., Razmus W., Król Z. (2013, grudzień). Struktura korzyści i strat dla obrazu siebie konsumenta z zakupu danej marki. Referat wygłoszony w ramach IV Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Psychodebiuty. Kraków.
 • Kolańska M. (2013, listopad). Dlaczego ludzie kupują? O psychologicznych uwarunkowaniach podejmowania decyzji zakupowych. Referat wygłoszony w ramach VI Sympozjum Popularnonaukowego "Psychologia z Pasją". Lublin.
 • Kolańska M., Poręba A (2013, kwiecień). Co o swoim ciele i własnej skuteczności myślą sportowcy i aktorzy? Omówienie wyników badań własnych. Referat wygłoszony w ramach XX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2013 „Teraz dla Psychologii”. Lublin.
 • Kolańska M. (2013, kwiecień). Rola wolontariatu na ścieżce rozwoju zawodowego. Referat wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : "Psychologia dla organizacji czy organizacja dla psychologii?". Lublin.
 • Kolańska M. (2013, marzec). Psychoterapia wg Yaloma. Referat wygłoszony w ramach III Sympozjum Popularnonaukwoego" Psychologia z Pasją". Lublin
 • Kolańska M. (2013, luty). Teoria DNA motywacyjnego w ujęciu T. Lowe. Referat wygłoszony w ramach II Sympozjum Popularnonaukowego "Psychologia z Pasją". Lublin.
 • Kolańska M. (2012, maj). Możliwości i ograniczenia zawodu trenera- aspekty etyczne. Referat wygłoszony w ramach I Konferencji Naukowej Profectus – szkolenia i coaching jako forma rozwoju człowieka. Kraków.

B: Plakaty

 • Kolańska M. (2015, maj). Kompulsywne nabywanie dóbr jako zespół uzależnienia. Poster w ramach ogólnopolskie konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Styl życia”. Lublin, 21.05.2015.
 • Kolańska M. (2015, maj). Rola czynników indywidualnych w kompulsywnym nabywaniu dóbr. Poster w ramach Międzynarodowej Konferencji naukowo-warsztatowej pt. „Zachowania ryzykowne- diagnoza, profilaktyka i terapia, Lublin, 20.05.2015.
 • Kolańska M. (2014). Osiągasz tyle- na ile oceniasz własne ciało. O związku obrazu ciała i własnej skuteczności u sportowców i aktorów teatralnych. Plakat w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wokół Ciała", Poznań, UAM, 4.04.2014.
 • Kolańska M., Kolański M., Poręba A. (2013, kwiecień). Wizerunek własnego ciała a przekonanie o własnej skuteczności u sportowców i aktorów teatralnych. Plakat w ramach Konferencji Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław.

 

 Granty i Stypendia

 • Badania w ramach: Postrzeganie obiektów marketingowych (grant wewnętrzny KUL, 1/6-1-15-05-01-6753) pod kierownictwem dra. hab. Olega Gorbaniuka.
 • Badania w ramach: Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta (NCN, nr rej. 2011/01/B/HS4/05178) pod kierownictwem dra. hab. Olega Gorbaniuka.
 • Udział w projekcie naukowym: Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym: wywiady indywidualne (pod kierownictwem prof. Ewy Rzechowskiej).

 


 

Anna Korczak e-mail: korczak.anna@gmail.com

 

 

 

Zainteresowania naukowe
Badania psycholeksykalne, psychologia zachowań konsumenckich, a w szczególności zagadnienia związane z rolą wizerunków marek w kreowaniu i wyrażaniu obrazu siebie u dzieci i młodzieży.
 
Publikacje
 • Korczak, A. (2011). Rola wizerunków marek w opisie obrazu siebie u dzieci w różnych okresach rozwojowych. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Studia z Psychologii w KUL, t.17 (s. 133-166). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 


 

Milena Zygnerska e-mail: milenazygnerska@gmail.com

 

 

Zainteresowania naukowe

Podejście psycholeksykalne, badania psycholeksykalne samoopisowe (self-rating) i postrzeganych cech osobowości innych osób (other- rating, w tym peer-rating), markery Wielkiej Szóstki,  markery polskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości innych osób.

 

Publikacje 

 • Gorbaniuk, O., Szczepańska, N., Suchomska, M., Ivanova, A., Zygnerska, M. (2014). Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study. Annals of Psychology, 17(2), 307- 324.

 

Konferencje

 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M., Macheta K., , Jakuczun J., Kuźmik, M., Wontor, P., Zajkowska M., , Rykowska, K., Świątek, P., Zygnerska, M. (2016). ”Właściwości psychometryczne kwestionariusza HEXACO-PI-R w badaniach postrzeganych cech osobowości innych osób” Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Kowalska, M., Budzińska, A., Woźny, M., Zygnerska, M., Razmus, W., Szczepańska, N., Bożek, E., Juros, K. (2011). "Dychotomia percepcji społecznej a struktura atrybucji dyspozycji z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech". Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Bożek, E., Czarnecka, E., Kowalska, M., Chmurzyńska, M., Woźny, M., Zygnerska, M., Szczepańska, N., Juros, K., Owczarek, M., Razmus, W. (2011). "Struktura dyspozycji przypisywanych sobie i innym: analiza porównawcza". Plakat przedstawiony na XXXIV Zjeździe Naukowym PTP. Katowice, 18-21.09.2011.

 


 

Ana Ivanova e-mail: anna.iwanowa.kul@gmail.com

 

 

Zainteresowania naukowe

Podejście psycholeksykalne, spostrzeganie społeczne.

 

Publikacje

 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Blėkaitytė, D., Dovydaitytė, E., Čepulienė, A. A., Mastauskaitė, G., Ramanauskas, R., Jurgelytė, U., & Slapšinskaitė, R. (in press). Do Adjectives Exhaust the Personality Lexicon? A Psycholexical Study of the Lithuanian Language. Current Issues in Personality Psychology.
 • Gorbaniuk, O., Ivanova, A., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., & Pakalnytė, E. S. (2017). Lietuvos politinių partijų įvaizdžio vertinimo klausimyno adaptavimas jį modifikuojant / Psychometric validation and modification of Lithuanian Political Party Image Assessment Questionnaire. Psichologija, 55, 22-40.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Wilczewski, M., & Ivanova, A. (2017). A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods. Applied Linguistics, 22(2)/2017.
 • Gorbaniuk, O., Szczepańska, N., Suchomska, M.,. Ivanova, A. & Zygnerska, M (2014). Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study. Annals of Psychology, 17(2), 307-324.
 • Gorbaniuk, O., Kulewicz, P., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Leoszko, W., Ivanova, A., Suchomska, M. (2014). Taksonomia psycholeksykalna języka białoruskiego. Current Problems of Psychiatry, 15(2), 89-95.

 

Konferencje

 • Personality-Relevant Attribute-Nouns: A Taxonomic Study in the Polish Language. International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017. Warszawa, 24-28.07.2017 (z Korczak A., Gorbaniuk O., Karpiński R., Garwoliński L., Kuzyk M.).
 • Taxonomy and Structure of Polish Personality-descriptive Type-Nouns. International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017. Warszawa, 24-28.07.2017 (z Gorbaniuk, O., Jałoszewska, M., Charęzińska M., Krupa, M.).
 • Comparison of the structure of political party perception in Poland, Lithuania and Ukraine. 15th
 • European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017 (z Gorbaniuk, O., Kuts, O., Bevz, H., Paskevska, J., Piela, I., Kowalski, D.)
 • Lexicon of the language as a source of knowledge about individual differences: psycho-lexical study of Russian language. The East Slavic literatures, languages and cultures in view of their historical time, Zielona Góra, 22-23.05.2017 (z Gorbaniuk, O., Kordon, A., Gorbaniuk, J., Leoszko, W., Kulewicz, P.).
 • A lexical study of comparisons with typical users of service brands. 4th meeting of Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin. Lublin, 20-21.10.2016 (z Kolańska, M., Wilczewski, M., Gorbaniuk, O., Ivanova, A.).
 • Porównanie struktury postrzegania partii politycznych w Polsce, Litwie i na Ukrainie. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 16-18.09.2016 (z Gorbaniuk, O., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., Pakalnytė, E., S., Kuts, O., Bevz, H., Paskevska, J., Piela, I., Kowalski, D.).
 • Czy kwestia uniwersalnych kulturowo wymiarów/cech osobowości jest rozstrzygnięta? III Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, Gdańsk, 16-17.04.2015 (z Gorbaniuk, O., Misiuro, T.). 
 • Taksonomia psycholeksykalna języka ukraińskiego. III Ogólnoukraiński Kongres Psychologiczny 2014, Instytut Psychologii im. G.S.Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów, 20-21.11.2014; wykład plenarny (Психолексична таксономіяукраїнської мови. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес 2014, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Київ, 20-21.11.2014) (z Gorbaniuk, O., Mirovich, A., Leoshko, W., Gorbaniuk, J., Kordon, A.). 
 • Co czujemy gdy zawiścimy innym? V Ogólnopolskiej Konferencji „Bliżej Emocji”, 23-24.03.2013; plakat.
 • Starość w percepcji dziecka. Psychologiczna analiza rysunku. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Starości we Współczesnym Świecie”, 15.06.2013; plakat.

 

Projekty badawcze

 • Preludium 13: kierownik projektu pt Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego (2018 - 2020).
 • Rok akademicki 2016/2017: wykonawca w projekcie naukowym pt Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Rok akademicki 2015/2016: wykonawca w zespołowym programie badawczym pt Percepcja obiektów marketingowych (nr 1/6-1-15-05-01-6753, KUL).
 • Rok akademicki 2013/2014 oraz rok akademicki 2014/2015: wykonawca w projekcie badawczym pt Taksonomia psycholeksykalna języków wschodniosłowiańskich. 
 • Rok akademicki 2013/2014: wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym pt Badanie psychologiczno–ekologicznych i społeczno–demograficznych obaw i fobii w kontekście wychowania rodzinnego
 • Rok akademicki 2012/2013: wykonawca w projekcie badawczym pt Psychospołeczne badania emocji

 

Wyróżnienia oraz stypendia 

 • Rok akademicki 2015/2016: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • Rok akademicki 2015/2016: wyróżnienie przez Instytut Psychologii KUL za podejmowanie działań mających na celu rozwój i promocję Uniwersytetu poprzez publikacje naukowe oraz starania na rzecz realizacji projektów i grantów.
 • Rok akademicki 2015/2016: Stypendium z Funduszu im. Marii Dorosz-Brzezińskiej za osiągnięcia naukowe.
 • Rok akademicki 2014/2015: Stypendium naukowe z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.
 • 2014 rok: nominacja do finału konkursu INTERSTUDENT 2014 (zakwalifikowanie do grona 22 finalistów spośród 120 kandydatów).
 • 2012 rok: zwycięstwo w III Forum Psychologicznym organizowanym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL oraz Instytut Psychologii KUL.

 


 

Nasturcja Toruj e-mail: nasturcja.t@gmail.com 

 

 

Zainteresowania naukowe

Badania psycholeksykalne, etiopatogeneza depresji, neuropsychologia, psychologia pozytywna.

 

Publikacje

 • Truskolaska, J., Toruj, N. (2016). The play in elementary education – Upbringing, teaching, diagnosis or therapy? The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, 1023-1028.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Łuka, M., Smagowska, P. (2015). E-learning at the Polish University in the Opinion of Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 3494-3499.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Szczepańska, H. (2015). Education for Work and Through Work in Bolesława Lament Non-Public Preschool in Lublin, Poland. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2, 208-211.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Łuka, M., Kropop, D. (2014). „Nature in Art. – Art in Nature” – in Elementary and Vocational Education. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, 3, 52-57.
 • Truskolaska, J., Toruj, N. (2014). Relacje rodzinne osób uzależnionych od Internetu. W: Juśko, E., Sorys, S., Juśko, P. Dylematy polskiej rzeczywistości XXI wieku. Kraków: Drukarnia Eikon Plus.
 • Truskolaska, J., Toruj, N. (2013). Blended learning na uczelni – z punktu widzenia studenta, nauczyciela i designera kursu. W: Danek, J., Droscak, M. (Red.) Pedagogica Actualis. Trnawa: Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie.

 

Wybrane prezentacje na konferencjach 

 • Toruj, N. (2016, grudzień). Teoretyczne podstawy leczenia depresji w oparciu o jej neurologiczne korelaty. Referat wygłoszony na I Ogólnopolska Konferencja Neuron, Lublin, Polska.
 • Toruj, N. (2016, listopad). Komunikacja z pacjentami z zaburzeniami pamięci”. Plakat przedstawiony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”, Lublin, Polska.
 • Toruj, N. (2016, listopad). Komunikacja w diagnozie depresji. Plakat przedstawiony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Lublin, Polska.
 • Truskolaska, J., Toruj, N. (2016, lipiec). The play in elementary education – Upbringing, teaching, diagnosis or therapy? Referat wygłoszony na konferencji INTE-2016: International Conference on New Horizons in Education, Wiedeń, Austria.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Szczepańska, H. (2015, czerwiec). Education for Work and Through Work in Bolesława Lament Non-Public Preschool in Lublin, Poland. Referat wygłoszony na konferencji INTE-2015: International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Hiszpania.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Szczepańska, H. (2015, marzec). Edukacja Społeczna w Grupach Integracyjnych w Niepublicznym Przedszkolu im. bł. B. Lament w Lublinie, Kijów, Ukraina.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Łuka, M., Smagowska, P. (2014, czerwiec).
  E-learning at the Polish University in the Opinion of Students. Referat wygłoszony na konferencji INTE-2014: International Conference on New Horizons in Education, Paryż, Francja.
 • Truskolaska, J., Toruj, N., Wrona, K., Łuka, M., Kropop, D. (2014, kwiecień). „Nature in Art. – Art in Nature” – in Elementary and Vocational Education. Referat wygłoszony na CENVISU: 2nd Global Conference on Environmental Studies Draft Programme, Rzym, Włochy.
 • Truskolaska, J., Toruj. N. (2013, grudzień). E-learning w szkole wyższej z punktu widzenia nauczyciela i studenta. Referat wygłoszony na konferencji Współczesność i przyszłość edukacji w szkole wyższej, Trnawa, Słowacja.

 

Staże zagraniczne

 • Semestr II roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie w Tromso, w Norwegii w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Projekty badawcze

 • Udział w projekcie badawczym Funkcjonowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. B. Lament „Promyczki”. Celem była analiza funkcjonowania przedszkola we wszystkich aspektach edukacyjnych (matematyczny, przyrodniczy, etc.). W tym celu przeprowadzono wywiady z wychowawcami przedszkola i rodzicami, rozmowy z dziećmi, analizę prac dzieci, a także zbadano dostępne w przedszkolu materiały edukacyjne. Wyniki zostały porównane z podstawą programową. Rezultatem jest udział w konferencjach naukowych oraz publikacje naukowych, w tym książka wydana dla przedszkola, zawierająca zebrane wyniki przeprowadzonych badań.

 

Stypendia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/2015
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2015/2016

 


 

Anna Czarnejko e-mail: anna.czarnejko@wp.pl

 

 

Zainteresowania naukowe

Badanie psycholeksykalne czasowników osobowych, uwarunkowania agresji, problematyka agresji wśród kierowców, agresja wśród osób grających w gry komputerowe, jakość życia pacjentów onkologicznych, funkcjonowanie osób dominujących w społeczeństwie.

 

Konferencje

 • Czarnejko, A. (2016). Informowanie pacjenta o chorobie nowotworowej - komunikacja. Poster zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - szkoleniowej "Komunikacja - wyzwaniem współczesnej medycyny", Lublin, 05.11.2016.
 • Czarnejko, A. (2016). Poziom agresji a granie w gry zawierające elementy przemocy - przegląd dotychczasowych badań oraz projekt badań własnych. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Neuron, Lublin, 02.12.2016.

 

Projekty

 • Udział w projekcie unijnym „Aktywny student – aktywny absolwent”.

 


 

Anna Kapinos e-mail: kapinosanna@gmail.com

 

 

Zainteresowania naukowe

Zachowania konsumenckie, badania marketingowe, psychologia reklamy.

 

Publikacje

 • Gorbaniuk, O, Kapinos, A., Chodara, M., Chochoł, P., Kazanowski, K., Kliszcz, T., Mroczek, K., Kot, P., Kolańska, M. (2016). Korzyści, treści i cechy typowych użytkowników marek aktywizowanych przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 813-826.

 • Kolańska, M., Kapinos, A., Gorbaniuk, O., Chodara, M,. Chochoł, P., Kazanowski, K., Kliszcz, T., Mroczek, K. (2015). Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy prasowe. (W:) Kowalski, S., Sztuka, J., Zazdros, K. (red.). Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej (s. 157-172). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

 

Konferencje

 • Kapinos, A., Chodara, M.,, Kazanowski, K., Chochoł, P., Kot, P., Kliszcz, T., Mroczek, K., Południok, M., Babijczuk, A., Różycka, A., Błaszak D., Gorbaniuk, O. (2015, czerwiec). Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy telewizyjne. Plakat przedstawiony na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej emocji. Lublin, 12.06.2015.
 • Kolańska, A.Kapinos, O.Gorbaniuk, M.Chodara, P.Chochoł, K. Kazanowski, T.Kliszcz, K.Mroczek (2015). Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy prasowe. Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej - oblicza, perspektywy, zarzadzanie. Częstochowa, 19.11.2015.

 


 

Katarzyna Śliwka e-mail: k.sliwka.kul@gmail.com

 

 

Zainteresowania naukowe

Zachowania konsumenckie, społeczna odpowiedzialność organizacji, psychologia osobowości, zarządzanie personelem, edukacja dorosłych, blended learning.

 

Konferencje

 • Razmus W., Czajka K., Kłosowska U., Skrzypczak T., Śliwka K., Tomalska A., Wójcik M., Zaniewska M. (2015, czerwiec). Rozbieżności Ja a konstruowanie siebie przez marki. Plakat przedstawiony na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej emocji. Lublin, 12.06.2015.

 


 

Olena Kuts e-mail: olena_kuts@ukr.net

 

 

Zainteresowania naukowe

Badania psycholeksykalne, marketing polityczny,  percepcja społeczna, wizerunek polityków i partii politycznych, zjawiska społeczne, wewnętrzne mechanizmy zaburzenia osobowości, funkcjonwanie interpersonalne, psychoterapia poznawczo-behawioralna.

 

Publikacje

 • Горбанюк О.C., Куц О.В. (2016). Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2–3, 7-15. [Gorbaniuk, O.S., Kuts, O.V. Methods for direct multidimensional measurement of the brand influence on the consumer's self-concept. Organizational Psychology. Economic Psychology, 2-3, 7-15.] 
 • Горбанюк, O., Бевз, Г., Паскевська, Ю., Куц, О. (2016). Структура іміджy політичних партій в Україні і її вимірювання. Проблеми політичної психології: збірник наукових, 4(18), 11-18.
 • Петровська І. Р., Куц О. В. (2017). Психологічні особливості студентів з різними образами президента держави II Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. - Вил. 3. - Том 1. - Херсон, 2017. - С. 126-132.

 

Konferencje

 • Porównanie struktury postrzegania partii politycznych w Polsce, Litwie i na Ukrainie. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 16-18.09.2016 (z Gorbaniuk, O., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., Pakalnytė, E., S., Kuts, O., Bevz, H., Paskevska, J., Piela, I., Kowalski, D.).
 • Comparison of the structure of political party perception in Poland, Lithuania and Ukraine. 15th European Congress od Psychology, Amsterdam 11-14.07.2017 (z: Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Bevz, H., Paskevska, J., Kuts O.).

 


 

Krystian Macheta e-mail: krystian.macheta@gmail.com

 

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia emocji oraz osobowości, badania psycholeksykalne, rozumienie emocji przez dzieci, zdolność do rozpoznawania ukrytych emocji, teoria umysłu.

 

Publikacje

 • Macheta, K. (2015) Wpływ autorytetu literackiego na emocje odbiorcy podczas czytania poezji – omówienie wyników eksperymentu, Ogrody Nauk i Sztuk, 5, 159 – 164.

 

Wybrane prezentacje konferencyjne

 • Macheta, K., Gut, A., Mirski, R., Janczura, J. (2017). Child’s emotion understanding: developmental trajectory. Trends in Interdisciplinary Studies 3rd Avant Conference, Lublin, 21 października 2017 r.
 • Gorbaniuk, O., Macheta. K. (2017). Taksonomia psycholeksykalna stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. Konferencja Bliżej Emocji, Lublin, 18-19.05.2017 r.
 • Macheta, K. (2017). Zdolność do rozpoznawania ukrytych emocji przez dzieci – przegląd badań międzykulturowych. XXIV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2017, Lublin, 24-26 kwietnia 2017 r.

 

Współpraca w ramach grantów

 • Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym (Narodowe Centrum Nauki, UMO 2014/14/M/HS1/00436).

 

Stypendia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • The Society for Emotion and Attachment Studies

 

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020, godz. 15:09 - Leszek Wojtowicz