Uchwała Senatu Akademickiego KUL - 10 I 1983 r.

 

Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatwierdzając uchwały poszczególnych Wydziałów, podjął jednomyślnie decyzję o nadaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wieloletniemu profesorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tytułu doktora honoris causa w zakresie nauk reprezentowanych przez Uniwersytet, pokornie Go równocześnie prosząc o przyjęcie tej, najwyższej, jaką Uczelnia dysponuje, godności.

Strona 1 z 6 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6