ZAKOŃCZONE PRZEWODY DOKTORSKIE (promotor)

 

  1. mgr Jarosław Poteraj: Konsolidacja  instytucji finansowych w Polsce, obrona KUL 2002.
  2. mgr Zbigniew  Piotrowski: Zmiany w strukturze organizacyjnej a efektywność działania banku komercyjnego na przykładzie PKO BP S.A.  regionu podlaskiego, obrona KUL, 2002
  3. mgr Katarzyna Żuk: Rola rachunku kosztów jakości w controllingowym zarządzaniu  przedsiębiorstwem, obrona 2005
  4. mgr Wojciech Wyszyński: Fundusze emerytalne a rynek finansowy w Polsce, obrona 2005.
  5. mgr Krzystof Trojanowski: Procesy wtórnej prywatyzacji przedsiębiorstw leasingu pracowniczego w regionie lubelskim w latach 1990-2000. Aspekty ekonomiczne, obrona 2005
  6. mgr Mirosław  Józefczuk: Koszt i przychód jako podstawowe kategorie ekonomiczne a ich ujęcie w polskim prawie bilansowym, obrona 2006
  7. mgr Joanna Mucha:  Racjonalizacja publicznej służby zdrowia w Polsce poprzez system dopłat pacjentów do usług medycznych, obrona czerwiec 2007
Autor: Tomasz Gruszecki
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2013, godz. 23:58 - Jarosław Gruda