UWAGA!

Informujemy, iż osoby wyjeżdżające na staże zagraniczne na Ukrainę nie są zobowiązane do znajomości języka ukraińskiego. Jednostki Przyjmujące stażystów będą porozumiewać się ze stażystami w języku polskim.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH NA STAŻE ZAGRANICZNE.

Zespół projektu informuje, że wszelkie formalności oraz pytania które dotyczą PROGRAMU stażu – należy kierować do mgr Beaty Zięby. Pani Beata jest dostępna pod mailem: zieba@kul.pl

 

INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW I OPIEKUNÓW:

- Instrukcja dla studenta;

- Instrukcja dla opiekunów;

- Ulotka z podstawowymi informacjami dla studentów poszukujących samodzielnie miejsca stażowego.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Kwestionariusz Autodiagnozy Poziomu Kompetencji

 

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - I stopień studiów

 

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - II stopień studiów

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU 
"STAŻ DLA STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL
- START DO DOBREJ PRACY"

 

3.1 Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie,

3.3 Wzór umowy

3.4 Załącznik do umowy - Oświadczenie Uczestnika Projektu

3.5 Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk obustronny i wypełnienie przed rozpoczęciem stażu!!!]

Oświadczenie studenta [nowy załącznik, konieczne wypełnienie przed rozpoczęciem stażu!!!]

3.6 Wzór Formularza ZUS ZWUA,

3.7 Wzór dziennika stażu z listą obecności,

3.8 Zaświadczenie o odbyciu stażu,

3.9 Raport końcowy,

3.10 Program stażu,

3.11 Ankieta końcowa,

3.12. Wytyczne odnośnie opinii/ referencji

 

Przy wypełnianiu formularzy ZUS zalecamy skorzystać z przykładów i instrukcji wypełniania:

Przykład wypełnienia ZUS ZUA

Przykład wypełnienia ZUS ZWUA

Zasady wypełniania formularza ZUS ZUA

 

Dokumentacja dotycząca refundacji wynagrodzenia opiekuna stażystów:

Umowa z opiekunem stażu

Załącznik nr 1 do umowy z opiekunem stażu

Umowa z opiekunem stażu - jednoosobowa działalność gospodarcza

Załącznik nr 1 do umowy z opiekunem stażu - jednoosobowa działalność gospodarcza

Wzór noty obciążeniowej

 

Pozostałe dokumenty stażowe:

 

Wniosek o zwrot kosztów noclegu

[Wnioski mogą składać jedynie osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania (50 km od miejsca zamieszkania)!!! Wniosek wypełniany jest po każdym kolejnym miesiącu odbywania stażu]

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazeadmin@kul.pl.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

Informujemy, że w staże zagraniczne będą realizowane od roku akademickiego 2016/17.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, godz. 07:49 - Kamil Maliński