We współczesnym świecie niezwykle istotną rolę odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne. Domena publiczna rozciąga się już nie tylko na utwory do których wygasły majątkowe prawa autorskie (np. w 70 lat po śmierci twórcy), w domenie publicznej znajdują się także uwolnione zasoby kultury i ogólnodostępne dane publiczne.

 Celami konferencji są
 - upowszechnienie rozumienie domeny publicznej w szerokim kontekście oraz omówienie jej najważniejszych elementów,
 - promocja Lublina jako miasta świadomego obowiązków dotyczących zapewnienia społeczeństwu dostępu do danych publicznych,
 - promocja Lublina - Finalisty Konkursu na Europejską Stolicę Kultury - jako miasta otwartego na nowe technologie i gotowego prowadzić dyskusję na tematy tak ważne jak swobodny dostęp do zasobów kultury,
 - promocja projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej jako niezwykle nowatorskiego projektu, który opiera się na założeniu jak najszerszej współpracy bibliotek i instytucji kultury Lublina i regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych oraz mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2011, godz. 10:04 - Paweł Potakowski