infKonto.pdf wniosek o pomoc materialną - załącznik nr 1 do zarządzenia

 - drukować dwustronnie na A4

(wniosek dotyczy roku akademickiego 2018/2019)

 

 

 OPIS DOMÓW STUDENCKICH KUL

Decyzję o przyznaniu wolnych miejsc w ciągu roku akademickiego podejmuje kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Komisją Stypendialną.

Istnieje możliwość wynajęcia pokoju w domach studenckich w czasie sesji poprawkowej. Informacji na ten temat należy zasięgać w domu studenckim.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dysponuje następującymi domami studenckimi:

 

Studenci KUL mogą również otrzymać miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II (męski dom studencki Lublin) w zależności od ilości miejsc oddanych do dyspozycji KS. Decyzja w tej sprawie zapada na posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
 

 

 

 

 

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 13:39 - Izabela Mazur