Dorobek dydaktyczny dr hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL

***

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (zakończone i aktualne) – wykaz sumaryczny:

 1. wykład - Polityka społeczna i zatrudnienia w Unii Europejskiej (2011/2012-2016/2017)
 2. wykład - Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych (2008- )
 3. wykład - Polityka regionalna UE (2011/2012-2016/2017)
 4. wykład - Finansowanie i kontrola wydatków projektów unijnych (2016/2017)
 5. wykład - Prawo sakramentów św. (1999/2000-)
 6. wykład – Prawo zakonne (2010/2011)
 7. wykład - Prawo sakramentów św. - Katolickie Kościoły Wschodnie (2016/2017) 
 8. wykład - Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (2016/2017)
 9. wykład fakultatywny - Małżeństwo i rodzina w religiach Europy (2011/2012-2016/2017)
 10. wykład fakultatywny - Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (2002-2011)
 11. ćwiczenia z prawa sakramentów św. (1993-2002)
 12. proseminarium z prawa kanonicznego (1993-2009)
 13. konwersatorium - Sakramentalne i pozasakramentalne akty kultu Bożego (2017/2018-)
 14. konwersatorium - Prawa socjalne w Europie (2017/2018)
 15. seminarium magisterskie z nauk o polityce (2011-2017)
 16. seminarium licencjackie z nauk o polityce (2017/2018)
 17. seminarium magisterskie z prawa sakramentów (2001-2016/17)
 18. seminarium dla doktorantów na kierunku prawo - Prawne aspekty polityki regionalnej i społecznej (2012-2017)
 19. seminarium dla doktorantów na kierunku prawo kanoniczne - Prawo sakramentów św. (2017- )

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (zakończone i aktualne) na kierunku administracja i europeistyka:

 1. wykład - Polityka społeczna i zatrudnienia w Unii Europejskiej (2011/2012-2016/2017)
 2. wykład - Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych (2008- nadal)
 3. wykład - Polityka regionalna UE (2011/2012-2016/2017)
 4. wykład - Finansowanie i kontrola wydatków projektów unijnych (2016/2017)
 5. konwersatorium - Prawa socjalne w Europie (2017/2018)
 6. seminarium magisterskie z nauk o polityce (2011-2017)
 7. seminarium licencjackie z nauk o polityce (2017/2018)
 8. seminarium dla doktorantów - Prawne aspekty polityki regionalnej i społecznej (2012-2017)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (zakończone i aktualne) na kierunku prawo kanoniczne:

 1. wykład - Prawo sakramentów św. (1999/2000-)
 2. wykład - Prawo zakonne (2009/2010)
 3. wykład - Prawo sakramentów św. - Katolickie Kościoły Wschodnie (2016/2017) 
 4. wykład - Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (2016/2017)
 5. ćwiczenia z prawa sakramentów św. (1993-2004)
 6. proseminarium z prawa kanonicznego
 7. konwersatorium - Sakramentalne i pozasakramentalne akty kultu Bożego (2017/2018-)
 8. seminarium magisterskie z prawa sakramentów (2001-2016/17)
 9. seminarium dla doktorantów z prawa sakramentów św. (2017- )

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (zakończone) dla wszystkich kierunków Wydziału:

 1. wykład fakultatywny - Małżeństwo i rodzina w religiach Europy (2011/2012-2016/2017)
 2. wykład fakultatywny - Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (2002-2010)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:27 - Magdalena Sawa