DOROBEK DYDAKTYCZNY
KS. PROF. DRA HAB. MIROSŁAWA SITARZA

 

 

I. PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

 • Administracja kościelna
 • Encyklopedia prawa
 • Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich
 • Kościelne prawo publiczne
 • Kościelne prawo publiczne i konstytucyjne
 • Legislacja administracyjna
 • Normy o chrześcijanach
 • Odpowiedzialność administracyjna w Kościele
 • Prawo dla ekonomistów
 • Prawo kanoniczne w zarysie
 • Prawo konkordatowe
 • Prawo. Elementy prawa. Wstęp do nauki o państwie i prawie i elementy prawa administracyjnego
 • Prawoznawstwo
 • Propedeutyka prawa
 • Proseminarium z kościelnego prawa publicznego
 • Sprawiedliwość administracyjna w Kościele
 • Struktury kolegialne w Kościele partykularnym
 • Teoria państwa i prawa
 • Ustrój hierarchiczny Kościoła
 • Ustrój i podstawy prawa kościelnego
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie

 

 

II. WYKŁADY ZAGRANICZNE

 

 • Łuck, Lwów, Tarnopol, Kołomyja: Zarys prawa kanonicznego (1999-2008)
 • Spišské Podharadie-Spišská Kapitula: Ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego (1999-2000)
 • Olomouc: Ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego (2000)
 • Akademia Teologiczna w Iwano-Frankiwsku: Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych (2003)
 • Grodno i Pińsk (na zaproszenie biskupów katolickich w Białorusi): cykl wykładów z zakresu prawa kanonicznego dla duchowieństwa (2011-2012)
 • Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie: Relacje Kościół-państwo w krajach europejskich (2010, visiting professor)
 • Akademii Prawa Kanonicznego w Brnie: Ustrój hierarchiczny Kościoła; Kościelne prawo publiczne (2013-2016)

 

 

III. PROMOWANIE PRAC MAGISTERSKICH

 

* Prace oznaczone gwiazdką zostały napisane w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

** Prace magisterskie oznaczone dwiema gwiazdkami zostały napisane w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

*** Prace magisterskie oznaczone trzema gwiazdkami zostały napisane w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie.

 

2002

 1. Juravičius Egidijus, ks. – Celibat duchownych w Kościele Katolickim. Studium historyczno-prawne

 

2004

 1. Borkowska Elżbieta* – Kompetencje i odpowiedzialność zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Dowgwiłłowicz-Nowicki Lechosław – Ewolucja polskiego prawa podatkowego. Zarys historyczno-prawny
 3. Eggert Tomasz – Odpowiedzialność kadry kierowniczej spółek kapitałowych
 4. Górzyński Remigiusz – Prawne możliwości zawierania umów outsourcingowych w działalności banków
 5. Mocydlarz Agnieszka – Wpływ ewolucji ulg podatkowych na gospodarstwa domowe podatników w latach 1992-2003
 6. Romian Katarzyna – Ochrona znaku towarowego w Polsce
 7. Turyk Filip – Gmina jako jednostka administracji publicznej

 

2007

 1. Czyrw Daniel – Pozycja prawna kapelana wojskowego w Polsce
 2. Stadnik Joanna – Kolegialne organy obligatoryjne w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

 

2008

 1. Buchalski Piotr – Zasady relacji państwo-Kościół w interpretacji ks. prof. Józefa Krukowskiego
 2. Pośpiech Daniel – Kompetencje Legatów Papieskich według KPK z 1983 r.
 3. Sulowski Andrzej, ks. – Kompetencje Kolegium Kardynałów w sytuacjach nadzwyczajnych
 4. Szarzyński Marcin – Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego. Studium historyczno-prawne

 

2009

 1. Cieślicki Jerzy, ks. – Kompetencje proboszcza w zakresie uświęcającego zadania Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 2. Kalinka Anna – Struktura i kompetencje diecezjalnej rady duszpasterskiej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 3. Lewicka Mariola – Diecezjalna rada do spraw ekonomicznych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim
 4. Mazan Piotr – Urząd administratora diecezji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 5. Sitko Mariusz, ks. – Publiczne stowarzyszenia wiernych. Studium historyczno-prawne

 

2010

 1. Bronikowska Izabela – Rada kapłańska według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 2. Dybała Katarzyna – Wybór Biskupa Rzymu według ustawodawstwa Jana Pawła II i Benedykta XVI
 3. Kołodziejczyk-Gorgol Anna – Wybór Biskupa Rzymu. Studium historyczno-prawne
 4. Matej Krystian – Instytucja dziekana według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 5. Szacawa Sebastian – Struktura i kompetencje konferencji biskupów według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 6. Zarichynska Olha – Rozwój struktur administracji kościelnej w Archidiecezji Lwowskiej w latach 1991-2007

 

2011

 1. Chalimoniuk Izabela – Struktura i kompetencje Synodu Biskupów
 2. Dziura Kamil – Kompetencje wikariusza generalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983
 3. Kawa Stanisław, o. – Prawo wyznaniowe Republiki Uzbekistanu
 4. Klimczak Mateusz – Zasada współdziałania państwa i Kościoła w kościelnym prawie publicznym
 5. Kruk Barbara** – Sclerosis multiplex jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa
 6. Romanko Agnieszka – Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
 7. Święs Tomasz – Urząd diakona stałego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim
 8. Zakrzewski Tomasz – Wolność religijna w kościelnym prawie publicznym
 9. Zonik Aleksandra – Realizacja Konkordatu w aktach normatywnych wykonawczych dotyczących małżeństwa

 

2012

 1. Bojarski Kamil – Obowiązki i uprawnienia duchownych w zakresie władzy rządzenia według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa partykularnego Archidiecezji Lubelskiej
 2. Kaszak Robert, ks. – Powierzenie i utrata urzędu kanclerza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 3. Rafalski Paweł – Status prawny Państwa Miasta Watykan
 4. Rafalski Piotr – Kompetencje legata papieskiego w relacji do państwa
 5. Stokowski Ireneusz** – Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym a rozwód w prawie polskim cywilnym
 6. Zając Paweł – Nowe Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II i Benedykta XVI

 

2013

 1. Bereza Karolina – Struktura i kompetencje kurii diecezjalnej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 2. Jóźwik Patryk – Usuwanie proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 3. Nowicki Piotr – Postępowanie przy przenoszeniu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 4. Piwko Gustaw – Struktura i kompetencje Roty Rzymskiej
 5. Potocki Wojciech – Urząd metropolity w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim
 6. Przybysławska Joanna – Władza ustawodawcza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 7. Vodička Pavel, ks. – Gwarancje wolności religijnej w Republice Czeskiej

 

2014

 1. Baraniewicz Piotr, ks. – Parafia powierzona zakonnikom
 2. Ciepluch Aneta – Obowiązki i prawa rodziny w prawodawstwie posoborowym
 3. Čupr Jaroslav, ks. – Synod diecezjalny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i dokumentów pokodeksowych
 4. Jurowicz Tomasz – Kompetencje konferencji biskupów dotyczące środków społecznego przekazu
 5. Kmita Agnieszka – Ekonom diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim prawie partykularnym
 6. Krauz Kacper – Munus docendi biskupa diecezjalnego w prawodawstwie posoborowym
 7. Margiewicz Sebastian – Diecezjalna rada duszpasterska w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim prawie partykularnym

 

2015

 1. Furmanek Anna – Kompetencje legatów papieskich w stosunku do organizacji międzynarodowych
 2. Jóźwik Magda – Kompetencje ordynariusza polowego w Polsce
 3. Kucharski Wojciech – Sede impedita w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 4. Lewandowski Paweł, ks. – Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
 5. Zagroda Ewelina – Erygowanie parafii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

 

2016

 1. Białowąs Krzysztof, ks. – Zadania postulatora w procesie diecezjalnym i rzymskim
 2. Boukal Pavel, ks. – Struktura a kompetence diecézní kurie podle Kodexu kanonického práva z roku 1983 a partikulárního práva Královéhradecké diecéze
 3. Brinda Štefan, ks. – Farní vikář jako spolupracovník faráře
 4. Chocholáč Oldřich, ks. – Kolegiátní kapitula v Mikulově. Studie historicko-právní
 5. Cigánek Radim, ks. – Seminární formace kandidátů kněžství v Československu v letech 1949-1990
 6. Grzybek Piotr, ks. – Mešní stipendia v Kodeksu kanonického práva z 1983 roku a v partikulárním právu Arcidiecéze olomoucké
 7. Hlavica Vít, ks. – Kněžská rada v Kodexu kanonického práva 1983 a v partikulárním právu Moravské církevní provincie
 8. Janoušek Jiří – Úkony svěřené zvláště faráři v Kodexu kanonického práva z roku 1983 a v partikulárním právu České republiky
 9. Kliczka Małgorzata – Biskup Rzymu i Kolegium Biskupów jako najwyższa władza Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 10. Knichal Jaroslav, ks. – Duchovní služba Armády České republiky. Studie historicko-právní
 11. Kohútek Miloš, ks. – Strata klerického stavu. Historicko-právny pohľad
 12. Kubis Ján, ks. – Postup při odvolání a přeložení farářů v Kodexu Kanonického Práva z roku 1983
 13. Menke Monika – Munus regendi diecezního biskupa v Kodexu kanonického práva z 1983 roku a českém partikulárním právu
 14. Miškovský Jaroslav – Sbor poradců v Kodexu kanonického práva 1983 a v partikulárním právu České církevní provincie
 15. Moravcová Lucie – Kompetence generálního vikáře v CIC 1983
 16. Nechvátal František, ks. – Učitelská služba faráře v CIC 1983 a v partikulárním právu moravské církevní provincie
 17. Sztolf Łukasz – Utrata urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz prawa partykularnego Metropolii Przemyskiej
 18. Trojnar Tomasz – Prawo do sądu w prawie kanonicznym
 19. Turczak Agnieszka – Kuria diecezjalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie Archidiecezji Przemyskiej
 20. Turek Małgorzata – Prałatura personalna w prawodawstwie Kościoła katolickiego na przykładzie Opus Dei
 21. Vrzala Aleš, ks. – Farní rady v kodexu z roku 1983 a v olomoucké arcidiecézi
 22. Wnuk Radosław, ks. – Powierzanie urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz polskiego ustawodawstwa synodalnego

 

2017

 1. Cholewa Joanna – Struktura i działalność Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 2. Dryja Dominik, ks. – Kompetencje biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 3. Korniak Gabriela – Archiwum diecezjalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 4. Szurek Kamil – Kompetencje koordynacyjne proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

 

2018

 1. Brzęk Emilia – Legacja bierna Stolicy Apostolskiej w relacjach z Rzecząpospolitą Polską po 1989 roku

 

2019

 1. Fabiańczyk Adam, ks. – Prawo naturalne w interpretacji Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta

 

2020

 1. Banduła Paweł – Realizacja kompetencji ustawodawczych Konferencji Episkopatu Polski w latach 1983-2018
 2. Smogorzewska Magdalena – Akredytacja i kompetencje legatów papieskich
 3. Dovda Miroslav, ks. – Kompetencje proboszcza dotyczące małżeństwa w prawie kanonicznym i litewskim
 4. Plakhotka Vasyl, ks. – Realizacja munus sanctificandi w ustawodawstwie Biskupa Adolfa Szelążka
 5. Niedziałkowski Kamil – Odprawianie pogrzebów jako funkcja specjalnie powierzona proboszczowi
 6. Kałuziński Sabina – Nominacja biskupów i powierzenie urzędu w prawie kanonicznym. Studium historyczno-prawne
 7. Mróz Aleksandra – Ustawodawstwo papieża Benedykta XVI

 

IV. RECENZJE PRAC MAGISTERSKICH

 

 

2000

 1. Jaworska Bożena*** – Obrót towarowy z zagranicą

 

2001

 1. Krupa Piotr – Osobowość cywilnoprawna kościelnych jednostek organizacyjnych w umowach konkordatowych zawartych po Soborze Watykańskim II
 2. Żmij Grzegorz – Katolickie szkoły wyższe w prawie kanonicznym i polskim

 

2002

 1. Hanasiewicz Aleksandra – Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan
 2. Matys Katarzyna – Oświadczenia woli składane przez nupturientów przy zawieraniu małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi na podstawie art. 10 Konkordatu polskiego z 1993 roku
 3. Płonka Marian – Pozycja prawna proboszcza a sytuacja administratora excurrendo w Diecezji Litomierzyckiej

 

2003

 1. Czajor Monika – Urząd kolektora w średniowieczu
 2. Dziedzic Brygida – Zasada autonomii i niezależności Kościoła i państwa w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w ustawodawstwie polskim
 3. Gąbka Katarzyna – Prawo Kościoła do środków społecznego przekazu w doktrynie Soboru Watykańskiego II i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 4. Gierszewska Marta – Zadania i przywileje legatów papieskich względem państw
 5. Kacprzyk Wiesław, ks. – Prawo do intymności według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 6. Krawczyk Klaudia – Prawo rodziców do wychowania religijnego i moralnego dzieci w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w prawie polskim
 7. Lisowska Małgorzata – Gwarancje wolności religijnej w prawie Unii Europejskiej
 8. Ożga Grzegorz – Duszpasterstwo w zakładach penitencjarnych w świetle art. 17 Konkordatu polskiego i aktów wykonawczych
 9. Piszcz Monika – Rzeczywistość polityczna w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego
 10. Radajewski Mariusz – Osobowość prawna Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych w konkordatach obowiązujących z państwami europejskimi
 11. Rokosz Matylda – Świętowanie niedzieli i dni świątecznych w prawie kanonicznym i polskim
 12. Ryś Joanna – Organizacja i działalność parafii pw. św. Stanisława Kostki w Limanowa-Sowliny w latach 1945-2002
 13. Sawicki Konrad – Zadania, uprawnienia i przywileje legatów papieskich względem kościołów partykularnych
 14. Štastný Josef, ks. – Stosunek państwa do Kościoła katolickiego w Republice Czechosłowackiej w latach 1945-1989
 15. Szczygielski Grzegorz – Relacje Stolicy Apostolskiej z organizacjami międzynarodowymi
 16. Świderski Tomasz – Uznanie skutków cywilnych małżeństwa konkordatowego w prawie polskim
 17. Wróbel Bogdan – Obowiązki wiernych w świadczeniu pomocy materialnej Kościołowi według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

 

2004

 1. Abramczyk Elżbieta* – Separacja a rozwód. Studium prawno-porównawcze
 2. Jędrzejczak Agnieszka – Skutki kanoniczne i cywilne zawarcia małżeństwa konkordatowego
 3. Kwiatkowska Wioletta – Obowiązki i uprawnienia wiernych świeckich w realizacji zadania uświęcania według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 4. Piwowarska Sylwia* – Separacja w prawie polskim i kanonicznym. Analiza prawno-porównawcza
 5. Rogowski Dominik – Małżeństwo i rodzina w świetle uchwał Synodu Wrocławskiego (1985-1991)
 6. Ruli Dorota* – Instytucja separacji małżeńskiej i skutki jej orzeczenia w polskim prawie rodzinnym
 7. Starzyk Adrian – Nowa ewangelizacja w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego
 8. Taranczuk Aleksander – Eucharystia w uchwałach Synodu Lwowskiego z 1930 roku
 9. Tysz Sebastian – Sakrament małżeństwa w uchwałach synodu archidiecezji lwowskiej z 1930 roku
 10. Wojtachnio Krzysztof – Środki społecznego przekazu w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999)

 

2005

 1. Boryc Andrzej, ks. – Zadania nauczania biskupa diecezjalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983
 2. Brogowska Marta – Prawo a wolność według Jana Pawła II
 3. Ciągło Arkadiusz – Zadania wiernych świeckich w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego
 4. Dull Magdalena – Działalność polityczna i pastoralna arcybiskupa Janusza w latach 1232-1272
 5. Dycha Agnieszka – Ewangelizacja kultury i środków społecznego komunikowania w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego
 6. Kłodawska Emilia – Działalność pastoralna i naukowa Walentego Wójcika w latach 1960-1990
 7. Krzemiński Marcin – Problem osobowości publicznoprawnej Kościoła Katolickiego i jego jednostek organizacyjnych w prawie III Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Napruszewska Justyna – Problematyka polskich synodów legackich w XIII wieku
 9. Ogorzałek Jolanta – Status prawny Ordynariatu Polowego według Konkordatu z 1993 r.
 10. Pawluczyk Grzegorz – Rada kapłańska w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskim prawie partykularnym
 11. Perendyk Cezary – Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskim prawie partykularnym
 12. Podgórski Krzysztof – Małżeństwo i rodzina w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego
 13. Rychlicka Barbara – Filozofia kary w prawodawstwie polskim
 14. Skałbania Edyta – Zarządzanie diecezją w sytuacji sede vacante według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 15. Stelmach Marzena – Wybrane aspekty filozoficzno-prawne kary śmierci według Tadeusza Ślipko
 16. Sujewicz Bernadeta – Prawa człowieka jako podstawowe wartości społeczeństwa polskiego
 17. Zięba Marcin – Władza Kolegium Kardynałów w sytuacji sede vacante w świetle Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Universi Dominici Gregis  

 

2006

 1. Bytomski Krzysztof, ks. – Problem integracji europejskiej w nauczaniu papieży (od Piusa XII do Jana Pawła II)
 2. Lewkowicz Anna – Działalność prawodawcza arcybiskupa Jakuba Świnki w latach 1283-1314
 3. Szalewicz Piotr – Relacje prawa i kultury
 4. Topolski Jarosław – Urząd dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskim prawie partykularnym

 

2007

 1. Buczko Małgorzata – Sądy rodzinne i trybunały kościelne w sprawach małżeńskich
 2. Gardecka-Malinowska Agnieszka – Istotne przymioty małżeństwa w prawie kanonicznym oraz zasady w prawie polskim
 3. Gura Grzegorz, ks. – Struktura Konferencji Episkopatu Polski. Studium dogmatyczno-prawne
 4. Hałasa Leszek – Forma zawarcia małżeństwa w prawie polskim i prawie kanonicznym
 5. Iskierka Rafał – Wymogi i rola urzędnika stanu cywilnego oraz świadka kwalifikowanego przy zawieraniu małżeństwa
 6. Jarecki Przemysław – Rola adwokata w kanonicznym procesie małżeńskim i w cywilnym procesie rozwodowym
 7. Jung Marzena – Konwalidacja małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym
 8. Jurek Łukasz – Prawo jako fundament państwa według świętego Tomasza z Akwinu
 9. Karwańska Edyta – Udowadnianie rozwodu w prawie polskim i stwierdzenie nieważności w prawie kanonicznym
 10. Koperwas Sebastian – Przeszkoda węzła małżeńskiego w prawie polskim i kanonicznym
 11. Kowalski Michał – Rozumowanie praw człowieka według Jana Pawła II
 12. Koziara Agnieszka – Kara jako dobro
 13. Krzaczkowski Piotr – Przeszkoda adopcji w prawie cywilnym i kanonicznym
 14. Kubiszyn Przemysław – Osoba ludzka jako podmiot prawa według Mieczysława Alberta Krąpca
 15. Kudyba Dorota – Małżeństwo pozorowane w prawie polskim oraz w prawie kanonicznym
 16. Litwin Dorota – Rola prokuratora w prawie polskim i rzecznika sprawiedliwości w prawie kanonicznym
 17. Lis Paweł – Krytyka poglądów Platona na temat państwa idealnego
 18. Łukasiewicz Monika – Rodzaje kar w prawie polskim i w prawie kanonicznym
 19. Mazur Katarzyna – Wiek do zawarcia małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym
 20. Mietlicka Paulina – XI Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów z 2005 roku
 21. Milczuk Monika – Nierozerwalność małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym
 22. Mirosław Karolina – Eucharystia w świetle II Synodu Diecezji Lubelskiej 1977-1985
 23. Motyka Joanna – Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi według art. 10 Konkordatu polskiego
 24. Neć Monika – Nierozerwalność małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym
 25. Pamuła Andrzej – Walor zeznań świadków w procesie kanonicznym oraz w sprawach rozwodowych w prawie polskim
 26. Piechnik Katarzyna – Wpływ zaburzeń psychoseksualnych na małżeństwo w prawie polskim i w prawie kanonicznym
 27. Sasak Błażej – Koncepcja prawa naturalnego według Tomasza z Akwinu
 28. Sierzyńska Emilia – Wpływ transseksualizmu na małżeństwo w prawie polskim i w prawie kanonicznym
 29. Siwińska Barbara – Rola biegłych w procesie małżeńskim w prawie polskim i w prawie kanonicznym
 30. Siwińska Katarzyna – Obowiązek wychowania potomstwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 31. Szczerbakow Małgorzata – Aspekty etyki sądowniczej
 32. Tabuła Tomasz – Wpływ zaburzeń osobowości na małżeństwo w prawie polskim i prawie kanonicznym
 33. Wojciechowski Marcin – Przyczyny powodujące nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym i unieważnienie małżeństwa w prawie polskim
 34. Wojtas Marlena – Błąd co do osoby i przymiotu osoby w prawie polskim oraz kanonicznym
 35. Wolanin Ewelina – Obowiązki względem współmałżonka w prawie polskim i dobro małżonków w prawie kanonicznym
 36. Wolanin Jerzy – Unieważnienie małżeństwa w prawie polskim a stwierdzenie nieważności w prawie kanonicznym
 37. Zwolińska Małgorzata – Sądy rodzinne i trybunały kościelne w sprawach małżeńskich

 

2008

 1. Bodio Krzysztof – Rozumienie bytu prawa według Ignacego Czumy
 2. Parus-Paliczuk Wioleta – Filozoficzno-prawna refleksja o skutkach prawa
 3. Syta Kamila – Małżeństwo i rodzina w świetle uchwał Drugiego Synodu Diecezji Sandomierskiej z 1999 roku
 4. Wardowski Waldemar – Małżeństwo i rodzina w statutach I Synodu Diecezji Ełckiej

 

2009

 1. Bielińska Ewa – Dyscypliny historyczno-prawne na KUL w latach 1918-1939
 2. Bytautas Saulius, o. – Nauczanie religii katolickiej w prawie Republiki Litewskiej
 3. Cios Michał – Regulacja prawna wędkarstwa śródlądowego w wybranych państwach Unii Europejskiej
 4. Cyganek Kinga – Ewolucja gabinetu w Wielkiej Brytanii
 5. Granda Janusz, ks. – Posługa głoszenia słowa Bożego w Pierwszym Synodzie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 6. Iwanicka Olga – Prawo autorskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 7. Jagodziński Jan, ks. – Parafia świętego Wojciecha w Bielinach (1326-2009). Studium historyczno-prawne
 8. Kazimierczuk Ewa – Wpływ Islamu na ustrój: Egiptu, Tunezji i Arabii Saudyjskiej
 9. Kłodas Tomasz – Sprawa katyńska na forum międzynarodowym
 10. Krzysztoń Daniel – Urząd premiera w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku
 11. Kula Weronika – Sytuacja prawna kobiet w Polsce przedrozbiorowej
 12. Łukaszuk Agnieszka – Porządek prawny w Wielkiej Brytanii
 13. Metyk Krzysztof – Władza ustawodawcza w Polsce przedrozbiorowej
 14. Nycz Dominik – Koncepcja państwa wyznaniowego i państwa neutralnego światopoglądowo w ujęciu Konstytucji USA i 3 Maja
 15. Obiedzińska Lidia – Ustrój państwa watykańskiego
 16. Ogorzałek Marcin – Urząd prezydenta w konstytucjach: Polski z 1935 r. i Francji z 1958 r.
 17. Penar Paulina – Ewolucja Najwyższej Izby Kontroli w polskim porządku prawnym
 18. Pycha Dominik – Organizacja i działalność Trybunału Norymberskiego
 19. Pyrka Przemysław – Urząd prezydenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 roku
 20. Rećko Karol – Komunizm i nazizm – XX-wieczne systemy totalitarne
 21. Redzik Danuta – Organizacja policji w okresie drugiej Rzeczypospolitej
 22. Rogowski Paweł – Sejm Wielki a upadek I Rzeczypospolitej
 23. Sikorska Kinga – Instytucja świadka koronnego w prawie polskim w rozwoju historycznym
 24. Skobel Wioleta – Kształtowanie się sądownictwa administracyjnego w Polsce
 25. Soboń Krzysztof – Ewolucja instytucji świadka koronnego
 26. Stachra Sylwia – Bójka i pobicie w angielskim prawie karnym
 27. Stadnik Joanna – Władza ustawodawcza w II Rzeczypospolitej Polski
 28. Stec Ewa – Zasady odbywania studiów prawniczych na przełomie XIX i XX wieku
 29. Teper-Bojarska Anna – Terroryzm i antyterroryzm we współczesnym świecie
 30. Wdówka Wojciech – Herman Göring jako oskarżony w procesie norymberskim
 31. Wierzbicki Piotr, ks. – Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w zarządzaniu Kościołem diecezjalnym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 32. Zatoń Adam – Ewolucja kary pozbawienia wolności

 

2010

 1. Alansberg Amelia – Urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
 2. Biszkont Magdalena – Wymiar sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Fronk Artur – Prezydencka forma rządów w USA
 4. Grabowski Mieczysław, ks. – Synod archidiecezji lwowskiej z 1930 roku
 5. Jaskólski Tomasz – Immunitet parlamentarny w Polsce i Wielkiej Brytanii
 6. Kobylarski Marek – Ordynacja wyborcza w Polsce i Wielkiej Brytanii
 7. Królikowski Maciej – Przemiany ustrojowe w Anglii w dobie rewolucji w XVII i XVIII wieku
 8. Makaruk Paweł – Posługa słowa Bożego w statutach Synodu Diecezji Podlaskiej z 1923 roku
 9. Masłosz Marcin – Kara śmierci w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
 10. Mituła Magdalena – Wymiar Sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Niedziałek Bartosz – Synod diecezjalny w prawie kanonicznym
 12. Oniszczuk Marcin – Gwarancje wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym i Konstytucji Rzeczpospolitej z 2 kwietnia 1997 roku. Studium prawno-porównawcze
 13. Orpik Paweł, ks. – Kanoniczne uprawnienia majątkowe członków Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
 14. Ostapiuk Jacek – Urząd ministra w strukturze organów II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
 15. Pawlak Marek – Środki społecznego przekazu w posoborowych synodach archidiecezji poznańskiej
 16. Piątkowska Aneta – Apostolstwo osób konsekrowanych w mediach elektronicznych
 17. Przepiórka Kinga – Pomoc kobietom zagrożonym prostytucją jako szczegółowy cel apostolski instytutów zakonnych
 18. Rodriguez Joanna – Gwarancje wolności religijnej w wymiarze indywidualnym w kościelnym prawie publicznym i w prawie polskim. Studium prawno-porównawcze
 19. Słowikowska Anna – Zasada współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach Soboru Watykańskiego II i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
 20. Styliński Rafał – Rola prokuratury w procesie karnym po 1918 roku z uwzględnieniem obecnego stanu prawnego
 21. Szwedo Edyta – Przestępstwa przeciwko państwu w ustawodawstwie i praktyce II Rzeczypospolitej
 22. Szymański Dawid, ks. – Recepcja prawa powszechnego w uchwałach 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej
 23. Wasek Michał – Rola prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej
 24. Wiśniewska Katarzyna – Reformy Sejmu Wielkiego
 25. Włodarczyk Marzena – Ewolucja praw kobiet w Polsce
 26. Wydra Katarzyna – Urząd Prezydenta we Francji

 

2011

 1. Biczysko Katarzyna – Karnoprocesowa problematyka przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
 2. Cios Marzena – Postępowanie w przedmiocie nadzwyczajnych środków zaskarżenia
 3. Czerniatowicz Bartłomiej – Dziedziczenie ustawowe na ziemiach polskich według Kodeksu Napoleona z 1804 r.
 4. Delmanowicz Grzegorz, ks. – Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w posoborowym prawodawstwie Kościoła
 5. Dobosz Mateusz – Małżeństwo i rodzina w świetle uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000)
 6. Giera Marta – Środki zabezpieczające w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
 7. Janek Rafał – Synody partykularne w prawie kanonicznym
 8. Kisiel Paulina – Zadania duszpasterskie kapelana wojskowego
 9. Kornaga Anna – Ustrój społeczny i system polityczny III Rzeczypospolitej
 10. Kosztyła-Stec Katarzyna – Instytucja dobrowolnego poddania się karze we współczesnym procesie karnym
 11. Kurzyna Agata – Sytuacja polityczno-prawna Kościoła rzymskokatolickiego w III Rzeczypospolitej Polskiej
 12. Litarowicz Monika – Kary, środki wychowawcze i zabezpieczające wobec nieletnich w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
 13. Pałczyńska Katarzyna – Prawa uczestników postępowania karnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 14. Pokrywka Robert – Instytucja Synodu Prowincjonalnego w prawie kanonicznym
 15. Przybylski Grzegorz – Działalność naukowa i dydaktyczna profesora Józefa Rybczyka
 16. Rowiński Arkadiusz – Powstanie i rozwój opozycji demokratycznej w Polsce 1976-1989
 17. Skórski Bartosz – Polska w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r.
 18. Sobieszczański Piotr – Posługa Słowa Bożego w świetle Instrumentum laboris z XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów z 2008 roku
 19. Sobolewski Łukasz – Wychowanie katolickie młodzieży w świetle statutów Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991)
 20. Szymański Patryk, ks. – Eucharystia w uchwałach Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000)

 

2012

 1. Erbel Mikołaj – Działalność synodalna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej w XVII wieku
 2. Galek Piotr, ks. – Sakramenty święte w uchwałach synodu diecezjalnego w Baltimore z 1791 roku
 3. Jagiełło Zygmunt, ks. – Problematyka uchwał synodu archidiecezji lwowskiej z 1641 roku
 4. Michalski Karol** – Regulacje prawne dotyczące instytucji dozwolonego użytku w polskim prawie autorskim
 5. Portuś Agnieszka – Muzyka kościelna w wybranych polskich synodach diecezjalnych
 6. Rembiasz Kinga – Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w uchwałach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej
 7. Rychlewski Karol – Prawa i obowiązki duchownych w Pierwszym Polskim Synodzie Plenarnym z 1936 roku
 8. Seifert Agnieszka – Godność osoby ludzkiej jako fundament wolności religijnej w kościelnym prawie publicznym
 9. Tyl Sylwia – Miejsca święte w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej (2007-2009)
 10. Winniczek Wojciech – Prawa i obowiązki wiernych świeckich w I Synodzie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (1996-2001)

 

2013

 1. Majewska Agnieszka – Kanoniczne uznanie świętości Jana z Dukli i jego skutki
 2. Skalik Wojciech** – Przeszkody zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego

 

2016

 1. Winiarczyk Karol – Gian Pietro Carafa jako inkwizytor w Kościele Rzymskim w latach 1542-1559

 

2017

 1. Karpeta Bartosz – Przestępstwo krzywoprzysięstwa i fałszu w prawie karnym kanonicznym i polskim

 

V. PROMOWANIE PRAC DOKTORSKICH

 

Promotor w zakończonych przewodach doktorskich:

 1. Dosz Ireneusz, ks., Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w Archidiecezji Poznańskiej (1946-1956), 19 grudnia 2012 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Fąka (UKSW; Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu), dr hab. Elżbieta Szczot (KUL).   
  * Monografia opublikowana: Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w Archidiecezji Poznańskiej (1946-1956), Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 259.
 2. Kawa Stanisław, o., Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, 25 lutego 2014 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.    
  * Monografia opublikowana: Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 318.
 3. Wierzbicki Piotr, ks., Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 17 czerwca 2014 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.     
  * Monografia opublikowana: Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 344.
 4. Pankiewicz Ryszard, Prawo patronatu w Polsce. Studium historyczno-prawne, 26 maja 2015 r. Recenzenci: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL.
 5. Romanko Agnieszka, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 22 czerwca 2015 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW), ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL.      
  * Monografia opublikowana: Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 321.
 6. Grochowina Michał, ks., Utrata przynależności do stanu duchownego w prawie Kościoła łacińskiego, 27 października 2015 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII), dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL.
 7. Delmanowicz Grzegorz, ks., Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących środków społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym, 27 października 2015 r. Recenzenci: ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW, ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.
 8. Wasilewicz Urszula, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją, 23 lutego 2016 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.       
  * Monografia opublikowana: Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 264.
 9. Zając Paweł, Status ordynariatów personalnych dla anglikanów w prawie Kościoła łacińskiego, 21 czerwca 2016 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL.        
  * Monografia opublikowana: Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 276.
 10. Grzegorzewicz Piotr, ks., Recepcja Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w II Polskim Synodzie Plenarnym (1991-1999), 25 października 2016 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW), ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL.
 11. Maziarczuk Sylwia, Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego, 9 maja 2017 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (KUL).
 12. Jagiełło Zygmunt, ks., Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym, 5 marca 2019 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (UKSW).
 13. Lewandowski Paweł, ks., Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego, 16 kwietnia 2019 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII).         
  * Monografia opublikowana: Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 390.
 14. Kohútek Miloš, ks., Ponowne włączenie prezbitera do stanu duchownego. Studium historyczno-prawne, 18 czerwca 2019 r. Recenzenci: ks. dr hab. Jozef Marčin, ks. dr hab. Robert Kantor, prof. UPJPII.
 15. Potocki Wojciech, Formacja do stanu duchownego w prawie Kościoła łacińskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 6 października 2020 r. Recenzenci: ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.
 16. Sikora Franciszek, ks., Działalność Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1956-1977, 6 października 2020 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT we Wrocławiu), ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM. 
 17. Brinda Štefan, ks., Posłuszeństwo duchownych ordynariuszowi według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Studium historyczno-prawne, 6 października 2020 r. Recenzenci: ks. dr hab. Stanislav Přibyl (Czechy), ks. dr hab. Jozef Marčin (Słowacja). 

 

Promotor we wszczętych przewodach doktorskich:

 1. Dryja Dominik, ks., Działalność biskupa Zygmunta Zimowskiego w diecezji radomskiej w latach 2002-2009. Studium prawno-historyczne.
 2. Grzybek Piotr, ks., Utrzymanie duchowieństwa diecezjalnego w Republice Czeskiej.
 3. Margiewicz Sebastian, Fakultatywne organy kolegialne w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa Metropolii Warmińskiej.
 4. Mikociak Tomasz, ks., Prawo osób duchownych do stowarzyszania się według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa synodalnego.
 5. Przybysławska-Stawarz Joanna, Realizacja władzy ustawodawczej przez biskupów Metropolii krakowskiej w latach 1965-2016.
 6. Smoluchowska Agnieszka, Relacje Kościoła katolickiego z Muzułmańskim Związkiem Religijnym na tle polskiego porządku prawnego.
 7. Sztolf Łukasz, Troska biskupa diecezjalnego o wiernych świeckich według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i ustawodawstwa Metropolii Przemyskiej.
 8. Wnuk Radosław, ks., Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące wyższego seminarium duchownego w Polsce.

 

VI. RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 1. Kimak Agnieszka, Administracyjnoprawne aspekty działalności kierownika urzędu stanu cywilnego. Stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r., Lublin 2009 (mps), ss. 355, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Wrzoska.
 2. Janiczek Szymon ks., Biskup Rzymu a Kolegium Biskupów w świetle nauki Soboru Watykańskiego II oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Studium teologiczno-prawne, Kraków 2010 (mps), ss. 211, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Krzywdy.
 3. Napruszewska Justyna, Działalność prawodawcza legatów papieskich w XIII wieku w Polsce. Studium historyczno-prawne, Lublin 2010 (mps), ss. 435, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. dra hab. Stanisława Tymosza, prof. KUL.
 4. Krawczyk Paweł, Problem publiczno-prawnej osobowości Kościoła katolickiego w relacjach państwo-Kościół, w latach 1944-1989, Warszawa 2011 (mps), ss. 217, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. dra hab. Krzysztofa Warchałowskiego, prof. UKSW.
 5. Poniatowski Michał, Zasada poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w prawie kanonicznym i jej recepcja w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw, Warszawa 2012 (mps), ss. 257, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego.
 6. Zamelski Piotr, Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Olsztyn 2012 (mps), ss. 296, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Leszka Stadniczeńki.
 7. Szerszeń Krzysztof, ks., Zasada poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym, w prawie konstytucyjnym RP i w prawie traktatowym Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2013 (mps), ss. 281, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego.
 8. Jagodziński Henryk, ks., Il diritto amministrativo della Chiesa nella letteratura canonistica polacca, Romae 2002, ss. 633, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra X. Canosa, nostryfikowana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014 (nostryfikacja z Facoltà di Diritto Canonico Pontificia Università della Santa Croce).
 9. Stesenko Serhiy ks., Conventus Eparchialis. Status prawny i aktywność na przykładzie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Lublin 2015 (mps), ss. 409, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza, prof. KUL.
 10. Bartoszek Magdalena, Model kolegialności sędziowskiej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Lublin 2015 (mps), ss. 284, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem dr hab. Marty Greszaty-Telusiewicz, prof. KUL.
 11. Muszyński Piotr, ks., Dyscyplina życia i posługi prezbiterów według uchwał polskich synodów diecezjalnych pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Warszawa 2015 (mps), ss. 280, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. dra hab. Józefa Wroceńskiego, prof. UKSW.
 12. Hradil Radovan, ks., Działalność prawno-normatywna kardynała Bedřicha Fürstenberga, arcybiskupa ołomunieckiego, Wrocław 2017 (mps), ss. 209, rozprawa doktorska napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Edwarda Góreckiego.
 13. Hrynyschyn Bronislav, ks., Recepcja prawa synodalnego Kościoła rusińskiego na przykładzie dekanatu bełzkiego w latach 1890-1941, Lublin 2019 (mps), ss. 333, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza.

 

VII. CZŁONKOSTWO W KOMISJACH DOKTORSKICH

 

 

2008/2009

 1. mgr Adam Zdunek – promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski
 2. mgr Miłosz Andruszkiewicz – promotor: dr hab. Artur Kuś
 3. mgr lic. Andrzej Kłódka – promotor: abp dr hab. Andrzej Dzięga

 

2009/2010

 1. mgr Justyna Stadniczeńko-Sinica – promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
 2. mgr Sylwia Niedzielska-Popek – promotor: prof. dr hab. Jan Świtka
 3. mgr lic. Mirosław Czaja – promotor: abp dr hab. Andrzej Dzięga
 4. mgr lic. Maria Bilska – promotor: o. prof. dr hab. Bronisław Zubert
 5. mgr Agnieszka Terlecka – promotor: prof. dr hab. Jerzy Flaga
 6. mgr Marlena Cymerman – promotor: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 7. mgr lic. Martin Šimko – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz

 

2010/2011

 1. mgr Janusz Jaroszyński – promotor: dr hab. Paweł Smoleń
 2. mgr lic. Paweł Kaleta – promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel

 

2011/2012

 1. mgr lic. Dušan Pardel – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 2. mgr lic. Michal Rajec – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 3. mgr lic Wojciech Witkowski – promotor: abp dr hab. Andrzej Dzięga
 4. mgr Renata Zacharczuk – promotor: dr hab. Artur Kuś
 5. mgr lic. Bartłomiej Pieron – promotor: ks. dr hab. Piotr Stanisz
 6. mgr Jolanta Majchrzak – promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 7. mgr lic. Vitaliy Lesnyak– promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz

 

2012/2013

 1. mgr lic. Ireneusz Kosecki – promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor
 2. mgr lic. Grzegorz Bzdyrak – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 3. mgr lic. Piotr Garstecki – promotor: ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
 4. mgr lic. Anna Słowikowska – promotor: dr hab. Elżbieta Szczot
 5. mgr Barbara Ćwil – promotor: ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski
 6. mgr Dariusz Gabrel – promotor: prof. dr hab. Marian Zdyb

 

2013/2014

 1. mgr lic. Paweł Orpik – promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel
 2. mgr lic. Andrzej Sacher – promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 3. mgr Anna Olszak-Pawłowska – promotor: prof. dr hab. Władysław Witczak

 

2014/2015

 1. mgr lic. Jurij Popovič – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 2. mgr lic. Krzysztof Pokorski – promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
 3. mgr lic. Oleksandr Levytskyy – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz

 

2015/2016

 1. mgr Łukasz Bednarski – promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska
 2. mgr lic. Grzegorz Gutek – promotor: o. prof. dr hab. Wiesław Bar
 3. mgr Judyta Dworas-Kulik – promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska
 4. mgr lic. Jarosław Ruciński – promotor: ks. dr hab. Krzysztof Burczak
 5. mgr lic. Tomasz Kokornaczyk – promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
 6. mgr lic. Kinga Karsten – promotor: ks. dr hab. Andrzej Pastwa

 

2016/2017

 1. mgr lic. Wasyl Korendij – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 2. mgr lic. Agata Warmuz – promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel
 3. mgr lic. Paweł Makarewicz – promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
 4. mgr Wojciech Kasperski – promotor: dr hab. Waldemar Bednaruk

 

2017/2018

 1. mgr lic. Artur Cząskiewicz – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 2. mgr lic. Andrey Nedzelskyy – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 3. mgr lic. Krzysztof Cipior – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 4. mgr lic. Edyta Nafalska – promotor: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

 

2018/2019

 1. mgr lic. Mary Van Scott – promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa
 2. mgr lic. Marcin Bałdyga – promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 3. mgr lic. Łukasz Pawluk – promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
 4. mgr lic. Maciej Andrzejewski – promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
 5. mgr lic. Paweł Rogalski – promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa

2020/2021

 1. mgr lic. Mikołaj Szczygieł – promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

 

VIII. RECENZJE W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

 1. Rakoczy Tomasz, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss. 425 (UKSW).
 2. Adamczyk Jerzy, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Sandomierz 2011, ss. 526 (UKSW).
 3. Gołębiowska Anna, na podstawie osiągnięcia naukowego: Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w świetle prawa kanonicznego i prawapolskiego, Warszawa 2010, ss. 409 (UKSW).
 4. Sokołowski Jarosław, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2014, ss. 280 (UKSW).
 5. Marčin Jozef, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowackiej, Stalowa Wola 2014, ss. 400 + 30 nlb (UKSW).
 6. Rewera Witold, na podstawie osiągnięcia naukowego: Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej, Lublin 2017, ss. 282 (PAN).
 7. Czaja Arkadiusz, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Miejsca i czasy święte w aktualnym prawie kodeksowym oraz partykularnym, Toruń 2016, ss. 320 (UKSW).
 8. Kozerska Ewa, na podstawie osiągnięcia naukowego: cykl powiązanych tematycznie publikacji pt. „Państwo i prawo w myśli Benedykta XVI” (powstałych w okresie 2012-2019) (UWr).

 

IX. SEKRETARZ KOMISJI W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

 1. Sobczyk Paweł, na podstawie osiągnięcia naukowego: Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, Warszawa 2013, ss. 441 (uchwała Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 18 marca 2014 r.).
 2. Dobrowolski Marek, na podstawie osiągnięcia naukowego: Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Lublin 2014, ss. 336 (uchwała Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 29 września 2015 r.).

 

X. CZŁONEK KOMISJI W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

 1. Stępień Marek, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, ss. 490 (uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 13 stycznia 2015 r.).
 2. Borek Dariusz, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne), Warszawa 2014, ss. 311 (uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 12 maja 2015 r.).
 3. Skonieczny Piotr, ks., na podstawie osiągnięcia naukowego: La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico, Romae 2015, ss. 564 (uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 29 września 2015 r.).

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, godz. 14:17 - Agnieszka Romanko